Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sävsjö

Anläggande av VA-ledning Sävsjö-Landsbro
Avser nybyggnad av vattenledning mellan Sävsjö-Landsbro i Jönköping.

Utbyggnad av VA Vallsjöområdet Sävsjö
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.

Byte av bro vid Skrapstad

Hyra av moduler till förskola i Rörvik, Sävsjö
Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, yta ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 år och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.

Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggna av 2 transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Horsaryd 1:5, Hag 1:3, Susingstorp 1:2, Fageräng 1:6, Hjälmseryds-Anderstorp 1:4.

Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Nybyggnad av grillhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av scen i Sävsjö
Uppförande av scen på stora torget.

Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: