Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Högsby

Ny överföringsledning och råvattenbrunn mellan Ruda-Högsby
Projektet avser markarbete och yttre ledningsarbeten. Sju kilometer VA-ledning. Rivning av Ruda reningsverk samt nyanläggning av två pumpstationer. Anslutning av ledningar till högsby reningsverk.
Ny väg samt åtgärder på gc-väg i Högsby
Objektet avser ny väg till Mogården samt åtgärder avseende gc-väg.
Nybyggnad av automatstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om tidbegränsat bygglov för skolmodul - sfi.
Nybyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation - avlopp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: