Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Älmhult

Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med 92 lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Älmhult
Avser nybyggnad av trygghetsboende i 4 stycken våningar.

Nybyggnad av sporthall i Älmhult
Spelytan blir 40 gånger 20 meter.Läktaren ska vara av teleskopmodell, och kostar 1,3 miljoner kronor.

Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älmhult etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder uppdelat i 2 stycken etapper. ET2 - 1401710

Fiberanslutning mellan Diö-Stenbrohult, Älmhult
Avser fiberanslutningar för landsbygd mellan Diö-Stenbrohult. Totalt omfattas en sträcka på 12 mil. Detta sker i ett samarbete mellan ElmNet AB och Wexnet AB.

Exploateringsarbeten för bostadsområde, Bökhult i Älmhult
Avser gator och va inom V. Bökhult med en gatulängd på ca. 2 km. Anslutning till befintlig gata med cirkulationsplatser och gång och cykelvägar, samt finplaneringsarbete. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser nybyggnad av gruppbyggda småhus, bostadsrätter med besöksparkering.

Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i fyra radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av lager.

Nybyggnad av råvattenpumpstation Delary mm i Älmhult
Entreprenaden omfattar två huvuddelar: Huvuddel l - Råvattenpumpstation Delary som innefattar anläggande av ny råvattenpumpstation i Delary inkl. projektering av byggnad. Rivning av Delary vattenverk, Ledningsarbeten. l huvuddel l ingår också en kassun med bl.a. flödesmätare och reglerventil i anslutning till Älmhults vattenverk. Huvuddel 2 - Råvattenpumpstation Sjöstugan som avser renovering av byggnad och maskinutrustning i råvattenpumpstation Sjöstugan i nordvästra Älmhults centrum.

Utbyggnad av fibernät, Eneryda fiber ek för
Entreprenad omfattar förläggning av kanalisationsutrustning i Eneryda tätort i Älmhults kommun. Förläggning i mark genom till största delen grävning /nerplöjning av fiberslang, kabelbrunnar o dyl samt återfyllnad och återställning.

Nybyggnad av maskinhall i Älmhult
Nybyggnad, maskinhall.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult
Avser nybyggnad av vindkraftverk.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Avser nybyggnad lager och kontorsbyggnad på ca 600-700 kvm.

Nybyggnad av toalett i Älmhult
Nybyggnad, ny sommartoalett vid badplats.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Nybyggnad industribyggnad, lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, vareböke.

Nybyggnad av mindre aktivitetsstuga, Älmhult
Projektet avser nybyggnation av mindre aktivitetsstuga intill tennisbanorna.

Nybyggnad av lekplatser, Älmhult
Inköp av 2 stycken lekplatser och framtida behov av lekplatsutrustning och som option: tillhörande tjänster, kompletta lekplatser samt drift och underhåll av dessa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: