Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.

Nyb av multianläggning (vattenland, restaurang mm) i Figeholm
detta har börjat om på noll då de även skall ha in fritidshus.. kommer ej hända något på minst 1år.

Nybyggnad av bostäder & vårdcentral/folktandvård i Oskarshamn
I bottenplan finns 75 parkeringsplatser och förråd. Den totala ytan uppgår till drygt 6000 m2 varav 3500 är bostäder

Nybyggnad för psykiatrin på sjukhus i Oskarhamn

Nytt handelsområde i Oskarshamn

Nybyggnad av flerbostadshus (seniorboende) i Oskarshamn
Skanska har slutit ett tvåårigt samarbetsavtal för byggentreprenaden av Bovierans bostadsprojekt. 1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av handelscentrum i Oskarshamn, etapp 2

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.

Nybyggnad av Trygghets- och LSS-boende
Avser nybyggnad av 46 lägenheter i Trygghets- och LSS-boende. Tanken är att det ska delas upp i två etapper.

Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.

Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn

Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.

Nybyggnad av parkering i Oskarshamn, etapp 2
Ombyggnad av Hantverksgatan samt P-plats kv Loke.

Exploatering för styckebyggda villor i Oskarshamn, etapp 2

Ny reception och sanitetsbyggnad på camping i Oskarshamn

Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.

Nybyggnad av hamnkontor/servicebyggnad och va-ledning i Oskarshamn

Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.

Nybyggnad av fibernät i Tjuståsa

Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.

Nybyggande av GC väg i Kristineberg, Oskarshamn

Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak, punpethall, spolhall och gasförråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Oskarshamn
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av kallförråd i Oskarshamn
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av väntsal i Oskarshamn
Uppställning av bodar för väntsal/pausrum tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Uppställning av tält C12 tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Uppsättning av mur.

Nybyggnad av plank i Oskarshamn
Uppsättning av plank enbostadshus.

Nybyggnad av elverk i Oskarshamn
Utplacering och installation av elverk.

Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Nybyggnad av 4 större hinder vid elljusspår (del av OCR-bana).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: