Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borgholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall/industribyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st teknikbodar Vi 4:4, Stenninge 3:61, Dödevi 12:1, Långlöt 2:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstationer Skogsby 1:5, Högby-sandby 4:47, Skriketorp 2:59, Högby 4:6.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av gäststuga i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av scen i Borgholm
Tillfällig åtgärd, anordnande av scen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: