Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Arvidsjaur

Ny klargöringsbyggnad vid provplats RFN Vidsel, Arvidsjaurs kommun
Entreprenaden omfattar ny klargöringsbyggnad för explosiva provobjekt på basen och byggs därför att befintlig byggnad (by 314) kommer att ligga för nära den nya uppställningsplattan med avseende på de riskavstånd som uppkommer vid hantering av explosiva varor i nuvarande byggnad. Den nya byggnaden är en enplansbyggnad på ca 220 m2 i BTA.

Nybyggnad av kallförråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstationer Kläppen 1:13, Björknäs 1:3-5, 1:3-7, Renvallen 2:3.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnadav 4 st nätstationer Falkbo 1:2, Laxbäcken 1:1, Brunmyrheden 3:19, Baktsjaur 3:19.

Nybyggnad av miljöstation inom Arvidsjaurs Jägarbataljons område
Miljöstationen ska bestå av ett skärmtak anpassat för containrar. Skärmtaket kommer att stå på en betongplatta innanför stängslet på Arvidsjaurs jägarbataljons område (Tidigare K4).

Nybyggnad av kontor i Arvidsjaur
Nybyggnad av kontor/stuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: