Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Alvesta

Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 14 verk om 3 MW. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Alvesta
Avser nybyggnad av gator och va på ca 30 hektar.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av enbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av 20 stycken småhus/enfamiljshus.
Nybyggnad av flerbotadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av 8-10 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 8-10 lägenheter.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Projektet avser fortsatta exploateringsarbeten för det nya industriområdet som planeras i Orrakullen. Etapp 1 objekt nummer 913360.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Ramavtal avseende byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Alvesta kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulter gällande byggnadsinspektör/bygglovshandläggare.
Utbyggnad av busshållplatser mellan Moheda-Ör mot Växjö
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alvesta
Anläggande av aktivitetspark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alvesta
Anläggande av parkeringsplats med belysning. samt fällning av 4 träd.
Nybyggnad av personallokal i Alvesta
Avser nybyggnad av personalutrymme.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Nybyggnad av förrådsbyggnad till flerbostadshus.
Nybyggnad av tälthall i Alvesta
Nybyggnad av industribyggnad (tält).
Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Alvesta
Uppförande av skärmtak.
Trägrindar vid Slätthögs kyrkogård i Moheda
Ersättning och nytillverkning av trägrindar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: