Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Högsby

Nybyggnad av markbostäder i Högsby

Nytt insamlingssystem hushållsavfall i Högsby

Reservvattentäkt & vattenverk i Trånshult

Ny råvattenbrunn Högsby kommun

Ny råvattenbrunn i Björkshult

Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Århult 1:5,4:2,Näshult 2:4,Fagerhult 5:14,Näshult 1:6.

Nybyggnad av parkeringsplats i Högsby
Ansökan om marklov för anläggande av bussparkering.

Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.

Nybyggnad av förråd i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: