Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kiruna

Nybyggnad av bostadshus vid fd skjutbanan i Kiruna

Nybyggnad av stadshuset i Kiruna nya stadskärna, etapp 1

Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5

Ny- och ombyggnad av väg och broar längs E10

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Exploateringsområde för ny stadskärna i Kiruna

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Nybyggnad av Home center i Kiruna

Åter-/Nyuppbyggnad av livsmedelsbutik i Kiruna

Nybyggnad av hotell i Kiruna

Nybyggnad av kontor i Kiruna

Exploatering för nytt bostadsområde i Abisko

Nybyggnad av biogasanläggning i Kiruna

Anläggande av dagvattenanläggning i Kiruna

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg

Nybyggnad av industrihus i Kiruna

Nybyggnad av omklädningsrum och skärmtak i Kiruna

Nybyggnad av bro över Kallokajoki SV Ruoksujärvis sydspets

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Ny hållplats längs E10 vid Abisko

Från anmodan: Kontrollansvarig nybyggnad av hus Kiruna

Mark och infrastruktur, Luossavaara etapp 2

Montage av apparatlådor i Kiruna

Nybyggnad av ledningsnät i Björkliden

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg Kiruna

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna

Tillverkning båtbrygga Kiruna

Uppförande av modul vid skola i Kiruna

Nybyggnad av garage i Kiruna

Nybyggnad av servicebyggnad i Kiruna

Nybyggnad av bensinstation i Kiruna

Nybyggnad av barack i Kiruna

Nybyggnad av lager i Kiruna

Nybyggnad av telestation i Kiruna

Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna

Nybyggnad av mast i Kiruna

Nybyggnad av nätstation i Kiruna

Nybyggnad av omklädningsmoduler i Kiruna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: