Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Alvesta

Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 14 verk om 3 MW. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 8-10 lägenheter.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Projektet avser fortsatta exploateringsarbeten för det nya industriområdet som planeras i Orrakullen. Byggstart tidigast hösten 2017. Etapp 1 objekt nummer 913360.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Nybyggnad av belysningsmast i Alvesta
Uppförande av belysningsstolpar vid skatepark.
Nybyggnad av mur i Alvesta
Uppsättning av mur.
Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av trävaruindustri i Alvesta
Nybyggnad av askrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Alvesta
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: