Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tingsryd

Nybyggnad av utbildningslokaler och övningsmiljöer för polisutbildningen i Växjö
Avser nybyggnad av polisskola med tillhörande övningsmiljöer Entreprenaden omfattar ca 3000 kvm BRA fördelat på tre plan.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 6 lägenheter.

Ombyggnad av universitetslokaler i Växjö
Projektet avser ombyggnad av befintliga lärmiljöer för institutionen för Musik & Bild vid Linnéuniversitetet. Arbetet utförs i hus F på Linnéuniversitetet där bl a musik- och ensembler rum skapas med höga akustiska krav. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, pannrum, ny skorsten, gasoltank.

Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny bredbandsnod.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 2 st sophus, 1 st soprum och skärmtak vid huvudentré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: