Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sävsjö

Planer för nybyggnad av handel och bostäder i Sävsjö
Planer finns för nybyggnad av handel och äldreboende.
Nybyggnad av markbostäder i Sävsjö
Planerat projekt som är vilande. Byggstart tidigast Q4 2017.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan.
Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.
Ny gång- och cykelväg i Rörvik
Sträckan på gång & cykelvägen är ca 400 meter.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sävsjö
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Sävsjö
Uppförande av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Ev. anläggande av våtmark vid avloppsreningsverk i Vrigstad
Inga beslut fattade. Utredningar ska utföras under 2017. Byggstart ev. 2018-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: