Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalmar

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
100-130 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser 108 bostäder, 49 hyresrätter och 59 bostadsrätter kommer uppföras.

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 70 - 90 lägenheter.

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
9 våningshus med 80 lägenheter.

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av industri,kontor & logistikverksamhet i Kalmar
Totalt 400 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av butik i Kalmar

Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.

Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar
Planerat projekt. Detaljplanen ej klar. Framflyttad uppskattad byggstart och kostnad. Ca 400-440 bilplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 50-60 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus, 381 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av klubbhus i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Upphandling av hyra av Förskola Snurrom, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Tillbyggnad av bilhall i Västervik
Avser nybyggnad parkering och verkstad. Markytan är 2500 kvm.

Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Nybyggnad av kontor i Berga industriområde, Kalmar

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av återvinningscentral, kontor- och personalbyggnad.

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar
Avser 1 st vågbrytare utanför Dockhamnen Varvsholmen, och 1 st betongponton i Ekö småbåtshamn.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Nybyggnad av skolkök i Kalmar
Anmälan, nytt kök.

Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (148 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh.

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor, tvättunnel, miljötvätt (brandbilen 2).

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, snurrom etapp 1.

Nybyggnad av busshållplats i Kalmar
Nybyggnad av 4 st Hossmo 5:1,3:1.

Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av 6 st. hundgårdar samt 3 nya parkeringsplatser på översten 6.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av stormarknad i Kalmar
Nybyggnad av fristående byggnad, sommarmarknad (eko stormarknad).

Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd till flerbostadshus (del av djurängen 2:4).

Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus/garage.

Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnad av paviljong till förskola.

Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station Barkestorp 1:21,Klapperstenen 1.

Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kalmar
Nybyggnad av återvinningsstation 16727.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kalmar
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av garage i Kalmar
Uppförande av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Uppförande av mobilt lagertält.

Nybyggnad av cistern i Kalmar
Uppförande av oljecistern.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Anläggning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av förråd i Kalmar
Förråd för redskap och parkmateriel, tidsbegränsat i 10 år fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m 2026-10-28.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Bullerskärm.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Marklov, bullervall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: