Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Älvsbyn

Nya va- dagvatten- & avloppsledningar i Älvsbyn

Nybyggnad av va-ledning på Altuna, Älvsbyn
ca 4 km.

Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nytt villaområde i Älvsbyn

Nybyggnad av servicebyggnad i Älvsbyn
Anmälan om rivning samt nybyggnad av ersättningsbyggnad servicehus/förråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt ansökan om strandskyddsdispens.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Pite Vitberg 1:2,Vitbäcken 1:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: