Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Arvidsjaur

Nybyggnad av skatepark i Arvidsjaur
Arvidsjaurs kommun inbjuder till upphandling av skatepark i anslutning till skolområde i Arvidsjaurs samhälle. Upphandlingen avser endast utrustning, beställaren ombesörjer markentreprenad och montering i egen regi. Om anbudsgivaren har flera förslag så kan anbudsgivaren lämna in ett anbud per förslag. (alternativa anbud accepteras inte).

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnadav 4 st nätstationer Falkbo 1:2, Laxbäcken 1:1, Brunmyrheden 3:19, Baktsjaur 3:19.

Nybyggnad av miljöstation inom Arvidsjaurs Jägarbataljons område
Miljöstationen ska bestå av ett skärmtak anpassat för containrar. Skärmtaket kommer att stå på en betongplatta innanför stängslet på Arvidsjaurs jägarbataljons område (Tidigare K4).

Nybyggnad av kontor i Arvidsjaur
Nybyggnad av kontor/stuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: