Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västervik

Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Nybyggnad av lager i Västervik
Uppsättning av lagerhall.
Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Nybyggnad av serviceanläggning i Västervik
Avser nybyggnad av serviceanläggning/kontor vid Målserum Ridanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Avser rivning av industrihus och sedan nybyggnad av ett nytt industrihus som påbörjas under våren 2017.
Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.
Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av kontorslokal/verkstad.
Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod för utbyggnad av fibernät.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib 315404 ersätter bef.stolpstationen.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Stuverum 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av lagertält och monteringshall över hamnbassäng.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus samt enkelgarage.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garagelänga.
Ny bevattningsanläggning i Dynestadsviken, Västervik
Anläggning av stamledning görs för bevattning av åkermark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: