Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Luleå

Nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad av ex datahall på Storporsön, Porsön
16 ha mark finns ledig.

Nybyggnad av äldreboende på Kronanområdet i Luleå

Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå
Planer för 3 huskroppar med ca 170 bostadsrätter i Södra Hamn i kv Fågeln.

Nybyggnad av punkthus, Lulsundsberget, Luleå
Ett hus har 16 våningar och det andra huset har 11 våningar.

Exploateringarbete för nytt bostadsområde på Kronan, et 2 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Nybyggnad av hotell i Luleå

Nybyggnad av köpcentrum i Luleå
På den nuvarande fotbollsplanen planerar man att bygga ett köpcentrum med livsmedelsaffär, restaurang och café.

Nybyggnad av punkthus, livsmedelsbutik mm i Luleå
Se www.galaren.se

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 2 o 3
Samråd och granskning sker under hösten/vintern 2014. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå
Ca 32 st Brf lägenheter, butiker i i bottenplan. Garage under mark.

Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 1
Första etappen innefattar anslutningsspår. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Nybyggnad av parhus och kedjehus på Hällbacken, Luleå, etapp 4
40-50 lägenheter planeras i 5-8 huskroppar.

Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Nybyggnad av sporthall på Kronan i Luleå
Nybyggnation av sporthall omfattande mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.

Nybyggnad av radhus på Hällbacken, Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av flerbostadshus/kontor i Luleå

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.

Utbyggnad av avloppsnät samt ny vattenledning i Södra Gäddvik, del 1
Arbetena avser i huvudsak rörtryckning S300 ca 500 m med ca 8 st sänkbrunnar varav en pumpsump samt styrd borrning PE160, 150 m+150 m+250 m och 2x35 m under väg.

Ev nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad samt tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad båthall, pir, servicebyggnad mm i Harrviken, et 1
Ca 100 st båtplatser.

Nybyggnad av gc-väg mellan Kallax-Bergnäset

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3-4 småhus, kedjehus.

Anläggande av väg, VA-ledningar mm vid Svartöns industriområde i Luleå, etapp 2
Avser anläggande av ny väg samt VA-ledningar och Fjärrvärmeledningar inklusive ny pumpstation inom Svartöns industriområde.

Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt skylt.

Nybyggnad av kaj i Luleå
Ny spontkaj samt båtupptagningsramp. flytt av tankbrygga för tankstation.

Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad av 2 st cistern 309 och 310.

Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd samt ansökan om strandskyddsdispens.

Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av mast i Luleå
Nybyggnad av mast.

Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation 12kv Porsön 1:3,Skurholmen 8:38.

Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall tom 2021-10-10.

Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av studentlägenhet i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader för studentboende t o m 2018-06-30.

Nybyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält, skyltanordning av byggskylt och väderskydd, t o m 2018-02-01.

Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig parkering t o m 2019-08-01.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: