Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Älmhult

Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult, etapp 1-2
Projektet avser nybyggnad av 400 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser villa tomter och några flerbostadshus med totalt på området ca 400 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 1
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 11
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 4
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 5
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 6
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 7
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 8
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 9
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av friliggande bostadshus i Älmhult
21 tomter för friliggande bostadshus. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Nybyggnad av sporthall i Älmhult
Spelytan blir 40 gånger 20 meter.Läktaren ska vara av teleskopmodell, och kostar 1,3 miljoner kronor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus 14 lägenheter.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Nybyggnad av överföringsledning i Boastad
Objektet ligger stilla. Ej beslutat.
Exploateringsarbete i Älmhult
Gata och VA samt belysning för exploatering av Torvströvägen, ca 220 m, anslutning av gata till bef cirkulationsplats i väg 120, anslutning av spill och vatten till bef anslutningspunkter ca 180 m norr om väg 120, anläggande av nytt dike för fördröjning samt bortledning av dagvatten, urgrävning av torvmassor, omläggning av bef fjärrvärmeledning samt lakvattenledning.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Exploateringsarbeten för bostäder i Stenbrohult, Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av gata.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Parkeringsplatser 8st + 10st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Schaktning/fyllning, parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Tillfällig parkering på stortorget, t.o.m. 2017-11-30.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Uppsättning av befintlig fiskestuga.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad förråd, samt rökkanal.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation Grävlingsrås 1:11,Linderås 1:5,Häradsbäck 1:68,Vinskalle 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation med transformator.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation n147174 birsjön.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation n149112 lönsboda.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, byte av transformatorstation, rivning.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149157 odlingsvägen.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149159 mossön.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad, förråd för tillfälligt lagerutrymme.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad, kontorsbodar, tillfällig åtgärd t.o.m. 2018-02-15.
Nybyggnad av paviljong i Älmhult
Nybyggnad, paviljong och förråd.
Nybyggnad av förskola i Älmhult
Nybyggnad, tillfällig förskolemodul, t.o.m. 2022-09-29.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Vaggeryd
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av mindre cirkulationsplats/rondell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: