Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Markaryd

Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Markaryd
Avser nybyggnation för bilservice, industri, handel, kontor och lager. Uppskattad byggstart.
Exploateringsområde i Markaryd
Avser exploatering av ett nytt bostadsområde. Området består av 17 nya villa tomter.
Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gräsholma 4:2,Klint 1:41,4:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om marklov för uppförande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: