Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.
Nybyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.
Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser och cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Anordnande av ställplats för husbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av fackverkskonstruktion och teknikbod.
Nybyggnad av verkstad i Oskarshamn
Nybyggnad av friggebod.
Nybyggnad av fritidshus i Oskarshamn
Nybyggnad av fritidshus samt garage och förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Oskarshamn
Nybyggnad av fritidshus samt garage och förråd. Installation av VA-anläggning (enskilt).
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådsbyggnad vid förskola.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Nybyggnad av servicebyggnad och latrinhus samt ställplats för husbilar.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för mobilbasstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt flytt av bef station.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av väderskydd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: