Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Alvesta

Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
36 stycken vindkraftverk mellan 1,8-2,5 MW vardera. Verken ska vara max 150 meter höga. Några konsulter har ej upphandlats.

Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Alvesta
Avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sjöatorp, Alvesta kommun
Miljötillstånd har vunnit laga kraft. Avser två stycken verk om max 185 meter. Avvaktar investeringsbeslut. Prekvalificering under våren 2015 gällande lämnande av anbud för markarbeten såsom vägar och kranplan samt gjutning av fundament. Senare kommer anbud att infordras för elnät och fibernät. Leverantör av verk är inte officiell i detta skede. Kostnaden är uppskattad. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 8-10 lägenheter.

Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.

Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.

Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
Sökt bygglov. Nybyggnad av ett vindkraftverk.

Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Utbyte av belysning vid kyrkogård, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag ska sökas inför 2016.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: