Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Luleå

Utbyggnad av spår för personvagnsuppställning vid Luleå C
Flytt av personvagnsuppställning. Byggnation av fyra stycken 500-620 meter långa uppställningsspår, två lokuppställningsspår samt ett uppställningsspår för regionaltåg. Ca 4000 meter elektrifiering ingår.
Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå
Planer för 3 huskroppar med ca 170 bostadsrätter i Södra Hamn i kv Fågeln.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Hyresrätter. Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Etappen ska innehålla flerbostadshus samt åtta stycken stadsradhus. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter E.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter B. 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter D.
Nybyggnad av villor i Luleå
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
10 enbostadshus samt 22 bostadsrätter. Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad samt tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av butik samt punkthus i Luleå
Nybyggnad av butik och punkthus i Luleå.
Nya sidoräcken längs väg 97 och E4, etapp 1
Avser utförande av räckesåtgärder på ömse sida av mittremsan för förbättrad trafiksäkerhet på sträckan Notviken - Gammelstad Väg 97 och E4.15.
Nybyggnad av parkeringsplatser samt etableringsytor vid sjukhus i Luleå
Ny tillfällig parkering av grus i anslutning till befintlig parkering. Elarbeten i form av tillkommande belysning och motorvärmare. Nya ytor för etablering under entreprenader, parkeringsplatser för entreprenörer samt ytor för snöupplag.
Nybyggnad av biltvätt i Luleå
Gör det själv tvätt.
Nyanläggning av konstgräs i Luleå
Nytt konstgräs till Skogsvallen.
Nybyggnad av småhustomter i Måttsund, Luleå
Planområdet kan bebyggas med ca 30 nya bostadshus. Gemensamhetsanläggningar ska bildas för VA-anläggningen (minireningsverk), lokalgatan och naturområde.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanordning.
Utbyggnad av fiber i Vitådalen
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 260 st. fastigheter i Vitådalen, Luleå kommun, Norrbottens län.
Nybyggnad av GC- bana, busshållsplatser, belysning i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten för ny GC-bana, nya busshållplatser, refuger, trädplanteringar och el-arbeten för ny och kompletterad gatubelysning. Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. ÄTA-arbeten.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 10 rad/kedjehus Kronan 1:244,1:245,1:246,1:247,1:248,1:249,1:250,1:251,1:253,1:252.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 3 st radhus.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus och flyttbar betongfabrik.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Luleå
Nybyggnad av psykiatribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/komposithall.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av väderskydd/busskur och cykeltak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Nybyggnad av återvinningsstation med stängsel el. plank.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av kontrollbyggnad för elnäts fördelningsstation.
Nybyggnad av mur i Luleå
Nybyggnad av mur, utökning av p-platser.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av pantograf och teknikhus för el-bussladdare Porsön 1:3,Kronan 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Luleå
Tidsbegränsat bygglov tom 2023-04-30 provisorisk förskolepaviljong.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Installation av ny säkerhetscistern.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad av dieselcistern.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: