Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Piteå

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.
Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av ställverk.
Anläggande av gång- och cykelväg genom Hortlax
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 503 mellan Axvägen-Dammbrovägen (totalt ca 1 km), byte belysning, anpassning busshållplatser, befintlig trottoar på östra sidan, dagvattenbrunnar och passager över väg 503.
Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå
Upphandlingen omfattar nya infartsvägar till Piteå universitetsområde, med tillhörande GC-vägar och busshållplatser. Anläggning av ny torgyta mellan Acusticum och Musikhögskolan samt utökning av parkeringsplatser i området. Arbete med VA-ledningar i området ingår också tillika option för ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.
Nybyggnad av gaskraftverk i Piteå
Nybyggnad av gasåtervinningsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av övertryckshall i Piteå
Avser utförande av en ny övertryckshall för inomhusfotboll.
Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Den nya belysta gång- och cykelvägen ansluts mot Räkstigen och kommer att ligga parallellt med Långskatavägen ända fram till infarten mot Anemon-Sjörosstigen.
Nybyggnad av samlingslokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked - flerbostadshus och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/teknikhall.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak över lastbilsutlastning.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av pistmaskinsförråd/garage.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad (pumphus).
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk för vindkraftpark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för schaktningsarbete inklusive stödväggar.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Jävre S:20, 2:4, Trundavan 2:29, 8:113, 2:29, 8:113.
Nybyggnad av nätstation i Piteå
Nybyggnad av basstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Piteå
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av skolmoduler tillfällig uppställning.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Ställplatser för husbilar/campingplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation Storsund 1:52,Pitholm 87:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Pitholm 47:13, Svensbyn 74:7, Munksund 29:186.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Stadsön 9:1, Fårön 3:1.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av övertryckshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Återuppförande av bostadsmoduler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Uppförande av 21 st ställplatser för husbilar med tillhörande elstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: