Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform på 100kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund etapp 1
Avser nybyggnad av 6 parhus och ett "singelhus". Totalt 13 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Nybyggnad av flytande hotell på Slottsholmen
Eventuellt kommer projektet att ändras till nybyggnad av bostäder.
Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Nybyggnad av gångväg till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Nybyggnad av park i Västervik
Nybyggnad av ramper, toalett samt anläggande av park.
Nybyggnad av panncentral i Västervik
Nybyggnad av 3 panncentraler Gunnebo 15:5,15:1,15:4.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 45 lgh i två punkthus med tillhörande gårdsbyggnader och parkeringar.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 st enfamiljshus samt 1 st singelhus. rad/kedjehus.
Nybyggnad av sportanläggning i Västervik
Nybyggnad av en multiplan samt trädäck på skola.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av kommunikationsmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av miljöhus, carport, parkeringsplatser, plank solceller på tak samt rivning av garage.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn med teknikbodar - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av brygga i Västervik
Nybyggnad av pontonbrygga.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstationsöverbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av pumpstationer samt marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av anslutningsväg i Västervik
Anläggande av in-/utfart på 5m och 8 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats -bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 2 teknikbodar samt 1 torn.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Uppsättning av skylt eller skyltanordning - affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: