Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västervik

Nybyggnad av semesterboende mm på Slottsholmen, etapp 1

Nybyggnad av sportcamp, hotell, andelshus mm i Västervik

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostäder på Tändsticksområdet i Västervik

Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.

Nybyggnad av serviceanläggning i Västervik

Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.

Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Avser rivning av industrihus och sedan nybyggnad av ett nytt industrihus som påbörjas under våren 2017.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.

Ramavtal avseende markarbeten, Västerviks Bostads AB

Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av kontorslokal/verkstad.

Nybyggnad av biogasanläggning i Västervik
Nybyggnad av kompressorstation för tankning av biogasbussar samt anläggande av ny publik biogastankning.

Nybyggnad av förskola i Västervik
Nybyggnad av paviljong på förskola.

Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av servicebyggnad till husbilscamping, plank samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av sopkärlsförvaring.

Nybyggnad av staket i Västervik
Nybyggnad av staket.

Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod intill mobilbasstation (401 telia sa).

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - modell ss2.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av lagertält och monteringshall över hamnbassäng.

Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av skyltar vid varuuttag i Västervik
Uppsättning av skyltar.

Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 42 m torn med tillhörande bodar.

Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 72 m mast med 2 tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad / garage.

Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av förråd / miljöstation samt belysningsstolpar.

Ny bevattningsanläggning i Dynestadsviken, Västervik
Anläggning av stamledning görs för bevattning av åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: