Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

Nyb av multianläggning (vattenland, restaurang mm) i Figeholm

Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av handelscentrum i Oskarshamn, etapp 2

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.

Nya bostäder i Påskallavik

Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.

Nybyggnad av gata och va-ledning till nya bostäder i Vånevik
Arbeten för 20 nya villatomter.

Exploatering för styckebyggda villor i Oskarshamn, etapp 2

Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.

Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.

Nybyggnad av fibernät i Tjuståsa

Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.

Nybyggande av GC väg i Kristineberg, Oskarshamn

Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak, punpethall, spolhall och gasförråd.

Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för mobilbasstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av väderskydd samt rivning av befintligt.

Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser och cykelgarage.

Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Anordnande av ställplats för husbilar.

Nybyggnad av verkstad i Oskarshamn
Nybyggnad av friggebod.

Nybyggnad av fritidshus i Oskarshamn
Nybyggnad av fritidshus samt garage och förråd.

Nybyggnad av fritidshus i Oskarshamn
Nybyggnad av fritidshus samt garage och förråd. Installation av VA-anläggning (enskilt).

Nybyggnad av kallförråd i Oskarshamn
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Nybyggnad av servicebyggnad och latrinhus samt ställplats för husbilar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: