Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Emmaboda

Nybyggnad av hälso/familjecentral i Emmaboda

Nybyggnad av spill- och vattenledning samt kanalisation för opto i Lindehult, Emmaboda
Avser nyförläggning av ca 325 meter spill- och vattenledning samt förläggning av kanalisation för Opto i Lindhult, Emmaboda.

Nybyggnad av kontor i Emmaboda
Anmälan för nybyggnad av kontor med personalutrymme.

Nybyggnad av parkeringsplats i Emmaboda
Bygglov, tidsbegränsat, för parkeringsplats.

Nybyggnad av skärmtak i Emmaboda
Skinnabo 1:9, bygglovsansökan för uppförande av skärmtak.

Nybyggnad av enbostadshus i Emmaboda
Skäppebo 1:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: