Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Luleå

Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå, etapp 2

Nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 7

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 4

Nybyggnad av ex datahall på Storporsön, Porsön

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 5

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 6

Exploateringarbete för nytt bostadsområde på Kronan, et 2 mfl

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3

Nybyggnad av köpcentrum i Luleå

Nybyggnad av punkthus, livsmedelsbutik mm i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå

Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 1 mfl

Nybyggnad av bostäder i Luleå

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av verkstad i Luleå

Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, Luleå

Nybyggnad av parhus och kedjehus på Hällbacken, Luleå, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå

Nybyggnad av sporthall på Kronan i Luleå

Nybyggnad av radhus på Hällbacken, Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Luleå

Nybyggnad av kedjehus i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus/kontor i Luleå

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå

Nybyggnad av industrihus i Luleå

Utbyggnad av avloppsnät samt ny vattenledning i Södra Gäddvik, del 1

Ev nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad båthall, pir, servicebyggnad mm i Harrviken, et 1

Nybyggnad av gc-väg mellan Kallax-Bergnäset

Utbyggnad av avloppsnät samt ny vattenledning i Södra Gäddvik, del 2-3

Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 2 mfl

Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 3

Nybyggnad av cistern, oljecistern och skorsten i Luleå

Anläggande av väg, VA-ledningar mm vid Svartöns industriområde i Luleå, etapp 2

Projekt MPF/MHF Sandskär ,sprinkler i Luleå

Nybyggnad av transformatorstation i Luleå

Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå

Nybyggnad av soprum i Luleå

Nybyggnad av mast i Luleå

Nybyggnad av nätstation i Luleå

Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå

Nybyggnad av plank i Luleå

Nybyggnad av pumpstation i Luleå

Nybyggnad av enbostadshus i Luleå

Nybyggnad av cistern i Luleå

Nybyggnad av lager i Luleå

Nybyggnad av kaj i Luleå

Nybyggnad av förråd i Luleå

Nybyggnad av garage i Luleå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: