Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Örebro län

Askersund (27)
Degerfors (3)
Hallsberg (15)
Karlskoga (19)
Kumla (32)
Laxå (10)
Lekeberg (9)
Lindesberg (47)
Nora (15)
Örebro (129)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 239 st.

Utbyggnad för nytt kulturcentrum m m i Örebro

Nybyggnad av kontorshus i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro

Nybyggnad av parkeringshus och godsmottagning i Örebro

Nybyggnad av F-6 skola i Örebro

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg

Nybyggnad av svarvbyggnad i Hallsberg

Nytt bostadsområde i Lillån, Örebro

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall på Ladugårdsängen i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro

Nya naturgasledningar i Örebro, etapp 5

Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro

Uppförande av vindkraftverk mellan Askersund och Laxå kommun

Nybyggnad av hyresrätter i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla

Nybyggnad av flerbostadshus på Alnängarna, Örebro

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund

Nybyggnad av omlastningsterminal med spår m m i Gusselby

Nybyggnad av bostäder i Örebro

Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro

Nybyggnad av markanläggning inför nytt centrallager i Örebro

Nybyggnad av vattentorn i Örebro

Nytt bostadsområde planeras i Sörby, Kumla kommun

Nybyggnad av flerbostadshus med mera i Kumla

Ev. nybyggnad av vindkraftverk i Askersund och Hallsberg

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp, Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Bettorp

Nybyggnad av kontorshus i Vivalla, Örebro

Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro

Nybyggnad av radhus i Örebro

Nybyggnad av affärshus i Lindesberg

Anläggande av gator & VA-ledningar i Örebro

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi

Nybyggnad av särskilt boende i Fjugesta etapp 2

Nybyggnad av sjöbodar, bostäder m.m. i Askersunds Hamn

Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund

Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå

Nybyggnad av villaområde i Åsbro

Nybyggnad av vårdbostad i Örebro

Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro

Nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta

Nybyggnad av handelsområde i Laxå

Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum

Nybyggnad av bostadslägenheter i centrala Askersund

Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro

Nybyggnad av bostäder i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Loviselund, Kumla

Nybyggnad av bostäder i Sånnersta

Nybyggnad av bullerskärmar i Kumla

Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg

Nybyggnad av idrottshall i Örebro

Nybyggnad av gc-väg längs väg 823 mellan Örebro-Glanshammar

Utbyte av ställverk i fördelningsstationer i Hovsta, Södertälje Hamn och Älberg

Nybyggnad av seniorbostäder i Nora

Nybyggnad av simhall på Hällevi idrottsplats

Nybyggnad av radhus i Kumla

Nybyggnad av äldreboende i Åsbro

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus el kedjehus i Kumla

Nybyggnad av kedjehus i Örebro

Nybyggnad av kontor i Kumla

Nybyggnad av kontor i Örebro

Nybyggnad av industriområde i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg

Nybyggnad av handels-, kontors- och verksamhetslokaler, Örebro

Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg

Anläggande av gata, VA, park och torg i Örebro

Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av vårdcentral och lägenheter i Lindesberg

Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren

Nytt verksamhetsområde i Laxå

Nybyggnad av verksamhetsområde i Örebro

Nybyggnad av radhus i Laxå

Nybyggnad av radhus i Lillån, Örebro

Nybyggnad av radhus i Nora

Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg

Nybyggnad av skola i Lindesberg

Nya verksamheter i Lindesberg

Anläggande av en överföringsledning i Södra Väringen etapp 2, Örebro

Ev. nybyggnad av skolbyggnad i Hallsberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsbro

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg

Nybyggnad av kontor, maskinhall m.m i Varberga, Örebro

Nybyggnad av industrihotell i Vivalla

Anläggande av gator och VA i Örebro

Nybyggnad av VA-ledning i Nora

Nybyggnad av lokaler & kontor i Örebro

Nybyggnad av förskola i Stora Mellösa, Örebro

Nybyggnad av förskola på Vivalla, Örebro

Nybyggnad av gc-tunnel & gc-väg i Örebro

Nybyggnad av vindkraftverk i Askersund

Nybyggnad av småhus/villor i Kumla

Nybyggnad av rad/kedjehus i Kumla

Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg

Område planerat för flerbostadshus i Kumla

Nybyggnad av parhus i Lindesberg

Nybyggnad av handelscentrum och bussangöring i Hällefors

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: