Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Totalt planeras det ca 160 lägenheter att utföras i etapper. Första delen kan komma att omfatta 100 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaggeryd
3 verk planeras.

Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.

Passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vaggeryds kommun
Upphandlingen gäller område Krängshult - huvuddel 1, Svenarum - huvuddel 2 samt Tofteryd - huvuddel 3. Passivt fiberoptiskt nät för bredband för östra delen av Vaggeryds kommun. Omfattning: ca 800 abonnenter, 25 mil fiberkanalisation samt ca 40 mil fiberkabel.

Exploateringsarbeten för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår gator, gc-vägar, busshållsplats, naturmark, avvattning och grundvattensänkning. Objektet är beläget öster om E4:an och väster om väg 846 i Stigamo Projektet planeras att delas in i etapper. Etapp 2 på objekt nummer: 1431276

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser uppförande av 12 lägenheter, hyres- eller bostadsrätter, via infart från Östermovägen.

Nybyggnad av kyrka i Vaggeryd
Avser nybyggnad av kyrka på ca 600kvm.

Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Option ifrån etapp 1 ; 1404227

Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 1
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Se även etapp 2: 1417843

Ev. anläggande av gc-väg utmed rv 30 i Hok
Upptaget i investeringsbudget för åren 2015-2018.

Anläggande av ny råvattenbrunn i Vaggeryd
Upptaget i investeringsplanen.

Ev. anläggande av gc-väg utmed Södra Parkvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Breddning av gångbana till gång- och cykelväg mellan Fågelåsvägen och Vårbäcksstigen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg i Bondstorp, Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Badplatsvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Linnarvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed lv 645 i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ev. anläggande av gc-väg i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ev. anläggande av gc-väg utmed Smålandsgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ev. nybyggnad av gc-väg och bro i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Planfri korsning och komplettering GC-väg i Klevshult
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg i Hok
Inga beslut fattade, endast förslag. Gc-väg mellan stationen och "affären", utmed delar av Lindegatan och Sågverksvägen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Odengatan i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Utmed Odengatan och del av Ödestuguvägen fram till Hjortsjöskolan. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Anordnande av parkeringsplats.

Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för installation av cistern.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av skärmtak Svenarum 2:9, Utsikten 16.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st skärmtak Sörgården 1:4, Klevshult 1:168 ,Haren 14, Magistern 1.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 5 st skärmtak Bokhållaren 1, Åker 1:12, Götastrand 1:1, Morarp 2:69, Götastrand 1:17.

Nybyggnad av kiosk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av blockkiosk.

Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation Kohult 1:6,Mörhultamålen 1:5, 1:2, Mörhult 1:14, 1:29, 1:28, Ekesås 1:14.

Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk Pålen 2:1, Klevshult 1:25.

Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.

Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak (gullbäcken).

Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gärahov 1:50,1:51.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Byarums-bäck 1:9, Nöthult 1:18.

Anläggande av gc-väg och bro i Vaggeryd
Ev. byggstart under 2017 och kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: