Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tingsryd

Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 11 vindkraftverk, 160 meter höga.

Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av utbildningslokaler och övningsmiljöer för polisutbildningen i Växjö
Avser nybyggnad av polisskola med tillhörande övningsmiljöer Entreprenaden omfattar ca 3000 kvm BRA fördelat på tre plan.

Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga.

Ombyggnad av universitetslokaler i Växjö
Projektet avser ombyggnad av befintliga lärmiljöer för institutionen för Musik & Bild vid Linnéuniversitetet. Arbetet utförs i hus F på Linnéuniversitetet där bl a musik- och ensembler rum skapas med höga akustiska krav. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Vattenförsörjning (reserv) i Ryd
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, pannrum, ny skorsten, gasoltank.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 2 st sophus, 1 st soprum och skärmtak vid huvudentré.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Elserås 1:7, Elsemåla 6:1, 2.2, 1:7, 1:10, 1:6, 1:7, Djuramåla 1:15, 2:5, 4:21.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Nybyggnad, byte av transformatorstation.

Solvärmeanläggning vid Konga Allhus, Tingsryd
Upptaget i förslag till investeringsbudget för 2015 - 2017.

Solvärmeanläggning vid äldreboende i Tingsryd
Upptaget i förslag till investeringsbudget för 2015 - 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: