Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrbottens län

Arjeplog (5)
Boden (17)
Gällivare (50)
Haparanda (10)
Jokkmokk (4)
Kalix (20)
Kiruna (59)
Luleå (58)
Pajala (3)
Piteå (43)
Älvsbyn (14)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 279 st.

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av bostadshus vid fd skjutbanan i Kiruna

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad av avfallsförbränningsanläggning vid värmeverk i Boden
Nytt block för avfallsförbränning. Bodens Energi avser att utöka verksamheten med en ny linje för avfallsförbränning i det fortsatta benämnd P 18. Den nya linjen kommer att integreras med befintlig verksamhet både mekaniskt, elektroniskt och styr- funktionsmässigt. P 18 kommer dock att installeras i eget hus, men kan komma att ha bränslemottagningen gemensam med befintlig panna P17.

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.

Nybyggnad av ex datahall på Storporsön, Porsön
16 ha mark finns ledig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.

Nybyggnad av äldreboende på Kronanområdet i Luleå

Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå
Planer för 3 huskroppar med ca 170 bostadsrätter i Södra Hamn i kv Fågeln.

Nybyggnad av sameparlamentet i Tuolluvaara
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .

Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vinkraftverk.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.

Nybyggnad av punkthus, Lulsundsberget, Luleå
Ett hus har 16 våningar och det andra huset har 11 våningar.

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Exploateringsområde för flerbostadshus och styckebyggda villor.

Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 1

Exploateringarbete för nytt bostadsområde på Kronan, et 2 mfl

Nybyggnad av vindkraftverk i Pajala

Nybyggnad av bostadsområde och butiker på Kronan, et 2 mfl
Byggnation av ca 1200-1800 st bostäder samt service och butiker.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, handel mm i Pajala
Ca 70-100 lägenheter.

Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Gällivare
Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av hotell i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av ca 100 st lägenheter i varierande storlekar varav 30 st lägenheter för trygghetsboende som fördelas på 7 st. fler-bostadshus i 3 & 4 våningar som skall uppföras på fastigheten, med tillhörande 116 parkeringsplatser samt 2 st kommersiella lokaler.

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 1
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna, placering oklar.

Nybyggnad av äldreboende och hälsocentral i Älvsbyn
Planer på att bygga ett äldreboende med hälsocentral i 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, vid Granngården, Gällivare

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Nybyggnad av köpcentrum i Luleå
På den nuvarande fotbollsplanen planerar man att bygga ett köpcentrum med livsmedelsaffär, restaurang och café.

Nybyggnad av punkthus, livsmedelsbutik mm i Luleå
Se www.galaren.se

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 2 o 3
Samråd och granskning sker under hösten/vintern 2014. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå
Ca 32 st Brf lägenheter, butiker i i bottenplan. Garage under mark.

Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 1
Första etappen innefattar anslutningsspår. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nyb av produktionslokaler för buteljerat vatten i Kiruna

Nybyggnad av ishall i Gällivare

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Infrastruktur centrumbildning.

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Nybyggnad av parhus och kedjehus på Hällbacken, Luleå, etapp 4
40-50 lägenheter planeras i 5-8 huskroppar.

Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 4 våningar och det högsta 9 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Överkalix kommun
Avser nybyggnad av ca 5000-6000 kvm särskilt boende för äldre, 70-80 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix

Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.

Nybyggnad av hotell i Arjeplog

Nybyggnad av Home center i Kiruna
6000 kvm byggklar mark.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Nybyggnad av sporthall på Kronan i Luleå
Nybyggnation av sporthall omfattande mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.

Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
Befintligt vattenverk i Kiruna kommun kommer att kompletteras med en ny separat processbyggnad där ett nytt reningssteg bestående av kemisk fällning med lamell-sedimentering kommer att placeras. Byggstart beräknas under hösten 2017 med färdig anläggning år 2020.

Nybyggnad av radhus på Hällbacken, Luleå

Nybyggnad av bostäder i Gällivare

Nybyggnad av bandyhall i Kalix

Nybyggnad av kulturhus i Kiruna
Nybyggnad av kulturhus i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av simhall i Kiruna
Nybyggnad av simhall i Kiruna stadskärna.

Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.

Nybyggnad av helikopterhangar i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av helikopterhangar med tillhörande administrationsbyggnad, komplements byggnad samt carport. Markarbeten för nya väg anslutningar, inhägnader, parkeringar, angöringar och nya installationer för VA och El. Ny bränsleanläggning för flygfotogen med både utvändig och invändig tankning. Nybyggnadsyta Hus inkl. komplements byggnad och carport: BTA, ca 1 700 m2. Utvändiga markarbeten: ca 6300 m2.

Ny luftledning i Porjus
Är ett delprojekt till Porjusberget stationsförnyelse.

Nybyggnad av hotell och annex i Riksgränsen etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Kiruna

Åter-/Nyuppbyggnad av livsmedelsbutik i Kiruna

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av hyreshus i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus/kontor i Luleå

Nybyggnad av bro över Fårösundet, Piteå

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Infrastruktur skjutbaneområde 1 i Kiruna
Infrastruktur skjutbaneområde 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Nybyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov nybyggnad verkstads- och kontorsbyggnad.

Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Nybyggnad av gymnasieskola nära centrum i Kiruna.

Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.

Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Nybyggnad av industrihus i pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.

Nybyggnad av butik i Boden
Kontakta byggherren för ytterligare information. Projekt som finns med i planerna. Oklar byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.

Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.

Nya stickspår i Lidlund och Brännberg
Bandel 124.

Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av bensinstation i Pajala

Infrastruktur skjutbaneområde 2 i Kiruna
Infrastruktur skjutbaneområde 2.

Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av ca 120 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg. Byggnaden ska vara nybyggnation.

Exploateringsområde för fritidshus och båtplatser i Gallajaure, Arjeplog
Planer för fritidshus och båtplatser.

Exploateringsområde för fritidshus och båtplatser i Stor-Mattaure, Arjeplog
Planer för fritidshus och båtplatser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: