Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kiruna

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Kiruna nya stadskärna, kv 2

Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera. Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.

Anläggande av dubbelspår på Malmbanan delen Rautas-Rensjön

Anläggande av dubbelspår på Malmbanan delen Rensjön-Bergfors

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av handelscentrum i Abisko

Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1650m.

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ca 46 lgh.

Nybyggnad av Home center i Kiruna
6000 kvm byggklar mark.

Nybyggnad av kulturhus i Kiruna
Nybyggnad av kulturhus i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av simhall i Kiruna
Nybyggnad av simhall i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av industrihus, bensinstation mm i Kiruna, etapp 3
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrimark och truckstopp med fordonsservice, bensinstation, uppställningsplats för långtradare samt servicehus.

Nybyggnad av hotell och annex i Riksgränsen etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Kiruna

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.

Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Nybyggnad av gymnasieskola nära centrum i Kiruna.

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Planer att bygga industrihall i Kiruna.

Nybyggnad av industrilokal i Kiruna

Nybyggnad av biogasanläggning i Kiruna

Nybyggnad av gokartbana i Kiruna

Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Nybyggnad av grundskola nära centrum i Kiruna.

Nybyggnad av personalbostäder i Riksgränsen etapp 1

Nybyggnad av rastplats i Kiruna

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Nybyggnad av biltvätt i Kiruna
Gör det själv tvätt.

Nybyggnad av bro över Kallokajoki SV Ruoksujärvis sydspets
Avser en rörbro med 2,9 meters spännvidd och uppvisar stora korrisionsskador vilket medför stor risk för kollaps och måste därför bytas ut.

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Exploatering för nya enbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av vattentäkt i Björkliden

Öka 2 anläggning Fjärrvärmeanslutning, Kiruna
Anläggande av nyanslutningar fjärrvärme i Kiruna kommun.

Anläggande av spillvattenledning vid vattenverket i Kiruna
I entreprenaden ingår att anlägga spillvattenledning, ca 1100 meter, från vattenverket till befintlig brunn i Tuolluvaara, härifrån ansluter befintlig ledning till reningsverket.

Utbyggnad av ortsammanbindande nät mellan Kauppinen-Altajärvi, Kauppinen-Poikkijärvi, Kiruna kommun
Objektet avser anläggandet av ortsammanbindande nät mellan Kauppinen-Altajärvi och Kauppinen-Poikkijärvi som är beläget i Kiruna kommun.

Mark och infrastruktur, Luossavaara etapp 2
På den norra delen av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna, angränsande till området för kulturbyggnader, avser LKAB att bereda mark inför kommande byggnationer. I entreprenaden ingår att anlägga infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, elkraft inklusive nätstation, belysning, optofiber, väg ca 350 meter, ytor för punkthus, ytor för parkeringar. FFU beräknas finnas ute mars 2017 och entreprenaden är bedömd att starta i maj och vara avslutad i augusti.

Från anmodan: Kontrollansvarig nybyggnad av hus Kiruna
Uppdrag som kontrollansvarig vid byggnationer av både småhus och flerbostadshus i varierande storlekar.

Tillverkning båtbrygga Kiruna
Vi önskar få in pris på tillverkning av komplett båtbrygga KA362DO001 enl. följande ritningar: 5012001, 5012002, 5012003. Med option på montage av ovanstående inkl. supervisor. Tidpunkt bestäms utifrån något av uh stopp planerade under 2017, alternativt görs bedömning och riskanalys på plats om montage kan ske under drift.

Nybyggnad av ledningsnät i Björkliden

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Nybyggnad av förrådscontainer i Kiruna
En st. Container. 20ft container standard. Isolerad invändigt. EX klassad Elinstallation.

Gatubelysning Bolagsområdet Kiruna
Gatubelysning Bolagsområdet Kiruna.

Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad av 7 st transformatorstationer Soppero 29:4, 104:1, Soppero 29:4,104:1,102:3,53:1,107:1.

Nybyggnad av cistern i Kiruna
Bygglov nybyggnad cistern.

Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov nybyggnad mast samt teknikbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad mast samt teknikbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad ställverksbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad tälthallar.

Nybyggnad av omklädningsmoduler i Kiruna

Nybyggnad av lekplats i Tuolluvaara

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: