Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.

Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje. Byggherre för projektet är ej beslutat.

Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.

Nybyggnad av industriområde, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Undersöker möjligheter att uppföra en vindkraftspark med ca 11 vindkraftverk med en totalhöjd om max 200 meter. Samråd har hållits med kommun, länsstyrelsen och allmänhet. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk, Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny restaurang vid Nydalarondellen, Vetlanda
Avser nybyggnad av en ny hamburgerrestaurang, Burger King i Vetlanda alldeles vid nydalarondellen.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser två verk.

Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Ca 130 fastigheter/sommarstugor.

Nybyggnad av enbostadshus, Vetlanda
Projektet avser nybyggnation av 10 stycken fristående villor.

Utbnyggnad av bef verksamhet i Vetlanda
Projektet avser utökning av befintligt område med parkeringsplatser samt mindre ombyggnation av befintlig lokal på området.

Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Avser nybyggnation av bostadsrätter i en- och två-planshus i Vaggeryd.

Uppförande av multi-park i Vetlanda
Planer finns för uppförande av en Multi-park i Vetlanda. Byggplats ej fastställd. Anläggningen kommer att ge plats för skateboardåkare, utegym, kickbikeåkare och parkour-utövare. Ca 2.000 kvm. Byggstart tidigast 2016. För närvarande har förfrågan gått ut till 3 företag som ska få ge offerter på gestaltningsförslag.

Anläggande av konstgräsplan vid Sapa Arena i Vetlanda
Inga beslut har fattats angående anläggande av konstgräsplan. Byggstart kan tidigast ske 2017.

Ny anslutning till Nydala handelsområde i Vetlanda
Avser ny anslutning.

Nybyggnad av lägenheter, Vetlanda
Uppförande av 2 lägenhetsbyggnader.

Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnation av panncentral för ny bio panna. Pannleverantör är Kopaticon i Finland.

Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Avser nybyggnad av ett lastbilsgarage.

Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnation av restauranglokal.

Nybyggnad av gruppbostad i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för flerbostadshus.

Nybyggnad av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för järnåldersgård.

Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för kallförråd.

Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.

Nybyggnad av gatukök i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för pumphus för va.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformator.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation Bodaskögle 1:5,1:3,1:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation i plåt.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 st transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 stycken nätstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 stycken transformatorstation.

Nybyggnad av carport i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för carport och renovering av befintligt plåtförråd.

Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för cykelförråd.

Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för elverk.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: