Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalmar

Nybyggnad för psykiatrin på Kalmar sjukhus
Projektet kommer att delas in i flera faser.

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell och parkeringsplats i Kalmar

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.

Ny återvnningscentral vid travbanan, Kalmar

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1
Väntar kommunala beslut.

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Bulleråtgärder längs sträckan Kalmar-Växjö

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Nybyggnad av förskola i Melby

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.

Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/kontor.

Nybyggnad av bro i Kalmar
Stål/träbro. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar
Avser 1 st vågbrytare utanför Dockhamnen Varvsholmen, och 1 st betongponton i Ekö småbåtshamn.

Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.

Nybyggnad av skolkök i Kalmar
Anmälan, nytt kök.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Anläggning av parkeringsplatser, 2 st.

Nybyggnad av busshållplats i Kalmar
Nybyggnad av 4 st Hossmo 5:1,3:1.

Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av containermack.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av tillfart i Kalmar
Marklov - tillfart till befintlig parkering.

Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd till flerbostadshus (del av djurängen 2:4).

Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage/förråd.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av grillplats med tak Järnbäraren 3,Stensö 2:6.

Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning Hagby 40:6,3:4,4:11.

Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnad av paviljong till förskola.

Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnad av silo.

Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station Barkestorp 1:21,Klapperstenen 1.

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kalmar
Nybyggnad av återvinningsstation 16727.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Parkering (grönyta vid bjelkegatan/öhnellsgatan).

Nybyggnad av garage i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av garage/förråd (2017-05-01 - 2027-05-01) samt ombyggnad och fasadändring av personallokal.

Nybyggnad av växthus i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av växthus, 10 år.

Nybyggnad av silo i Kalmar
Uppförande av betongsilo.

Nybyggnad av garage i Kalmar
Uppförande av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av sophus i Kalmar
Upplag/miljöstation samt plank och skylt.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning och nyaläggning av parkering (grusytan vid gallstrandsgatan/håmmegatan).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: