Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.
Nybyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för industribyggnad på fastigheterna kalix 23:5 och 23:12.
Nybyggnad av museum i Kalix
Förhandsbesked för museumbyggnad på fastigheten törehamn 1:1.
Nybyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten grytnäs 1:67.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten bredviken 11:18.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten bredviken 12:35.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för skärmtak på fastigheten kalix 23:16.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten bredviken 7:3.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten kalix 6:39.
Nybyggnad av hotell i Kalix
Bygglov- tillfälligt för 10st igloo-byggnader på fastigheten kalix 4:60.
Nybyggnad av lekplats i Kalix
Bygglov för lek- och aktivitetsområde lilla trästad på fastigheten kalix 4:13.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: