Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Torsås

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.

Nybyggnad av förskolemoduler i Bergkvara
Avser nybyggnad av 5 st moduler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Torsås
Avser iordningsställande av markytor inom del av industriområde 2 i Torsås kommun.

Nybyggnad av förråd i Torsås
Iordningställande av mark för industri. nybyggnad av komplementbyggnad, mur och plank.rivning av ekonomibyggnader. ändring av marknivån.

Nybyggnad av förråd i Torsås
Komplementbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Torsås
Nybyggnad av förskola. modul.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. (n148068) Gata 3:2,Gummebo 1:3.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. Hulebäck 1:5,Norra Gullabo 1:22.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förskola i Torsås
Placering av modulbyggnad för förskoleverksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: