Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borgholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av 12 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall/industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av allaktivitetslekparker i Borgholm
Förhandsbesked anordnande av aktivitetsparker Högby 8:1,Borgholm 11:1.
Nybyggnad av affärshus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löttorp
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rälla
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats skylt.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikskåp.
Nybyggnad av pumpstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, förrådsbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av gäststuga i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för cistern.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st teknikbodar Vi 4:4, Stenninge 3:61, Dödevi 12:1, Långlöt 2:9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: