Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Jokkmokk

Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vinkraftverk.

Ny luftledning i Porjus
Är ett delprojekt till Porjusberget stationsförnyelse.

Nybyggnad av enbostadshus i Kåbdalis, Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra tre småhus för bostadsändamål på fastigheten Kåbdalis 4:61.

Nybyggnad av nätstation i Jokkmokk
Nybyggnad av 9 st nätstationer Östansjö 1:4, Lyckan 100:1, 1:2, Kyrkostaden 1:370, 1:2 (3 st), Älvsborg 1:42, 1:8,.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: