Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Torsås

Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. tillbyggnad. ombyggnad. utvändig ändring. industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Avser nybyggnad av transformatorstation, F71 Torsås Norra, som ska uppföras intill station F70 Torsås Östra. F70 Torsås Östra är en 20/10 kV transformatorstation som är belägen 1,2 km öster om Torsås samhälle i Kalmar. I station F70 ska transformator T1 bytas ut. Nollpunktsmotståndet byts, Reläskydd i befintligt 12 kV och 24 kV ställverk ska bytas ut till nya. Station F71 är en helt ny 24/12 kV transformatorstation med med en st. krafttransformator, nollpunktsmotstånd, ny byggnad med ställverk och kontrollanläggning som ska uppföras intill station F70.
Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Torsås
Avser iordningsställande av markytor inom del av industriområde 2 i Torsås kommun.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. rivning. industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: