Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värnamo

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 90 lägenheter fördelade på 6 huskroppar. 2 större huskroppar och 4 mindre. Husen byggs 6-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av bilhall, restaurang m.m. i Värnamo
Avser nybyggnad av bilanläggning, ca 3000 kvm, ytterligare byggnad i anslutning för däckhotell och liknande, 1000 kvm samt restaurang ca 200 kvm. Stora asfalterade ytor för parkering. Tomten är totalt 18400 kvm stor. Markarbeten har påbörjats under sommaren 2017.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Omfattar nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 6-7 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten. Omfattning, kostnad samt byggstart är uppskattat av redaktör.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
GC-bro över Lagan, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av bro över Lagan, söder som Apladalen.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Rörmaterial Bredaryd - Pålslund, E3
Avser vatten och avloppsledningar från Bredaryd till Pålslund med en sträcka på cirka 5 km. Projektet utförs som en etapp där beställaren avropar rören i god tid före leverans.
Exploateringsarbeten för bostäder i Bredaryd
Projektet framflyttat till år 2018.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad/förråd.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillstuga.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om lov transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för container att användas som miljöhus.
Nybyggnad av mur i Värnamo
Nybyggnad av mur, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation, sn 803007 r 308, ib 322071.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: