Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nybro

Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Planerat tidigt projekt. Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Detaljplanen har vunnit laga kraft och tillåter ett 7-våningshus. Planer finns på att utnyttja de 7 våningarna med 1 huskropp samt 50 lägenheter och två trappuppgångar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av panncentral i Orrefors
Avser flytt av befintlig panncentral till Orrefors samt sex stycken virkestorkar.
Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Planerat TIDIGT projekt som ligger stilla. Ingen detaljplan finns framtagen. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Nybyggnad av bostäder samt förråd och teknikrum.
Markarbeten för terrassering i Nybro
Avser att utföra iordningställande av mark. Upphandlingen avser terrasseringsarbeten.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av moduler (förskola).
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - bygglov för fristående skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av utomhusmuseum/skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - nybyggnation miljöhus.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Projektet avser att leverera och driftsätta en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad i friluftsområdet Svartbäcksmåla i Nybro Kommun.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.
Nybyggnad av pizzeria i Nybro
Nybyggnad av minirestaurang/pizzeria. Två befintliga lokaler byggs ihop till en. Ett ideelt projekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: