Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder.
Ny krafttransformator i station Väderum, Oskarshamn
Oskarshamn Energi Nät AB avser att under 2018 förstärka matningen av Oskarshamn stad genom att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station Väderum med en ny.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-bana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av GC-bana samt ny gatubelysning längs Kristdalavägen, sträckan E22-Kustvägen. Total sträcka ca 1070 m.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter.
Nybyggnad av gata i Oskarshamn
Avser nybyggnad av industrigata om 225 meter samt VA-ledningar vid Storskogens industriområde i Oskarshamn
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av kallhall.
Nybyggnad av paviljong i Oskarshamn
tillbyggnas och nybyggnas av paviljonger på skolan och förskola.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt bod.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Oskarshamn
Nybyggnad av maskinhallstält.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Nybyggnad av utedass med latrintunna samt rivning av bef.
Nybyggnad av scen i Oskarshamn
Nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Rivning samt nybyggnad av utedass med latrintunna, tidsbegränsat lov tom 2027-10-20.
Nybyggnad av damm i Oskarshamn
sedimenteringsdamm för renovering av dagvatten.
Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Ny stödmur med räcke vid industribyggnad.
Nybyggnad av servering i Oskarshamn
anordnande av uteservering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: