Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lessebo

Nybyggnad av bostäder i Hovmantorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 18 lägenheter i 4 våningar i centrala Hovmantorp.
Ny intagningspunkt på vattenverk i Hovmantorp
Avser ny intagningspunkt på vattenverk.
Nybyggnad av VA-ledningar ch gata/gc-stråk i Lessebo, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, anläggande av ny gata och nytt gång- och cykelstråk med tillhörande gatubelysning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin samt tillbyggnad av magasin.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lessebo
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av silo i Lessebo
Ansökan om bygglov för silos samt tippgrop.
Nybyggnad av skärmtak i Lessebo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om rivningslov och bygglov för nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: