Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Piteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.
Nybyggnad av växthus i Piteå
Förhandsbesked angående nybyggnad av växthus.
Anläggande av gång- och cykelväg genom Hortlax
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 503 mellan Axvägen-Dammbrovägen (totalt ca 1 km), byte belysning, anpassning busshållplatser, befintlig trottoar på östra sidan, dagvattenbrunnar och passager över väg 503.
Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, förråd. va (kommunalt).
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Uppbyggnad av nedbrunnen industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av övertryckshall i Piteå
Avser utförande av en ny övertryckshall för inomhusfotboll.
Konsultuppdrag för dagvattenhantering i Piteå
Avser konsultuppdrag för framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering i Piteå kommun, inklusive 1 fallstudie. Ytterligare en fallstudie upphandlas på option.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked - flerbostadshus och carport.
Nybyggnad av omklädningsrum i Piteå
Nybyggnad av omklädningsrum. arnemarks badplats. ersättningsbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
Nybyggnad av restaurang i Piteå
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av skolmoduler tillfällig uppställning.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (ställverk) kilberget.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation Storsund 1:52,Pitholm 87:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Pitholm 47:13, Svensbyn 74:7, Munksund 29:186.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Stadsön 9:1, Fårön 3:1.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av övertryckshall.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av pistmaskinsförråd/garage.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Ställplatser för husbilar/campingplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för schaktningsarbete inklusive stödväggar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 179 vindkraftverk. markbygden.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Jävre S:20, 2:4, Trundavan 2:29, 8:113, 2:29, 8:113.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk för vindkraftpark.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad (pumphus).
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förrådsbyggnad/skiduthyrning.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak över lastbilsutlastning.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Uppförande av 21 st ställplatser för husbilar med tillhörande elstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Återuppförande av bostadsmoduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: