Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Piteå

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå

Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken

Nybyggnad av ridhus i Piteå

Nybyggnad av bro över Fårösundet, Piteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå

Nybyggnad av butik i Piteå

Ny vägbro korsande järnvägen i Storblåliden

Nybyggnad av passiva villor, Furunäset, etapp 3

Nybyggnad av infartsgata, torg, cirkulationsplats i Piteå

Nybyggnad av gc-väg i Piteå

Nybyggnad av övertryckshall i Piteå

Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Piteå

Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå

Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå

Nya högspänningsställverk, transformatorer och styrsystem mm, Piteå Älvdals Sjukhus

Exploateringsområde för nybyggnad av styckebyggda villor i Piteå

Nybyggnad av solpark på mark i Piteå

Nybyggnad av maskinhall i Piteå

Nybyggnad av industrihus i Piteå

Nybyggnad av kyrkogård i Piteå

Nybyggnad av lager i Piteå

Nybyggnad av fritidshus i Piteå

Nybyggnad av förråd i Piteå

Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå

Nybyggnad av transformatorstation i Piteå

Nybyggnad av klubbstuga i Piteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: