Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.

Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Byggstart planeras för våren 2017. Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje. Byggherre för projektet är ej beslutat.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Undersöker möjligheter att uppföra en vindkraftspark med ca 11 vindkraftverk med en totalhöjd om max 200 meter. Samråd har hållits med kommun, länsstyrelsen och allmänhet. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk, Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser två verk.

Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Ca 130 fastigheter/sommarstugor. Byggstart tidigast april.

Nybyggnad av enbostadshus, Vetlanda
Projektet avser nybyggnation av 10 stycken fristående villor.

Utbnyggnad av bef verksamhet i Vetlanda
Projektet avser utökning av befintligt område med parkeringsplatser samt mindre ombyggnation av befintlig lokal på området.

Nybyggnad av industriområde, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Avser nybyggnation av bostadsrätter i en- och två-planshus i Vaggeryd.

Anläggande av allmänt VA i Ädelfors, Vetlanda

Ny restaurang vid Nydalarondellen, Vetlanda

Uppförande av multi-park i Vetlanda
Planer finns för uppförande av en Multi-park i Vetlanda. Byggplats ej fastställd. Anläggningen kommer att ge plats för skateboardåkare, utegym, kickbikeåkare och parkour-utövare. Ca 2.000 kvm. Byggstart tidigast 2016. För närvarande har förfrågan gått ut till 3 företag som ska få ge offerter på gestaltningsförslag.

Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda.

Nybyggnad av lägenheter, Vetlanda
Uppförande av 2 lägenhetsbyggnader.

Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Avser nybyggnad av ett lastbilsgarage.

Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnation av panncentral för ny bio panna. Pannleverantör är Kopaticon i Finland.

Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för flerbostadshus.

Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Tillbyggnad av mindre lagerhall.

Nybyggnad av gruppbostad i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 st transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 stycken nätstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 stycken transformatorstation.

Nybyggnad av carport i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för carport och renovering av befintligt plåtförråd.

Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för elverk.

Nybyggnad av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för järnåldersgård.

Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för kallförråd.

Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för pumphus för va.

Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tidsbegränsad åtgärd av tillfällig förskolepaviljong.

Nybyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfälligt uppställd skolpaviljong och parkering.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformator.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation Bodaskögle 1:5,1:3,1:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för återvinningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: