Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Högsby

Ny överföringsledning och råvattenbrunn mellan Ruda-Högsby
Projektet avser markarbete och yttre ledningsarbeten. Sju kilometer VA-ledning. Rivning av Ruda reningsverk samt nyanläggning av två pumpstationer. Anslutning av ledningar till högsby reningsverk.
Nybyggnad av bro i Fagerhult , Högsby
Avser ny bro över Välens utlopp på Gästgivarevägen i Fagerhult.
Inköp av digital LED-skylt vid rondell i Högsby
Avser upphandling av en digital LED-skylt till Frövirondellen i Högsby.
Nybyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av lager i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation - avlopp.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för barack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: