Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Piteå

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 250-300 st verk.
Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad för nya elfilter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.
Nybyggnad av industrilokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
Nybyggnad av exploateringsområde i Piteå
Projektet ligger stilla. Uppskattad start och kostnad.
Mittseparering av väg 373 mellan Svensbyn-Vitsand
Avser en 5,5 km lång sträcka.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, förråd. va (kommunalt).
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Uppbyggnad av nedbrunnen industribyggnad/lokal.
Exploateringsområde Pitholmen industriområde, Piteå
Exploateringsområde för industritomter.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/teknikhall.
Byte av ställverk vid Backenverket i Piteå
Objektet avser att byta ut 1 st befintligt 10 kV ställverk med dubbla brytare.
Konsultuppdrag för dagvattenhantering i Piteå
Avser konsultuppdrag för framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering i Piteå kommun, inklusive 1 fallstudie. Ytterligare en fallstudie upphandlas på option.
Nybyggnad av restaurang i Piteå
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av omklädningsrum i Piteå
Nybyggnad av omklädningsrum. arnemarks badplats. ersättningsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/grönlutsklarnare med tillhörande pump.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 179 vindkraftverk. markbygden.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av logi i Piteå
Nybyggnad av moduler (säsongsbygglov).
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av panncentral i Piteå
Nybyggnad av teknikbod/panncentral.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (ställverk) kilberget.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förrådsbyggnad/skiduthyrning.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: