Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tingsryd

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer.

Ombyggnad av universitetslokaler i Växjö
Projektet avser ombyggnad av befintliga lärmiljöer för institutionen för Musik & Bild vid Linnéuniversitetet. Arbetet utförs i hus F på Linnéuniversitetet där bl a musik- och ensembler rum skapas med höga akustiska krav. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, pannrum, ny skorsten, gasoltank.

Nybyggnad av växthus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, växthus.

Nybyggnad av kontor i Tingsryd
Ansökan om bygglov för kontorshus.

Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny bredbandsnod.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 2 st sophus, 1 st soprum och skärmtak vid huvudentré.

Nybyggnad av brygga i Tingsryd
Ansökan om bygglov för brygga samt paviljong för informationstavlor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: