Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Högsby

Nybyggnad av markbostäder i Högsby

Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av skolpaviljong.

Ny väg samt åtgärder på gc-väg i Högsby
Objektet avser ny väg till Mogården samt åtgärder avseende gc-väg.

Nybyggnad av parkeringsplats i Högsby
Ansökan om marklov för anläggande av bussparkering.

Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.

Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Århult 1:5,4:2,Näshult 2:4,Fagerhult 5:14,Näshult 1:6.

Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nätstation Äskebäck 3:1,2:3.

Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nätstation Övraholm 3:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: