Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värnamo

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 1000 lägenheter, 3-6 våningar.

Nybyggnad av bostäder i kv Bautastenen i Värnamo
Nivika Bostads AB och GBJ Bygg har tillsammans erhållet markanvisning i kv Bautastenen 2-4. Området omfattar idag en befintlig byggnad byggnad som inrymmer lokaler samt parkeringsplatser,Yta ca 3700 kvm.

Nybyggnad av bostäder på Gamla sjukhusområdet i Värnamo
Ombyggnad av Johan Bauergymnasiet till bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Planen syftar till att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter. Byggstart tidigast 2017. Kostnad okänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bor och Bredaryd
Projektet avser nybyggnad av flerbodtashus som är uppdelat i tre huvuddelar. Totalt ska det bli 31 lägenheter i 2 våningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Värnamo
Ej erhållet bygglov. Planer finns för nybyggnad av 3 verk. Ev byggstart under 2016. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bensinstation i Värnamo
Avser nybyggnad av bensinstation.

Nybyggnad av idottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café.

Nybyggnad av kontor och handel i Värnamo
Planarbete pågår. Beräknas eventuellt vinna laga kraft under hösten 2015. Avser nybyggnad av kontor och begränsad handel.

Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.

Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo

Förstudie infrastruktur Gummifabriken, Värnamo
Omfattar tidiga planer för ett kulturcenter.

Exploateringsarbeten, grovplanering,industriområde, Värnamo
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016.

GC-bro över Lagan, Värnamo

Nybyggnad av flerbostadshus, Värnamo

Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Omfattar ombyggnad av ett lager på 2000 kvm.

Anläggande av dagvattenledning i Ågatan, Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.

Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.

Nybyggnad av kontor vid industri i Hornaryd, Värnamo, etapp 3
Byggstart ev. under 2017.

Leverans samt installation av laddstation, Värnamo
Projektet avser 1 styck laddstation inkl service. Leverantören ansvarar för igångsättning, intrimning samt driftsättning av laddstation.

Anläggande av dagvattenledning i Vråenparken i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Avloppspumpstation 45 Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Exploateringsarbeten på Svensbyggevägen i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Utbyggnad av va-ledningar m.m för uppförande av flerbostadshus på Svensbyggevägen.

Anläggande av dagvattendamm i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen.

Nybyggnad av belysning i motionsspår, Värnamo

GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda

Anläggande av dagvattenledning i Lagastigen i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikhus och reservelverk.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong Värnamo 14:1 Del Av,14:2.

Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.

Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för cistern.

Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och ramp.

Nybyggnad av staket i Värnamo
Ansökan om bygglov för nätstaket med vegetation.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak, samt plank på förskola.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation Bor 1:100,3:81.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av campingstuga i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för campingstugor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: