Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrbottens län

Arjeplog (5)
Boden (24)
Gällivare (77)
Haparanda (11)
Jokkmokk (5)
Kalix (13)
Kiruna (55)
Luleå (55)
Pajala (5)
Piteå (38)
Älvsbyn (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 301 st.

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad av avfallsförbränningsanläggning vid värmeverk i Boden
Nytt block för avfallsförbränning. Bodens Energi avser att utöka verksamheten med en ny linje för avfallsförbränning i det fortsatta benämnd P 18. Den nya linjen kommer att integreras med befintlig verksamhet både mekaniskt, elektroniskt och styr- funktionsmässigt. P 18 kommer dock att installeras i eget hus, men kan komma att ha bränslemottagningen gemensam med befintlig panna P17.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
400-500 lgh och lokaler (butiker eller kontor).

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Ett kunskapshus i sex plan på totalt ca 22000 m2 BTA P-garage i källarvåningen med plats för ca 150 bilar.

Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera. Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Kiruna nya stadskärna, kv 2

Nybyggnad av ex datahall på Storporsön, Porsön
16 ha mark finns ledig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vindkraftverk.

Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 1

Exploateringarbete för nytt bostadsområde på Kronan, et 2 mfl

Nybyggnad av vindkraftverk i Pajala

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Exploateringsområde för vård- & omsorgsboende, Repisvaara NV.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, handel mm i Pajala
Ca 70-100 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av handelscentrum i Abisko

Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6

Nybyggnad av flerbostadshus, butik och parkeringsgarage i Luleå
Parkering under mark. I markplan är det tänkt att det ska finnas 4 st affärslokaler.

Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Planer för multiaktivitetshus, en arena för idrott, kultur, bad, bibliotek m.m. Samt ett garage med plats för 150 bilar.

Nybyggnad av brandstation i Luleå

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Nybyggnad av kontor i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå
Ca 32 st Brf lägenheter, butiker i i bottenplan. Garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3. Mellan 70 - 100 lgh.

Nybyggnad av ishall i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2. Mellan 60 - 80 lgh.

Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1650m.

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Nybyggnad av vård- & äldreboende i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ca 46 lgh.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå, etapp 2
Husen får olika höjder, det lägsta 4 våningar och det högsta 9 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä. Det blir flera etapper.

Nybyggnad av äldreboende i Luleå, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (843240). Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå bygger till två flyglar till Bergvikens vård- och omsorgsboende för Socialförvaltningens räkning. Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr – och övervakningssystem för 72 lägenheter samt lokaler och kallförråd. I huvudsak omfattas objektet(etapp 2) av följande arbeten: Byggnadsyta: BYA ca 1050+28 m2. Behandlad tomtarea ca 5 800 m2 Ändringsyta: BRA ca 270 m2 Tillbyggnadsyta: BTA ca 4 760 m2

Exploateringsområde för nya bostäder i Gällivare
Oklar boendeform.

Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, Luleå

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Överkalix kommun
Avser nybyggnad av ca 5000-6000 kvm särskilt boende för äldre, 70-80 platser.

Nybyggnad av husfabrik vid Haraholmens hamn, Piteå

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Gäller även Mården 5 och Värdshuset 6. Adress Länsmansgränd och Lejonsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats i Skaulo
Ca 40 st lägenheter samt ca 70 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av hotell i Arjeplog

Nybyggnad av flerbostadshus (Boklok) i Gammelstaden

Nybyggnad av Home center i Kiruna
6000 kvm byggklar mark.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Nybyggnad av sporthall på Kronan i Luleå
Nybyggnation av sporthall omfattande mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.

Nybyggnad av förskola i Gällivare
5 avdelningar.

Nybyggnad av radhus på Hällbacken, Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.

Nybyggnad av bandyhall i Kalix

Nybyggnad av handelsområde vid Lakkapää i Gällivare

Nybyggnad av industrihus i Gällivare

Nybyggnad av moské på Hertsön

Nybyggnad av förskola i Repisvaara NV
Exploateringsområde för F6-skola Repisvaara NV.

Nybyggnad av simhall i Kiruna
Nybyggnad av simhall i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av kulturhus i Kiruna
Nybyggnad av kulturhus i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Planer för ca 40 st bostäder.

Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.

Nybyggnad av industrihus, bensinstation mm i Kiruna, etapp 3
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrimark och truckstopp med fordonsservice, bensinstation, uppställningsplats för långtradare samt servicehus.

Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Friidrottshall inklusive gymnastikhall 40X20 m och gym.

Nybyggnad av hotell och annex i Riksgränsen etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av buss och lastbilsanläggning i Gällivare
Markyta på ca 10 000-12 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 1 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordväst. 31 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Detaljplan har påbörjats för Vägmästaren som ligger i området kring Hedenskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Nybyggnad av boende i Gällivare
Nybyggnad av boende för socialt stöd.

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Exploateringsområde för flerbostadshus och styckebyggda villor.

Exploatering för handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde.

Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde. Ca 11 tomter finns.

Exploatering i Repisvaara NV
Exploateringsområde för vård- & omsorgsboende samt förskola, F6-skola Repisvaara NV.

Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.

Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.

Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.

Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Nybyggnad av gymnasieskola nära centrum i Kiruna.

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
4 hektar byggklar mark.

Nybyggnad av småhus i Gällivare
Försäljning av tomter för småhus på Solbacken pågår, ett fåtal finns kvar till försäljning.

Nybyggnad av industriområde i Pajala
ca 2 hektar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: