Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Haparanda

Nybyggnad av enbostadshus eller grupphus i Haparanda, etapp 1
Tomter förmedlas via RYM Markutv.tomtkö.
Utbyggnad av bredband i Haparanda kommun
Haparanda kommun avser att teckna ett samverkansavtal för bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun med målsättningen att minst 100 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020.
Nybyggnad av servering i Haparanda
Ans förhandsbesked nybyggnad serveringslokal.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ans rivnlov nätstation samt byggl för nyb nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansöakn om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för anläggande av utegym Haparanda 29:31,6:42.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: