Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kronobergs län

Alvesta (12)
Lessebo (4)
Ljungby (21)
Markaryd (14)
Tingsryd (16)
Uppvidinge (15)
Växjö (66)
Älmhult (32)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 179 st.

Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö
Projektet avser nybyggnad för vuxenpsykiatrin. Huset ska ersätta vuxenpsykiatrins gamla lokaler med en yta på 12600 m2. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt. I månadsskiftet augusti / september 2016 antogs fem arkitektfirmor att få delta i en arkitekttävling. Denna tävling pågår fram till januari 2017 då en vinnare förväntas offentliggöras.

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Hovshaga
Nybyggnation av 200-250 bostäder samt ny förskola på området.

Nybyggnad av bostäder i Växjö
I förslaget prövas förutsättningarna för en blandad stadsbebyggelse med ca 230 nya bostäder i olika form samt möjlighet till icke störande verksamheter som t.ex. café, restaurang och förskola. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nya lägenheter, parkeringsgarage och lokaler i Växjö
Projektet omfattar nybyggnad av lägenheter i fyra huskroppar, 5-9 våningar om ca 12000 kvm. Upplåtelseformen blir bostadsrätt. Bostäderna byggs ovanpå parkeringsgarage som även ska innehålla lokaler, 5200 kvm. Befintlig fastighet på tomten ska rivas. Samtliga lägenheter utrustas med minst en balkong eller uteplats samt att husen får också gemensamma takterrasser.

Nybyggnad av studentbostäder i Växjö
Omfattar nybyggnad av 180 stycken student lägenheter med 8 våningar vid Linnéuniversitetet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Totalt 136 bostadsrätter. De kommer att uppföras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå silver.

Nybyggnad av lägenheter/bostadsrätter i Växjö
Avser nybyggnad för ca 55 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
36 stycken vindkraftverk mellan 1,8-2,5 MW vardera. Verken ska vara max 150 meter höga. Några konsulter har ej upphandlats.

Nybyggnad av bostäder, handel och service i Växjö
Avser förnyelse och utveckling av stadsdelscentrum bl.a. genom att bygga fler bostäder, handel och service. Projektets omfattning ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus med ca 40 parkeringsplatser. Kostnaden avser produktionskostnad. Byggstart uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola mm i Växjö
Projektet avser nybyggnation av 150 lägenheter uppdelat i 5 stycken huskroppar med 8 våningar.

Uppförande av vindkraftverk i Uppvidinge
Avvaktar tillståndsansökan. Projektet omfattar enligt förslag ca 25 vindkraftverk, totalhöjd ca 200 m, effekt ca 2-4 MW per vindkraftverk. Byggstart tidigast 2015. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av vindkraftverk i Åseda
Planerat projekt. Ansökan ej inskickad. Uppförande av 20 vindkraftverk med max totalhöjd om 200 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Östra lugnet, Växjö
Avser 4 huskroppar med 4 våningar samt en takvåning. Stora grönytor. Ska byggas enligt nivå Silver enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av äldrebostäder i Växjö
Avser nybyggnad av äldreboende i Växjö intill Folkparken.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö etapp 1
Lägenheter om 2, 3 och 4 rok. Etageplan i några av lägenheterna. Objektet är säljstartat. Preliminär byggstart januari 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus, garage och förråd i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 54 hyreslägenheter i 4 till 8 plan med garage och källare, samt 3 lokaler. Beställaren avser certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad med helhetsbetyg SILVER.

Nybyggnad av kontor i Växjö
Byggnad 5 hus Charlie. Kontrakterande av hyresgäster pågår. 4 våningar samt tillhörande konferens och restaurang utrymme. Total BTA 5500 m2.

Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för byggnation av bostäder på Smålänningens gamla tomt i Ljungby. Arbete med detaljplan kommer att utvisa vilken typ av bostäder det kommer att bli.

Nybyggnad för bostäder och handel, Växjö stationsområde
Vision för Växjö stationsområde. Tre kvarter som binder ihop centrum med bangården.

Nybyggnad av flerbostadshus, Växjö
Projektet avser nybyggnation av ca 1000 lägenheter på en yta av 60.000 m2 belägna i stadsdelen Teleborg.

Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö Etapp 1
Avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 79 lägenheter och 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus vid Teleborg i Växsjö.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 1
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 11
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 4
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 5
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 6
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 7
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 8
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 9
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av mötesstation i Skruv
Ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas, Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.

Nybyggnad av bostäder i Växjö
Planer finns för nybyggnad av lägenheter -bostadsrätter. Omfattning är ej fastställd men minst 50 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftspark i Fårtorp
Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av vindkraftspark i Lagan
Inga beslut fattade. Avvaktar detaljplan. Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Växjö
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet med planen är bostäder, handel och kontor i 4 - 8 våningar. Byggstart tidigast sommar 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby, etapp 2
Etapp 2 omfattar 48 lägenheter fördelade på 2 huskroppar i 4 våningar, ej någon våning under mark.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hamneda
Planerat projekt. 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder på Söder, etapp 2 i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 40 hyresrättslägenheter. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 11 vindkraftverk, 160 meter höga.

Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av bostadsrätter i modern tappning med uteplatser och takträdgård. I Hovshaga centrum uppför vi ett loftgångshus med 24 lägenheter i fyra plan, 8 parhuslägenheter i två plan och 4 kedjehus i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter i tre huskroppar med fem våningar samt parkering i källarplan.

Förtätning av bebyggelse m m i Ljungby
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av f.d. järnvägsområdet för att få ett mer sammanhängande centrum. (Planlägga del av järnvägsområdet samt kv Torgtomterna för centrumändamål och bostäder, förändra sträckningen på Skånegatan från Hammarrondellen till posthörnan, göra om gatumark mellan Stora Torg och järnvägsområdet till ett trakfiktorg där bilisterna vägleds med gatubeläggningen, förändra området för bussterminalen, skapa ett parkeringskvarter med återvinningsstation norr om Hammarskolan).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av utbildningslokaler och övningsmiljöer för polisutbildningen i Växjö
Avser nybyggnad av polisskola med tillhörande övningsmiljöer Entreprenaden omfattar ca 3000 kvm BRA fördelat på tre plan.

Nybyggnad av radhus i Hovshaga
Avser nybyggnad av radhus som byggs i 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hovshaga
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av lagerlokal och ingenjörslaboratorie i Ljungby
Projektet avser en ny lagerlokal och dels ett nytt ingenjörslabb med tillhörande kontor.

Ny förskola på Bäckaslövsområdet vid Söderleden i Växjö
Projektet avser förskola för ca 190 barn, 10 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Projektet ligger stilla. Ovisst om och när det kan komma till utförande. Avser passivhus.

Nybyggnad av verkstad, kontor mm, Växjö
Projektet avser nybyggnad av teknikens hus på ca 1700 m2 fördelat på 2 stycken plan med verkstadslokal, lärarmiljöer, personalutrymmen samt kontor. Byggnaden byggs samman med befintlig byggnad hus M med en kopplingsgång på plan 2 över befintlig GC-väg. Byggnaden rymmer en större verkstadslokal samt sedvanliga lär-/kontorsmiljöer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 3 2017.

Uppförande av vindkraftverk i Lenhovda
Planerat projekt. 6 vindkraftverk. Byggstart och kostnad uppskattad.

Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av bostäder i Växjö

Nybyggnad av trygghetsboende i Älmhult
Avser nybyggnad av trygghetsboende i 4 stycken våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Åseda
Planerat projekt. Ansökan ej inskickad. Uppförande av 8 vindkraftverk med max totalhöjd om 200 meter. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser tidiga planer. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av sporthall i Älmhult
Spelytan blir 40 gånger 20 meter.Läktaren ska vara av teleskopmodell, och kostar 1,3 miljoner kronor.

Nybyggnad av bostäder i Hovshaga
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i fyrbohus.

Ny bostadsbebyggelse södra Ljungbyholm, Ljungby
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/ eller parhus. I två områden i norr finns också möjlighet att bygga lägenheter i mindre skala.

Nybyggnad av förskola i Alvesta
Avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.

Uppförande av vindkraftverk i Växjö
Projektet omfattar 5 st vindkraftverk. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.

Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av radhus, förråd, miljöhus, carport, cykelskydd. Uppsättande av plank o anläggande av parkering.

Nybyggnad av vindkraftverk i Åseda
Avser fyra verk. Ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen. Byggstart och kostnad är uppskattade.

Nybyggnad av bostäder i Växjö
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Detaljplan fastställd. Antal lägenheter, kostnad och byggstart oviss.

Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älmhult etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder uppdelat i 2 stycken etapper. ET2 - 1401710

Nybyggnad av vindkraftverk i Åseda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnation av småhus mm Annerstad
Avser styckebebyggelse.

Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.

Exploateringsarbeten för bostadsområde, Bökhult i Älmhult
Avser gator och va inom V. Bökhult med en gatulängd på ca. 2 km. Anslutning till befintlig gata med cirkulationsplatser och gång och cykelvägar, samt finplaneringsarbete. Byggstart tidigast våren 2017.

Fiberanslutning mellan Diö-Stenbrohult, Älmhult
Avser fiberanslutningar för landsbygd mellan Diö-Stenbrohult. Totalt omfattas en sträcka på 12 mil. Detta sker i ett samarbete mellan ElmNet AB och Wexnet AB.

Nytt parkeringshus vid Centrallasarettet i Växjö
Avser ett nytt parkeringsdäck i två plan med plats för ca 50 bilar. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus vid Lagavallen. Byggstart och kostnad uppskattad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Bygglov sökt.Planer finns för nybyggnad av 1-3 vindkraftverk.

Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Uppförande av vindkraftverk i Uppvidinge
Projektet omfattar 3 vindkraftverk. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Tillbyggnad av fördelningsstation/nytt 10 kV ställverk i Växjö
Projektet avser att ersätta ett befintligt 10 kV-ställverk med ett nytt vid Block Sandvik 1. Leveransen avser mellanspänningsställverk inklusive reläskydd och snabbomkopplingsutrustning. Mark och byggarbeten avser ett rum för batterisystem och två rum för 10 kV ställverk samt ett för kontrollutrustning.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser nybyggnad av gruppbyggda småhus, bostadsrätter med besöksparkering.

Nybyggnad av gruppboende i Växjö
Avser nybyggnad av gruppboende. Objektet är beläget i Växjö. Område: Högstorp, Ejdervägen. BTA: 600 m2

Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i fyra radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Åseda
Planerat projekt. 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns för nybyggnad av centrumnära bostäder.

Exploatering/iordningställande av bostadsområde i Älmhult et 3
Planer i tidigt skede. Etapp 1 och 2 har objekt nr 902959. Planerad byggstart under 2017.

Nybyggnad av bensinmack, Ljungby
Projektet avser nybyggnation av bensinmack. Omfattning, kostnad och byggstart uppskattad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sjöatorp, Alvesta kommun
Miljötillstånd har vunnit laga kraft. Avser två stycken verk om max 185 meter. Avvaktar investeringsbeslut. Prekvalificering under våren 2015 gällande lämnande av anbud för markarbeten såsom vägar och kranplan samt gjutning av fundament. Senare kommer anbud att infordras för elnät och fibernät. Leverantör av verk är inte officiell i detta skede. Kostnaden är uppskattad. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola som kommer att innehålla 5 stycken avdelningar.

Sluttäckning av deponi i Markaryd, etapp 3
Projektet avser sluttäckning av deponi. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tidiga planer. Omfattning oklar.

Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 8-10 lägenheter.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av lager.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: