Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

Nybyggnad av särskilt boende i Vaggeryd.
Avser nybyggnad av särskilt boende i Vaggerryd med 50 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Totalt planeras det ca 160 lägenheter att utföras i etapper. Första delen kan komma att omfatta 100 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.

Passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vaggeryds kommun
Upphandlingen gäller område Krängshult - huvuddel 1, Svenarum - huvuddel 2 samt Tofteryd - huvuddel 3. Passivt fiberoptiskt nät för bredband för östra delen av Vaggeryds kommun. Omfattning: ca 800 abonnenter, 25 mil fiberkanalisation samt ca 40 mil fiberkabel.

Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.

Exploateringsarbeten för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår gator, gc-vägar, busshållsplats, naturmark, avvattning och grundvattensänkning. Objektet är beläget öster om E4:an och väster om väg 846 i Stigamo Projektet planeras att delas in i etapper. Etapp 2 på objekt nummer: 1431276

Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 5 nya avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus. två huskroppar med totalt ca 20 lägenheter är planen. max 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser uppförande av 12 lägenheter, hyres- eller bostadsrätter, via infart från Östermovägen.

Nybyggnad av radhus i centrala Skillingaryd
Utbyggnad av befintligt radhusområde, trol. max 6 st radhus

Nybyggnad av kyrka i Vaggeryd
Avser nybyggnad av kyrka på ca 600kvm.

Nybyggnad av 7-9 skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en lågstadieskola på ca 400 kvm, det kommer få plats 50 elever.

Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Option ifrån etapp 1 ; 1404227

Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för installation av cistern.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av skärmtak Svenarum 2:9, Utsikten 16.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st skärmtak Sörgården 1:4, Klevshult 1:168 ,Haren 14, Magistern 1.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 5 st skärmtak Bokhållaren 1, Åker 1:12, Götastrand 1:1, Morarp 2:69, Götastrand 1:17.

Nybyggnad av kiosk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av blockkiosk.

Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation Kohult 1:6,Mörhultamålen 1:5, 1:2, Mörhult 1:14, 1:29, 1:28, Ekesås 1:14.

Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk Pålen 2:1, Klevshult 1:25.

Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak (gullbäcken).

Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gärahov 1:50,1:51.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Byarums-bäck 1:9, Nöthult 1:18.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: