Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalmar

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av studentlägenheter i Oxhagen, Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 4 mfl

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 2

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus och ev kontor i Djurängen,et 2

Nybyggnad av industri,kontor & logistikverksamhet i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av mindre bostäder i Kalmar

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar

Nybyggnad av förskola och skolkök i Rinkabyholm

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Nytt bostadsområde i Kalmar

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Kalmar

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar

Nybyggnad av klubbhus i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar

Upphandling av hyra av Förskola Snurrom, Kalmar kommun

Ramavtal avseende mark- och svetsarbeten för fjärrvärme

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar

Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Nybyggnad av kontor i Berga industriområde, Kalmar

Nybyggnad av kontor i Kalmar

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar

Nybyggnad av flyktingby i Påryd, Kalmar

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar

Nybyggnad av skolkök i Kalmar

Nybyggnad av lager i Kalmar

Nybyggnad av industrihus i Kalmar

Nybyggnad av garage i Kalmar

Nybyggnad av förråd i Kalmar

Nybyggnad av belysningsmast i Kalmar

Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar

Nybyggnad av busshållplats i Kalmar

Nybyggnad av cistern i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar

Nybyggnad av sophus i Kalmar

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar

Nybyggnad av plank i Kalmar

Nybyggnad av pumpstation i Kalmar

Nybyggnad av återvinningsstation i Kalmar

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: