Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kalmar län

Borgholm (26)
Emmaboda (5)
Hultsfred (10)
Högsby (7)
Kalmar (77)
Nybro (14)
Oskarshamn (33)
Torsås (13)
Vimmerby (8)
Västervik (39)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 271 st.

Nybyggnad för psykiatrin på Kalmar sjukhus
Projektet kommer att delas in i flera faser.

Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.

Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.

Nyb av multianläggning (vattenland, restaurang mm) i Figeholm
detta har börjat om på noll då de även skall ha in fritidshus.. kommer ej hända något på minst 1år.

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Byggherre är bolag under bildande. Upplåtelse är hyresrätt. Varje lägenhet får egen tvättpelare. Tillhörande parkeringsplatser. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Planerad byggstart planeras vid årsskiftet 2016-2017.

Nybyggnad av vindkraftsanläggning i Utgrunden
24 st, Max 70 MW. Totalhöjd på 150 meter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
100-130 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Vimmerby
100-150 lgh.

Nybyggnad specialpsykiatri i Oskarshamn
Avser nybyggnad av specialpsykiatri i en huskropp om ca 5000 kvm.

Nybyggnad för psykiatrin på sjukhus i Oskarhamn

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.

Nytt handelsområde i Oskarshamn

Nybyggnad av hotell och parkeringsplats i Kalmar

Nybyggnad av hälso/familjecentral i Emmaboda

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av 7-9 skola i Färjestaden

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av skola i Färjestaden
Avser nybyggnad av F till 9 skola för ca 260 elever.

Ny vindkraftpark i Totebo
Avser en vindpark med 10 vindkraftverk i storleksordningen 2-4 MW med en totalhöjd om maximalt 200 meter.

Ny mark för handelsändamål mm i Färjestaden

Nybyggnad av sportcamp, hotell, andelshus mm i Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av flerbostadshus (seniorboende) i Oskarshamn
Skanska har slutit ett tvåårigt samarbetsavtal för byggentreprenaden av Bovierans bostadsprojekt. 1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Utredning för ev biogasanläggning i Mönsterås
Biogas Mönsterås är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare i Mönsterås-Oskarshamnsområdet, Mönsterås Kommun och Södra Skogsägarna. Projektet avser att i förstudie utreda och föra processen mot en storskalig biogasproduktion.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby

Nybyggnad av handel och lättare industri i Vimmerby

Nybyggnad av handelscentrum i Oskarshamn, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Nybyggnad av vindkraftverk i Torsås
Avser 8 verk. 2-3 MW verk.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt en ny- och ombyggnad av parkeringsytor.

Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.

Förtätning av bostadshus, handelshus mm i Färjestaden

Nybyggnad av handelsområde i Målilla

Nybyggnad av industri,kontor & logistikverksamhet i Kalmar
Totalt 400 000 kvm.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (314899). Avser ca 6 km.

Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Nybyggnad av vattenverk i Degerhamn
Nybyggnad av vattenverk.

Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av butik i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Målilla

Nybyggnad av markbostäder i Högsby

Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga

Nybyggnad av överföringsledning för avlopp i Mörbylånga

Nybyggnad av bostadsrätter i Mörbylånga
Avser 14-16 styckehus mot privat personer.

Nybyggnad av va-ledning i Gårdby, Mörbylånga

Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar
Planerat projekt. Detaljplanen ej klar. Framflyttad uppskattad byggstart och kostnad. Ca 400-440 bilplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.

Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben

Nybyggnad av förskola i Färjestaden

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.

Nybyggnad av förskola i Västervik
1000-1200 m2.

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.

Nybyggnad av vindkraftverksanläggning på Öland
Vindkraftsanläggningen planeras att bestå av 5 vindkraftverk med en totalhöjd om max 130,5 meter, förväntad årsproduktion 43 GWh.

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Nybyggnad av parstugor på camping, Borgholm
Etapp 2 omfattar 17 parhus.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 50-60 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mörbylånga kommun
Planerat projekt som väntar beslut. Framflyttad byggstart. Okänd kostnad. 3 st, 2-3 MW, totalhöjd max 150 m.

Nybyggnad av Trygghets- och LSS-boende
Avser nybyggnad av 46 lägenheter i Trygghets- och LSS-boende. Tanken är att det ska delas upp i två etapper.

Nybyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus, 381 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av radhus i Västervik
Avser 8 st radhus.

Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.

Exploatering för nytt handelsområde i Målilla
Ca 4 hektar mark.

Nybyggnad av klubbhus i Kalmar

Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn

Nybyggnad av restaurang, småbåtshamn mm i Borgholm

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Mellan 8-16 lägenheter i 2 mindre punkthus.

Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: