Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Haparanda

Nybyggnad av reningsverk i Haparanda

Utbyggnad av bredband i Haparanda kommun
Haparanda kommun avser att teckna ett samverkansavtal för bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun med målsättningen att minst 100 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020.

Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda
Kajen i Haparandahamn ska renoveras med en ny vågbrytare på 150 meter.

Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Ans om bygglov för anläggande av lekpark.

Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ans om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ans tidsbegränsat byggl för nyb av modulboenden.

Nybyggnad av bastu i Haparanda
Ans tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bastu.

Nybyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för anläggande av utegym.

Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Nybyggnad av lekpark.

Nybyggnad av servering i Haparanda
Ans förhandsbesked nybyggnad serveringslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: