Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Luleå

Nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
400-500 lgh och lokaler (butiker eller kontor).

Nybyggnad av ex datahall på Storporsön, Porsön
16 ha mark finns ledig.

Nybyggnad av bostadsområde och butiker på Kronan, et 2
Byggnation av ca 1200-1800 st bostäder samt service och butiker.

Exploateringarbete för nytt bostadsområde på Kronan, et 2 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Nybyggnad av flerbostadshus, butik och parkeringsgarage i Luleå
Parkering under mark. I markplan är det tänkt att det ska finnas 4 st affärslokaler.

Nybyggnad av brandstation i Luleå

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Nybyggnad av kontor i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå
Ca 32 st Brf lägenheter, butiker i i bottenplan. Garage under mark.

Nybyggnad av äldreboende i Luleå, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (843240). Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå bygger till två flyglar till Bergvikens vård- och omsorgsboende för Socialförvaltningens räkning. Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr – och övervakningssystem för 72 lägenheter samt lokaler och kallförråd. I huvudsak omfattas objektet(etapp 2) av följande arbeten: Byggnadsyta: BYA ca 1050+28 m2. Behandlad tomtarea ca 5 800 m2 Ändringsyta: BRA ca 270 m2 Tillbyggnadsyta: BTA ca 4 760 m2

Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus (Boklok) i Gammelstaden

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Nybyggnad av sporthall på Kronan i Luleå
Nybyggnation av sporthall omfattande mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.

Nybyggnad av radhus på Hällbacken, Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.

Nybyggnad av moské på Hertsön

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet.

Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.

Ev nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad båthall, pir, servicebyggnad mm i Harrviken, et 1
Ca 100 st båtplatser.

Nybyggnad av maskinhall och kallförråd i Luleå

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3-4 småhus, kedjehus.

Nybyggnad av biltvätt i Luleå
Gör det själv tvätt.

Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.

Anläggande av väg, VA-ledningar mm vid Svartöns industriområde i Luleå, etapp 2
Avser anläggande av ny väg samt VA-ledningar och Fjärrvärmeledningar inklusive ny pumpstation inom Svartöns industriområde.

Utbyggnad av fiber i Vitådalen
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 260 st. fastigheter i Vitådalen, Luleå kommun, Norrbottens län.

Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt skylt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.

Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd samt ansökan om strandskyddsdispens.

Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av kaj i Luleå
Ny spontkaj samt båtupptagningsramp. flytt av tankbrygga för tankstation.

Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad av 2 st cistern 309 och 310.

Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Nybyggnad av jaktkoja.

Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av lusthus.

Nybyggnad av mast i Luleå
Nybyggnad av mast.

Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation 12kv Porsön 1:3,Skurholmen 8:38.

Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av stängsel i Luleå
Nybyggnad av stängsel.

Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av studentlägenhet i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader för studentboende t o m 2018-06-30.

Nybyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält, skyltanordning av byggskylt och väderskydd, t o m 2018-02-01.

Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig parkering t o m 2019-08-01.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: