Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Boden

Nybyggnad av avfallsförbränningsanläggning vid värmeverk i Boden
Omkopplingar inom befintlig anläggning P17, rörledningar i mark mellan P17 och P18 samt inkommande rörkoppling med avstängningsventiler och by-pass möjligheter i nya linjens byggnad.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.
Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av ca 120 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg. Byggnaden ska vara nybyggnation.
Nybyggnad av gc-väg mellan Åbergstorp-Sävast
Avser en gång- och cykelbana från busshållplatsen längst bort i Åbergstorp till Kryddvägens östra anslutning mot Sävastvägen/väg 588. Längd ca 2,2 km. Trafiksäkra passager vid korsningarna till Kryddvägen.
Nybyggnad av cistern i Boden
Bygglov för montering cistern drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Nybyggnad av 3 st nätstationer Bredåker 2:18, Svartbyn 17:2, Harads 3:40.
Nybyggnad av carport i Boden
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av markanläggning i Boden
Nybyggnad av longervolt.
Nybyggnad av skärmtak i Boden
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: