Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.

Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje. Byggherre för projektet är ej beslutat.

Nybyggnad av industriområde, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Byggnadslov sökt för uppförande av 3 verk. Uppskattad kostnad

Nybyggnad av gruppbostad i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.

Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Omfattar schaktning, förläggning av ledningar, fyllning och återställning av markytor. Förläggning av ledningar avser vatten- och spillvattenledningar samt utbyte av befintlig rååvattenledning. Spillvatten ska hanteras i ett trycksatt system – tryckavlopp med LTA-teknik samt en del med självfall till två pumpstationer. Samförläggning av 400 V elkabel på delar av sträckorna där vatten- och spillvatten-ledningar läggs.

Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Avser nybyggnation av bostadsrätter i en- och två-planshus i Vaggeryd.

Nybyggnad av multihall i Vetlanda
Multihall

Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda.

Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnation av panncentral för ny bio panna. Pannleverantör är Kopaticon i Finland.

Nybyggnad av motocrossbana i Skede, Vetlanda
Omfattar nybyggnad av motocrossbana anpassad för barn likväl som elitförare i Skede.

Nybyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnation av restauranglokal.

Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt enbostadshus och maskinhall.

Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för pumphus för va.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation i plåt.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för cykelförråd.

Nybyggnad av friggebod i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för friggebod/förrådsbod.

Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marknadsbod.

Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av bredbandsnod.

Nybyggnad av gatukök i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: