Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västervik

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av sportcamp, hotell, andelshus mm i Västervik

Ny vindkraftpark i Totebo
Avser en vindpark med 10 vindkraftverk i storleksordningen 2-4 MW med en totalhöjd om maximalt 200 meter.

Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nybyggnad av förskola i Västervik
1000-1200 m2.

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.

Nybyggnad av radhus i Västervik
Avser 8 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av parhus i Västervik, etapp 3 mfl.

Nybyggnad av industrifastighet i Västervik
Vill komma i kontakt med hyresgäster.

Exploateringsområde för bostäder i Västervik

Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Avser rivning av industrihus och sedan nybyggnad av ett nytt industrihus som påbörjas under våren 2017.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av kontorslokal/verkstad.

Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.

Nybyggnad av pool i Västervik
Planerat projekt. Utreder olika alternativ. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av strandpromenad i Västervik

Nybyggnad av förskola i Västervik
Nybyggnad av paviljong på förskola.

Nybyggnad av biogasanläggning i Västervik
Nybyggnad av kompressorstation för tankning av biogasbussar samt anläggande av ny publik biogastankning.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av stallkontor samt rivning av bef.

Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod intill mobilbasstation (401 telia sa).

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - modell ss2.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av lagertält och monteringshall över hamnbassäng.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av servicebyggnad till husbilscamping, plank samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av sopkärlsförvaring.

Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 72 m mast med 2 tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av förråd / miljöstation samt belysningsstolpar.

Nybyggnad av skyltar vid varuuttag i Västervik
Uppsättning av skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: