Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västervik

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Exploatering samt nybyggnad av bostäder i Västervik
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st flerfamiljshus i 5 plan. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 5 våningar och 50 lgh. Samt 2 loftgångshus i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Nybyggnad av flytande hotell på Slottsholmen
Eventuellt kommer projektet att ändras till nybyggnad av bostäder.
Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Nybyggnad av lager i Västervik
Uppsättning av lagerhall.
Nybyggnad av gångväg till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Nybyggnad av sportanläggning i Västervik
Nybyggnad av en multiplan samt trädäck på skola.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad på 2000kvm. Tillbyggnad och ombyggnad avseende anpassning av lokaler för komvux.
Nybyggnad av mur i Västervik
Markförändringar, stödmur utmed slottsholmsvägen, soldäck utmed strandlinjen på västra slottsholmen.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av brygga i Västervik
Nybyggnad av pontonbrygga.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstationsöverbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av ställverk i Västervik
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av tryckstegringsstation i det allmänna va-ledningsnätet.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av utedass Städsholmen 1:3, S:1, Stora Grindö S:1.
Nybyggnad av automatstation i Västervik
Anläggande av 1 st 40-fots container ombyggd till mack - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av anslutningsväg i Västervik
Anläggande av in-/utfart på 5m och 8 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Anläggning av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: