Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nybro

Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Detaljplanen har vunnit laga kraft och tillåter ett 7-våningshus. Planer finns på att utnyttja de 7 våningarna med 1 huskropp samt 50 lägenheter och två trappuppgångar.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av studiohytta i Orrefors
Planer finns på att bygga en ny studiohytta i Orrefors i anslutning till den befintliga utställningshallen och museet.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Planerat TIDIGT projekt som ligger stilla. Ingen detaljplan finns framtagen. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Nybyggnad av bostäder samt förråd och teknikrum.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av moduler (förskola).
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Nybyggnad av skola i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skolbyggnad- modulhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - nybyggnation miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Uppförande av tält.
Nybyggnad av skola i Nybro
Bygglov - bygglov tillfälligt lov skolpaviljong.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: