Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nybro

Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av frysanläggning i Nybro, etapp 2

Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Nybyggnad av gravkapell/bårhus mm i Nybro
Avser nybyggnad av kapell och bårhus.

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Utbyggnad av VA-ledningar i Svartbäcksmåla, Nybro
Objektet avser utbyggnad av vatten och avlopp till Svartbäcksmåla aktivitetsområde.

Konsultuppdrag fri vandringsväg genom Nybro stad
Syftet med projekteringen är att komma fram till lämpliga åtgärder för att få fria vandringsvägar främst för fisk men även annan flora och fauna.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för parkering 71 st p-platser.

Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - bygglov lagertält.

Nybyggnad av mast i Nybro
Bygglov - byte av mast.

Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: