Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.

Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.

Passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vaggeryds kommun
Upphandlingen gäller område Krängshult - huvuddel 1, Svenarum - huvuddel 2 samt Tofteryd - huvuddel 3. Passivt fiberoptiskt nät för bredband för östra delen av Vaggeryds kommun. Omfattning: ca 800 abonnenter, 25 mil fiberkanalisation samt ca 40 mil fiberkabel.

Anläggande av passivt fibernät i Vaggeryds kommun
Avser utbyggnad i nodområde Åker, Bondstorp, och Bratteryd/Ekeryd.

Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.

Exploateringsarbeten för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår gator, gc-vägar, busshållsplats, naturmark, avvattning och grundvattensänkning. Objektet är beläget öster om E4:an och väster om väg 846 i Stigamo Projektet planeras att delas in i etapper. Etapp 2 på objekt nummer: 1431276

Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Markstart planeras för augusti 2016.

Nybyggnad av överföringsledning (v+avlopp) i Hagafors
Ärendet är inte politiskt färdigbehandlat och det är inte säkert att det blir alternaivet med ledningar som väljs.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.

Nybyggnad av kyrka i Vaggeryd
Avser nybyggnad av kyrka på ca 600kvm.

Nybyggnad av 7-9 skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en lågstadieskola på ca 400 kvm, det kommer få plats 50 elever.

Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Option ifrån etapp 1 ; 1404227

Nybyggnad av överföringsledning till Vaggeryd
Överföringsledning mellan vattentornen i Vaggeryd och Skillingaryd. Upptaget i investeringsplanen.

Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vaggeryd
Marklov för anläggande av bullervall och transport inom exploateringsområde stigamo.

Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flyttbara provisoriska skollokaler.

Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation Kohult 1:6,Mörhultamålen 1:5, 1:2, Mörhult 1:14, 1:29, 1:28, Ekesås 1:14.

Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk Pålen 2:1, Klevshult 1:25.

Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak (gullbäcken).

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gärahov 1:50,1:51.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Byarums-bäck 1:9, Nöthult 1:18.

Nybyggnad av återvinningsstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för installation av cistern.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av skärmtak Svenarum 2:9, Utsikten 16.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st skärmtak Sörgården 1:4, Klevshult 1:168 ,Haren 14, Magistern 1.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 5 st skärmtak Bokhållaren 1, Åker 1:12, Götastrand 1:1, Morarp 2:69, Götastrand 1:17.

Nybyggnad av kiosk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av blockkiosk.

Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: