Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.
Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben
Ny GC-väg samt ledningar för VA, el och opto.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av lågreservoar i Mönsterås
Avser nybyggnad av lågreservoar vid Sandbäckshults vattenverk.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Stängselutbyggnad vid avfallsanläggning i Mönsterås
Avser byggnation av en motordriven skjutgrind samt flyttning av en mindre gånggrind. Omfattar också anläggning av ca 455 meter stängsel, samt rivning av stängsel och demontering av grindar.
Ny slamavvattningsutrustning i Alafors
Denna förfrågan avser leverans och installation av en begagnad (ange utrustningens ålder och var den varit i drift), ny alternativt hyra av en slamavvattningsutrustning. I denna leverans skall ingå alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, montage och igångkörning.
Nybyggnad av panncentral i Mönsterås
Nybyggnad bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av sopanläggning i Mönsterås
Nybyggnad ansökan om bygglov för underjordiskt avfallssystem.
Nybyggnad av förskola i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av förskola. Marken kommer behöva saneras. Gröna rummet och Tengbom arkitekter för förskolegården.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av toalett i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Mönsterås
Nybyggnad uppförande av container.
Nybyggnad av kontor i Mönsterås
Nybyggnad uppförande av tillfälliga kontor.
Nybyggnad av busshållplats i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av busskur, cykelställ samt sittplatser med tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: