Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalmar län

Borgholm (28)
Emmaboda (6)
Hultsfred (2)
Högsby (6)
Kalmar (94)
Nybro (15)
Oskarshamn (25)
Torsås (18)
Vimmerby (9)
Västervik (41)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 236 st.

Nybyggnad för psykiatrin på Kalmar sjukhus
Projektet kommer att delas in i flera faser.

Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.

Nybyggnad av semesterboende mm på Slottsholmen, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell och parkeringsplats i Kalmar

Nybyggnad av hälso/familjecentral i Emmaboda

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av sportcamp, hotell, andelshus mm i Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 40 stugor.

Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.

Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby

Nybyggnad av industrihusi i Vimmerby

Nybyggnad av handel och lättare industri i Vimmerby

Nybyggnad av handelscentrum i Oskarshamn, etapp 2

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av hyresrätter i Oskarshamn

Nybyggnad av frysanläggning i Nybro, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga

Nybyggnad av överföringsledning för avlopp i Mörbylånga

Nybyggnad av bostäder på Tändsticksområdet i Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Målilla

Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Nybyggnad av vattenverk i Degerhamn
Nybyggnad av vattenverk.

Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.

Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben

Ny återvnningscentral vid travbanan, Kalmar

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1
Väntar kommunala beslut.

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av hästgårdar i Mönsterås

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av förskola i Melby

Nybyggnad av serviceanläggning i Västervik

Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort

Bulleråtgärder längs sträckan Kalmar-Växjö

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av skolpaviljong.

Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av storkök i Mönsterås

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Ny va-ledning i Djupvik-Lofta, etapp 4

Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.

Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.

Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.

Nybyggnad av simhall/badhus/spa i Hagadal

Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.

Exploatering för styckebyggda villor i Oskarshamn, etapp 2

Nybyggnad av gravkapell/bårhus mm i Nybro
Avser nybyggnad av kapell och bårhus.

Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.

Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Sandvik och Hjälmstad.

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/kontor.

Nybyggnad av bro i Kalmar
Stål/träbro. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.

Nybyggnad av lager & utställningshall i Vimmerby

Va och gatuarbeten i Mörbylånga, etapp 1

Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km.

Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.

Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.

Nybyggnad av förskolemoduler i Bergkvara
Avser nybyggnad av 5 st moduler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.

Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Torsås
Avser iordningsställande av markytor inom del av industriområde 2 i Torsås kommun.

Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: