Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Markaryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Exploateringsområde i Markaryd
Avser exploatering av ett nytt bostadsområde. Området består av 17 nya villa tomter.

Nybyggnad av förråd i Markaryd
Nybyggnad av komplementhus.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av transformatorstation Ramshult 1:6,Karshult 1:3,Skararp 1:17.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gräsholma 4:2,Klint 1:41,4:6.

Nybyggnad av återvinningsstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om marklov för uppförande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: