Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Piteå

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Nybyggnad av industrihus i pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.

Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.

Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.

Nybyggnad av fotbollshall eller kombihall i Piteå

Anläggande av gång- och cykelväg genom Hortlax
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 503 mellan Axvägen-Norrbyskolan, byte belysning, anpassning busshållplatser, befintlig trottoar på östra sidan, dagvattenbrunnar och passager över väg 503. Ca 800 meter.

Ny vägbro korsande järnvägen i Storblåliden

Nybyggnad av infartsgata, torg, cirkulationsplats i Piteå

Nybyggnad av exploateringsområde i Piteå, etapp 2-4

Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Den nya belysta gång- och cykelvägen ansluts mot Räkstigen och kommer att ligga parallellt med Långskatavägen ända fram till infarten mot Anemon-Sjörosstigen.

Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Planerat projekt för gång och cykelväg 1200 meter. Sträckan är Järnvägsgatan, delen mellan Fuurbergsvägen och Pitholmsgatan. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå
Objektet avser nybyggnad av en pumpstation. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Objektet är beläget i Sjulnäs och tar hand om spillvatten från Roksnäs, Sjulnäs, Lillpiteå och Svensbyn, Piteå kommun.

Nya högspänningsställverk, transformatorer och styrsystem mm, Piteå Älvdals Sjukhus
Entreprenaden omfattar El- och telesystem med tillhörande byggnads- och markarbeten för komplettering av kraftförsörjning vid Piteå Älvdals Sjukhus. Inom anläggningen ska styrsystem för befintlig reservkraft bytas ut, 2st nya mottagningsstationer med nya högspänningsställverk uppförs i separata byggnader samt nya transformatorer för hus 103 i ny fristående byggnad.

Exploateringsområde Pitholmen industriområde, Piteå
Exploateringsområde för industritomter.

Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå

Nybyggnad av solpark på mark i Piteå

Nybyggnad av friidrottsbanor vid LF Arena i Piteå

Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.

Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Nybyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av tält.

Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd/garage.

Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.

Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt "gör det själv tvätt".

Nybyggnad av lager i Piteå
Uppsättning av 1 st tält.

Nybyggnad av lager i Piteå
Uppsättning av tält.

Nybyggnad av kyrkogård i Piteå
Anläggning av askgravlund med kur.

Nybyggnad av klubbstuga i Piteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: