Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalmar

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Kooperativa hyresrätter om ett, två och tre rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats. Detaljplan finns. Området är beläget öster om Snurrom och gamla Fanerdunområdet. Byggstart planeras under 2017 och inflyttning 2018.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 4 mfl
Det är ännu inte fastlagt vad detaljplaner för etapp 4 mfl ska innehålla, men det bedöms handla om en blandning av flerbostadshus, villor och radhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare. Planerat projekt efter etapp 1 på projektnummer 1049817.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av fabrik i Snurrom, Kalmar
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att uppföra en ny fabriksbyggnad i Kalmar alternativt Oskarshamn. Fabriken kan komma att byggas i två etapper.
Nybyggnad av vindkraftverk Runtorp, Kalmar kommun
Sydkraft Södra har tecknat ett anläggningsarrende för en eventuell vindpark. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Vindmätningar pågår. Omfattning oklar. Oviss byggstart.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Krafslösa
Projektet är skjutet på framtiden, inga planer finns.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnation av förskola på befintlig förskoletomt.
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av va-ledning och avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Moskogen avfallsanläggning till anslutningspunkt invid riksväg 25. Ledningen är ca 1050 m. Omfattar även ny tryckstegringsstation för vatten, avloppspumpstation och tryckning under järnväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
Nybyggnad av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Avser nybyggnad av dricksvattenreservoar samt option på rivning och nybyggnad av ytterligare två dricksvattenreservoarer.
Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan samt anläggande av en ny konstgräsplan.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av servicebyggnad, Kalmar kommun
Nybyggnad av servicebyggnad vid hamnområde.
Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av underjordiskt garage.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad-/kontorslokal, del av muttern 1.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad, del av dokumentet 5.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av affärslokal samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 9 enbostadshus samt carport/förråd, postamentet 1-9.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal som byggs ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus (5 st kedjehus) Rotsellerin 1,2,3,4,5. Husleverantör är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus, inglasat uterum samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd samt ändrad användning, från förråd till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd/miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad 2 st enbostadshus, tomt a, b Skyffeln 3.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor/verksamhetslokaler.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av cykeltak/skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Kalmar
Nybyggnad av staket samt strålkastare till fotbollsplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (hagby 15:10-5).
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (n 149871).
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Fasadändring, nybyggnad av skärmtak, ny skyltpylon samt ny tank.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidbegränsat lov. etbl av byggbodar från 170704-181231.
Nybyggnad av skola i Kalmar
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av förskolepaviljong och förråd, 10 år, fr.o.m. 2017-11-13 t.o.m. 2027-11-13.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av förråd, 2017-07-01 - 2024-06-30.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnation av silo/bufferttank.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av räcken och handledare vid led och sevärdheter på Blå Jungfrun i Kalmarsund.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring på 10x20kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: