Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ljungby

Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.

Nytt bostadsområde i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.

Nytt bostadsområde i Ljungby
Planarbete pågår. Projekt ur centrumplanen.

Nybyggnad av vindkraftspark i Fårtorp
Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av vindkraftspark i Lagan
Inga beslut fattade. Avvaktar detaljplan. Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby, Etapp 1
Etapp 1 omfattar 24-28 lägenheter fördelade på 4 huskroppar i 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 48 lägenheter fördelade på 2 huskroppar i 4 våningar, ej någon våning under mark.

Nybyggnad av hyresrätter i Ljungby
Avser nybyggnad av hyresrätter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hamneda
Planerat projekt. 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av lagerlokal och ingenjörslaboratorie i Ljungby
Projektet avser en ny lagerlokal och dels ett nytt ingenjörslabb med tillhörande kontor.

Nybyggnad av bostäder och handel i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.

Ny bostadsbebyggelse södra Ljungbyholm, Ljungby
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/ eller parhus. I två områden i norr finns också möjlighet att bygga lägenheter i mindre skala.

Sluttäckning vid Bredemads avfallsanläggning i Ljungby
Upptaget i godkänd VA-plan. Sluttäckning av 11 ha. Genomförs under en längre period. En första del utförs under våren 2017 (projektnummer 1414259).

Nybyggnation av småhus mm Annerstad
Avser styckebebyggelse.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus vid Lagavallen. Byggstart och kostnad uppskattad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Bygglov sökt.Planer finns för nybyggnad av 1-3 vindkraftverk.

Ny cirkulationsplats samt ombyggnad av väg i Ljungby
Byggstart oviss.

Nybyggnad av bensinmack, Ljungby
Projektet avser nybyggnation av bensinmack. Omfattning, kostnad och byggstart uppskattad.

Nybyggnad av gruppbostad i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 st lägenheter på ca 500-600 kvm.

Sluttäckning vid Bredemads avfallsanläggning i Ljungby
Projektet avser sluttäckning på avfallsanläggning ca 0,5 hektar. Har tidigare ingått i objektnummer 1205533.

Nybyggnad av teknik- och utvecklingscentrum, Ljungby
Avser nybyggnad av teknik- och utvecklingscentrum samt flyttning av industrigata ca 140 meter norrut.

Nybyggnad av tankstation för biogas i Ljungby
Avser nybyggnad av tankstation för biogas.

Nybyggnad av gång- och cykelväg
Upptagen i investeringsbudget för 2016-2017.

Ny fjärrvärmepanna i Strömsnäsbruk
Projektet avser ny fjärrvärmepanna i Strömsnäsbruk.

Nybyggnad av lager i Ljungby
Avser uppsättning av förrådstält.

Nybyggnad av helikopterhangar i Ljungby
Avser nybyggnad av flyghangar.

Nybyggnad av cistern i Ljungby
Montering av ovanjordisk cistern adblue.

Flytt av Stömsnäsvägen i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser flytt av Stömsnäsvägen i Ljungby.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: