Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Emmaboda

Nybyggnad av spill- och vattenledning samt kanalisation för opto i Lindehult, Emmaboda
Avser nyförläggning av ca 325 meter spill- och vattenledning samt förläggning av kanalisation för Opto i Lindhult, Emmaboda.
Nybyggnad av växthus i Emmaboda
Långasjö 8:5, bygglovsansökan för växthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Åby 1:25, bygglovsansökan för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Backabo 3:1, bygglovsansökan för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Brändemåla 1:6, bygglovsansökan för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Emmaboda
Bygglov, tidsbegränsat, för parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Bygglovsansökan för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: