Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borgholm

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.

Vattenskyddsåtgärder längs väg 136 på Öland
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av vägtunnel under väg 136 samt uppsättande av mitträcke.

Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Sandvik och Hjälmstad.

Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.

Nybyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av affärshus.

Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.

Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod Böda-torp 26:1, Mellböda 7:45.

Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast.

Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av kiosk i Borgholm
Bygglov för nybyggnad/flytt av kiosk.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för tillfällig åtgärd parkeringsplats plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för inrättande av fast cistern och silo.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer Norrby 2:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 8 st transformatorstationer Sjöstorp 1:4, Källingemöre 6:1, Öj 1:11, Pinnekulla 2:11, Hässleby 1:7, Unnestad 7:1, Haglunda 11:1, Haglunda 12:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: