Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Boden

Nybyggnad av avfallsförbränningsanläggning vid värmeverk i Boden
Omkopplingar inom befintlig anläggning P17, rörledningar i mark mellan P17 och P18 samt inkommande rörkoppling med avstängningsventiler och by-pass möjligheter i nya linjens byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.
Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av 126 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg. Byggnaden ska vara nybyggnation.
Utbyte av plattformstak i Boden
Utbyte av plattformstak samt diverse BEST-arbeten.
Nybyggnad av gc-väg mellan Åbergstorp-Sävast
Avser en gång- och cykelbana från busshållplatsen längst bort i Åbergstorp till Kryddvägens östra anslutning mot Sävastvägen/väg 588. Längd ca 2,2 km. Trafiksäkra passager vid korsningarna till Kryddvägen.
Nybyggnad av väderskydd på Bodens Garnison
Avser ny utbildningshall/väderskydd för 10 st fordon/ledningscontainers. Lokalen skall användas för utbildnings och övningsverksamhet. Nyanläggning av anslutande vägar och mark ingår i projektet.
Nybyggnad av cistern i Boden
Bygglov för montering cistern drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av servering i Boden
Säsongsvis uppställning av serveringsdäck.
Nybyggnad av grupphus i Boden
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av visningsområde, etapp 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Boden
Nybyggnad av kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: