Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lessebo

Nybyggnad av mötesstation i Skruv
Ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas, Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.

Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.

Nybyggnad av industrihus
Avser nybyggnad av industrihus som planeras bli mellan 3200-3500 m2.

Exploateringsarbeten för bostäder i Lessebo
Avser exploateringsarbeten för bostäder.

Nybyggnad av elverk i Lessebo
Ansökan om bygglov för reservkraftaggregat.

Nybyggnad av aktivitetsstuga för barn i Lessebo
Avser en liten aktivitetsbod för barn, som ska placeras i skogen. En färdig byggnad kommer att köpas in.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: