Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kiruna

Nybyggnad av bostadshus vid fd skjutbanan i Kiruna

Nybyggnad av sameparlamentet i Tuolluvaara
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 1
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av ca 100 st lägenheter i varierande storlekar varav 30 st lägenheter för trygghetsboende som fördelas på 7 st. fler-bostadshus i 3 & 4 våningar som skall uppföras på fastigheten, med tillhörande 116 parkeringsplatser samt 2 st kommersiella lokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna, placering oklar.

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Nyb av produktionslokaler för buteljerat vatten i Kiruna

Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Infrastruktur centrumbildning.

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.

Nybyggnad av Home center i Kiruna
6000 kvm byggklar mark.

Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
Befintligt vattenverk i Kiruna kommun kommer att kompletteras med en ny separat processbyggnad där ett nytt reningssteg bestående av kemisk fällning med lamell-sedimentering kommer att placeras. Byggstart beräknas under hösten 2017 med färdig anläggning år 2020.

Nybyggnad av kulturhus i Kiruna
Nybyggnad av kulturhus i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av simhall i Kiruna
Nybyggnad av simhall i Kiruna stadskärna.

Åter-/Nyuppbyggnad av livsmedelsbutik i Kiruna

Nybyggnad av hotell och annex i Riksgränsen etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Kiruna

Infrastruktur skjutbaneområde 1 i Kiruna
Infrastruktur skjutbaneområde 1.

Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Nybyggnad av gymnasieskola nära centrum i Kiruna.

Nybyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov nybyggnad verkstads- och kontorsbyggnad.

Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.

Exploatering för nytt bostadsområde i Abisko

Infrastruktur skjutbaneområde 2 i Kiruna
Infrastruktur skjutbaneområde 2.

Nybyggnad av biogasanläggning i Kiruna

Nybyggnad av gokartbana i Kiruna

Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Nybyggnad av grundskola nära centrum i Kiruna.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Nybyggnad av personalbostäder i Riksgränsen etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Planer att bygga industrihall i Kiruna.

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av bro över Kallokajoki SV Ruoksujärvis sydspets
Avser en rörbro med 2,9 meters spännvidd och uppvisar stora korrisionsskador vilket medför stor risk för kollaps och måste därför bytas ut.

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Nybyggnad av ledningsnät i Björkliden

Nybyggnad av förrådscontainer i Kiruna
En st. Container. 20ft container standard. Isolerad invändigt. EX klassad Elinstallation.

Mark och infrastruktur, Luossavaara etapp 2
På den norra delen av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna, angränsande till området för kulturbyggnader, avser LKAB att bereda mark inför kommande byggnationer. I entreprenaden ingår att anlägga infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, elkraft inklusive nätstation, belysning, optofiber, väg ca 350 meter, ytor för punkthus, ytor för parkeringar. FFU beräknas finnas ute mars 2017 och entreprenaden är bedömd att starta i maj och vara avslutad i augusti.

Från anmodan: Kontrollansvarig nybyggnad av hus Kiruna
Uppdrag som kontrollansvarig vid byggnationer av både småhus och flerbostadshus i varierande storlekar.

Tillverkning båtbrygga Kiruna
Vi önskar få in pris på tillverkning av komplett båtbrygga KA362DO001 enl. följande ritningar: 5012001, 5012002, 5012003. Med option på montage av ovanstående inkl. supervisor. Tidpunkt bestäms utifrån något av uh stopp planerade under 2017, alternativt görs bedömning och riskanalys på plats om montage kan ske under drift.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Nybyggnad av biltvätt i Kiruna
Gör det själv tvätt.

Uppförande av modul vid skola i Kiruna
Bygglov för uppförande av modul på skola.

Nybyggnad av barack i Kiruna
Bygglov nybyggnad 6 st baracker.

Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad av 7 st transformatorstationer Soppero 29:4, 104:1, Soppero 29:4,104:1,102:3,53:1,107:1.

Nybyggnad av garage i Kiruna
Bygglov nybyggnad garage.

Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov nybyggnad mast samt teknikbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad mast samt teknikbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.

Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad tält.

Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad tälthallar.

Nybyggnad av omklädningsmoduler i Kiruna

Nybyggnad av lekplats i Tuolluvaara

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: