Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Torsås

Nybyggnad av vindkraftverk i Torsås
Avser 8 verk. 2-3 MW verk.

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Nybyggnad av förskolemoduler i Bergkvara
Avser nybyggnad av 5 st moduler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av pir i Bergkvara hamn
Muddringen ska göras först, se projektnummer 1192092.

Nybyggnad av förskola i Torsås
Nybyggnad av förskola. modul.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. Hulebäck 1:5,Norra Gullabo 1:22.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. Norra Gullabo 1:5,1:7.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Torsås
Komplementbyggnad.

Ny vattenreservoar Bidalite vattenverk

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: