Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Överkalix

Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018. På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018.
Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten tansjärv 2:2. Ansvar 1:20,Heden 1:5,Heden 5:18,Heden 6:6,Rönsjärv 4:1,Tansjärv 2:2.
Nybyggnad av skjutbana i Överkalix
Ansökan om bygglov för anläggande av trapskyttebana, Ansökan om bygglov för anläggande av älgskyttebana på fastigheten stråkaudden 1:8.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brytarstation på fastigheten heden 4:11.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 1:16.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 3:13.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 3:15.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsån 1:25.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten bränna 24:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grelsbyn 47:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grelsbyn 6:19.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten heden 1:17.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 10:1. Lomträsk 1:24,7:6,10:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 3:21., Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 9:1. Lomträsk 3:21,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten posjärv 1:11. Posjärv 4:3,1:7,1:12,1:11.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rönsjärv 4:4.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten västhammar 1:10.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: