Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Detaljplanen har vunnit laga kraft och tillåter ett 7-våningshus. Planer finns på att utnyttja de 7 våningarna med 1 huskropp samt 50 lägenheter och två trappuppgångar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Nybyggnad av GC-väg i Nybro
Objektet avser nybyggnad av gc-väg, inklusive belysning, längs Bruksvägen samt breddning av befintlig väg på delar av sträckan.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Ombyggnad av bro i Nybro
Avser att genomföra breddminskning av körbana på bro 1001 genom utrivning av del av broplatta mm.
Markarbeten för terrassering i Nybro
Avser att utföra iordningställande av mark. Upphandlingen avser terrasseringsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd (tält).
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Projektet avser att leverera och driftsätta en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad i friluftsområdet Svartbäcksmåla i Nybro Kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: