Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda

Nybyggnad av reningsverk i Haparanda

Utbyggnad av bredband i Haparanda kommun
Haparanda kommun avser att teckna ett samverkansavtal för bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun med målsättningen att minst 100 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020.

Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda

Ny tryckledning samt pumpstationer i Haparanda kommun
Avser tryckledning och två pumpstationer.

Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Nybyggnad av lekpark.

Nybyggnad av barack i Haparanda
Ansökan om bygglov för manskapsbodar.

Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 nätstationer Seskarö 1:17,Haparanda 12:1,1:18.

Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak vid kommunens förrådsyta i Haparanda
Avser skärmtak med presenningsportar, för förvaring. Skärmtaket ska ha: Stålstomme på betongfundament, Plåtbeklätt tak samt väggar, Presenningsportar som dras åt sidan för öppning samt Takavvattning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: