Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalix

Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till våren 2019.
Borttagande av vandringshinder vid Pilkabäcken i Kalix kommun
Anläggning av 1 st. rörbro, inkl. KC-pelare och betongmadrass.
Nybyggnad av vattenverk i Kalix
Bygglov för vattenverk på fastigheten vitvattnet 1:45.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för cykeltak på fastigheten prästen 1.
Nybyggnad av omklädningsrum i Kalix
Bygglov för moduler/barack med omklädningsrum tidsbegränsat 5 år på fastigheten hangaren 13.
Nybyggnad av fritidshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten båtskärsnäs 1:234.
Nybyggnad av lager i Kalix
Bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten båtskärsnäs 1:375.
Nybyggnad av sjöbod i Kalix
Bygglov för sjöbodar 6-10 st på fastigheten näsbyn 30:1.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för skärmtak på fastigheten rolfs 28:8.
Nybyggnad av soprum i Kalix
Bygglov för soprum på fastigheten krubban 19.
Nybyggnad av telestation i Kalix
Bygglov för teknikbod för fibernät på fastigheten töre 12:38projekt nr: 12851.
Nybyggnad av telestation i Kalix
Bygglov för teknikbod på fastigheten månsbyn 2:5.
Nybyggnad av mur i Kalix
Bygglov för uppförande av parkering, stödmur och plank på fastigheten.
Ny belysning vid gc-väg i Töre, Kalix
Belysningsanläggning för GC-väg ska bestå av LED-armaturer monterade på enkelsidigt placerade 5 m höga stolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: