Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lessebo

Nybyggnad av LSS-boende i Lessebo
Objektet omfattar sex stycken lägenheter för LSS-boende samt sex lägenheter för tillfälligt boende.

Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.

Nybyggnad av industrihus
Avser nybyggnad av industrihus som planeras bli mellan 3200-3500 m2.

Nybyggnad av skjutbana Kosta Ö/S
Nybyggnad av en skjutbana (0-)5-300 m.

Nybyggnad av omklädningsrum i Lessebo
Avser nybyggnad av hygienutrymme.

Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för förrådstält.

Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för plank.

Nybyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: