Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalmar

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Detaljplanen befinner sig i samrådsskede t.o.m. 7 augusti 2016.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 1, Östra delen
Projektet avser en huskropp, Hus 4 med labsalar, föreläsningslokaler och garage i källarvåning. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Kooperativa hyresrätter om ett, två och tre rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats. Detaljplan finns. Området är beläget öster om Snurrom och gamla Fanerdunområdet. Byggstart planeras under 2017 och inflyttning 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.
Nybyggnad av bostäder m m på Stensö, Kalmar
Detta projekt avser Entreprenad 1; Omfattar Område A ,avser Hus 1 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.
Nybyggnad av mindre bostäder i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus. Huset blir fem våningar och 18 meter högt, får 46 hyreslägenheter och byggs i trä med ett gårdstorg i mitten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.
Nybyggnad av fabrik i Snurrom, Kalmar
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att uppföra en ny fabriksbyggnad i Kalmar alternativt Oskarshamn. Fabriken kan komma att byggas i två etapper.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 7 st (fundamentet 1 - 7).
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).
Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.
Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.
Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 5 st (röret 1 - 5).
Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av småhus, 8 st (hjärtsenen 1 - 4).
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende pågår för möjlig nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/kontor.
Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.
Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.
Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.
Ramavtal gällande maskintjänster i Kalmar
I syfte att tillgodose Länstyrelsen behov av maskintjänster framförallt gällande grävning för naturvårdsinriktade åtgärder.
Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för invallning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.
Nybyggnad av kulvert i Kalmar
Nybyggnad av materialtransportkulvertar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (148 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, snurrom etapp 1.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus på rotsellerin 6 till och med 13 Rotsellerin 7,8,9,10,11,12,13.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av affärslokal samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Nybyggnad av avloppspumpstation, namnerum 10:1 och lyckhult 1:15, se ärende 2017-2380.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Nybyggnad av avloppspumpstation, namnerum 10:1 och lyckhult 1:15.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av containermack.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av dagvattenpumpstation, Nybyggnad av avloppspumpstation Dörby 8:117,7:18.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. skärmtak för bussar.
Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av grillplats med tak Järnbäraren 3,Stensö 2:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning Hagby 40:6,3:4,4:11.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnad av silo.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak till cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagertält för avfallslagring.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 10 småhus.
Nybyggnad av tillfart i Kalmar
Marklov - tillfart till befintlig parkering.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Marklov, uppfyllnad samt nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Anläggning av parkeringsplatser, 2 st.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Parkering (grönyta vid bjelkegatan/öhnellsgatan).
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov: nybyggnad av tillfällig parkering 2017-08-01 - 2021-12-31.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av förskolepaviljong, 2017-07-01 t.o.m. 2024-06-30.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av garage/förråd (2017-05-01 - 2027-05-01) samt ombyggnad och fasadändring av personallokal.
Nybyggnad av växthus i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av växthus, 10 år.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Uppförande av betongsilo.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppförande av byggbarack, tidsbegränsat lov fr.o.m. 20170601 t.o.m. 20190601.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Uppförande av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Upplag/miljöstation samt plank och skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning och nyaläggning av parkering (grusytan vid gallstrandsgatan/håmmegatan).
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av räcken och handledare vid led och sevärdheter på Blå Jungfrun i Kalmarsund.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: