Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gällivare

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Ett kunskapshus i sex plan på totalt ca 22000 m2 BTA P-garage i källarvåningen med plats för ca 150 bilar.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.

Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 1

Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Exploateringsområde för vård- & omsorgsboende, Repisvaara NV.

Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Planer för multiaktivitetshus, en arena för idrott, kultur, bad, bibliotek m.m. Samt ett garage med plats för 150 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3. Mellan 70 - 100 lgh.

Nybyggnad av ishall i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2. Mellan 60 - 80 lgh.

Nybyggnad av vård- & äldreboende i Gällivare

Exploateringsområde för nya bostäder i Gällivare
Oklar boendeform.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats i Skaulo
Ca 40 st lägenheter samt ca 70 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av förskola i Gällivare
5 avdelningar.

Nybyggnad av handelsområde vid Lakkapää i Gällivare

Nybyggnad av industrihus i Gällivare

Nybyggnad av förskola i Repisvaara NV
Exploateringsområde för F6-skola Repisvaara NV.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Planer för ca 40 st bostäder.

Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Friidrottshall inklusive gymnastikhall 40X20 m och gym.

Nybyggnad av buss och lastbilsanläggning i Gällivare
Markyta på ca 10 000-12 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 1 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordväst. 31 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Detaljplan har påbörjats för Vägmästaren som ligger i området kring Hedenskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av boende i Gällivare
Nybyggnad av boende för socialt stöd.

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Exploateringsområde för flerbostadshus och styckebyggda villor.

Exploatering för handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde.

Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde. Ca 11 tomter finns.

Exploatering i Repisvaara NV
Exploateringsområde för vård- & omsorgsboende samt förskola, F6-skola Repisvaara NV.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Nybyggnad av småhus i Gällivare
Försäljning av tomter för småhus på Solbacken pågår, ett fåtal finns kvar till försäljning.

Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare
Avser utbyggnad av 100 st husvagnsplatser med el. Ca 10 nya stugor.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industrihall (företags-och industrihotell).

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
7-9 villatomter.

Nybyggnad av små gruppbyggda hus i Gällivare
3-16 lägenheter/hushåll beroende på om det är villor eller små flerbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 130 platser.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 290 platser.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Parkeringsdäck Gällivare 76:1. Personal- och tjänstebilsparkering ca 230 platser.

Nybyggnad av parkeringshus i Gällivare
Parkeringshus Gällivare 12:585, 100:1. För resande 290 platser.

Nya va-ledningar för flygplats i Gällivare

Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 130 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för nybyggnation av 12-14 lägenheter.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Parkeringsplatser Bagaren 4. Personal- och tjänstebilsparkering, ca 110 platser.

Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Parkeringsgarage S Kyrkallén. Besök- och bostadsparkering 150 platser.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 240 platser.

Nybyggnad av panncentral i Gällivare
Bygglov nybyggnad av panncentral för fjärrvärme.

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget
Bergarbeten, ortdrivning och bergförstärkning, i Malmberget på Fa1250. ca 2500 m år 2017 med start i mars och 1300 m under 2018. Den nya nivån för Fabian kommer att etappvis tas i produktion, med produktionsstart under 2019. Vidare omfattar arbetena drivningar av områden i syfte att genom-föra förbättringar av ventilationen på Printzsköld.

Nybyggnad av parkområde ev café i Gällivare

Repisvaara NO-NV, mark och infra
Objektet omfattar i huvudsak markarbeten, anläggande av infrastruktur, vägar, gator, VA och belysning för nytt planområde. Planområdet Repisvaara Norra är indelat i två delområden, Repisvaara Nordöstra och Repisvaara Nordvästra. Områdena är belägna på var sin sida om väg 825 (Dundretvägen). Hela planområdet bestående av Repisvaara Nordvästra och Nordöstra omfattar en yta på cirka 20 hektar. 2 km belyst gata med trottoar o 500 m fristående, belyst gc-väg o Vatten, spillvatten, dagvatten och dränering i gatan. Förfrågan ut: ca. 2017-02-10 Anbud in: ca. 2017-03-30

Från anmodan: Tomtplanering Repisvaara mitten
Grovplanering av ca 60 st tomter för byggnation av småhus.

Repisvaara NO-NV, mark och infra Repisvaara
Översiktlig information: Objektet omfattar i huvudsak markarbeten, anläggande av infrastruktur, vägar, gator, VA och belysning för nytt planområde. Planområdet Repisvaara Norra är indelat i två delområden, Repisvaara Nordöstra och Repisvaara Nordvästra. Områdena är belägna på var sin sida om väg 825 (Dundretvägen). Hela planområdet bestående av Repisvaara Nordvästra och Nordöstra omfattar en yta på cirka 20 hektar. 2 km belyst gata med trottoar o 500 m fristående, belyst gc-väg o Vatten, spillvatten, dagvatten och dränering i gatan. Förfrågan ut: ca. 2017-02-10 Anbud in: ca. 2017-03-30

Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun
En kortfattad beskrivning på arbetet samt omfattning Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun. Reservoaren utförs i betong, till största del under jord och skall rymma en vattenvolym om cirka 600 m3. Ovanpå reservoaren byggs ett mindre teknikhus (prefab) 12-15 m2. Distribution från reservoaren sker via intilliggande tryckstegringsstation (befintlig). I entreprenaden ingår även mark- och VA-arbeten. - tid för när förfrågan kommer ut 2017-05-19 - anbudstid T om. 2017-06-12 - starttid och entreprenadtid (prel.) Starttid, tidigast 2017-06-26 Färdigställande 2017-10-20.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad bandgång samt rivning av bef.

Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.

Nybyggnad av värmeverk i Gällivare
Bygglov nybyggnad reservkraftsanläggning.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 6 enbostadshus och garage Dundret 5:222,Gällivare 5:14,5:224,Koskullskulle 2:98,5:194.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov för uppsättning av signalkiosker.

Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad av sopsorteringhus med fastighetsskötarförråd, Bygglov nybyggnad av två förrådsbyggnader, Bygglov nybyggnad av tvättstuga på solbacken Malmberget 8:17.

Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns xx.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation nis237745 Markitta 22:1,5:12,12:1,9:1,7:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation ns13611 Nilivaara 23:1,3:4,10:3,3:22,8:9,6:4,9:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation ns47491, Bygglov nybyggnad transfortmatorstation ns47665 Vettasjärvi 1:16,Kilvokielinen 1:7,5:4,10:3.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus med förråd.

Trafiksäkerhetsåtgärder och trygga skolvägar i Gällivare kommun

Ny busshållplats vid E10 i Hakkas

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: