Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Ekenässjön i Vetlanda
Projektet avser nybyggnad av SABO-kombohus Flex, 30-40 lägenheter i 1 huskropp. Referenshus: JSB:s typhus - Trygga boendet.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av industribyggnad, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda, ca 4 km.
Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Nytt lastbilsgarage, skärmtak samt kontor.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus med äganderätter.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av rökhus.
Nybyggnad av plank i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plasttält.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tidsbegränsat uppförande av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av enplansvilla med garage.
Nybyggnad av regionnät i Vetlanda
Anmälan, kabeldragning inom skede vattenskyddsområde.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ett förråd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: