Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Totalt planeras det ca 160 lägenheter att utföras i etapper. Första delen kan komma att omfatta 100 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 5 nya avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Markstart planeras för augusti 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Option ifrån etapp 1 ; 1404227
Nybyggnad av äldrebostäder i Skillingaryd
Planerat projekt. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
På området finns möjlighet att bebygga området med radhus i en eller två våningar. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av 7-9 skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en lågstadieskola på ca 400 kvm, det kommer få plats 50 elever.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 10 st. enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vaggeryd
Marklov för anläggande av bullervall och transport inom exploateringsområde stigamo.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flyttbara provisoriska skollokaler.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstationer Rastad 1:54, Götastrand 1:1, Frostås 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: