Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västervik

Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Nybyggnad av lager i Västervik
Uppsättning av lagerhall.
Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Nybyggnad av gångväg och gångbro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Nybyggnad av anslutningsväg i Västervik
Anläggande av in-/utfart och parkeringsplatser.
Nybyggnad av sportanläggning i Västervik
Nybyggnad av en multiplan samt trädäck på skola.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av utedass Städsholmen 1:3, S:1, Stora Grindö S:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av ställverk i Västervik
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod för utbyggnad av fibernät.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib 315404 ersätter bef.stolpstationen.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Stuverum 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av tryckstegringsstation i det allmänna va-ledningsnätet.
Nybyggnad av automatstation i Västervik
Anläggande av 1 st 40-fots container ombyggd till mack - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Västervik
Markförändringar, stödmur utmed slottsholmsvägen, soldäck utmed strandlinjen på västra slottsholmen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: