Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sävsjö

Nybyggnad av radhus och villor i Sävsjö
Ändrade planer från seniorbostäder till radhus och villor.

Anläggande av VA-ledning Sävsjö-Landsbro
Avser nybyggnad av vattenledning mellan Sävsjö-Landsbro i Jönköping.

Utbyggnad av VA Vallsjöområdet Sävsjö
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.

Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.

Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan.

Hyra av moduler till förskola i Rörvik, Sävsjö
Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, yta ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 år och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.

Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, parkering, ett tavelhus och bullervallar. Det tillkommer även anpassning av pistolskytteklubbens lokaler i form av två nya omklädningsrum samt en wc.

Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Nybyggnad av omklädnings- och duschutrymmen i Sävsjö
Utföres under 2017-2018. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2020.

Separering av gång- och cykeltrafiken längs Villagatan, Sävsjö
Bidrag har sökts. Kostnad oviss.

Ev. anläggande gc-väg längs v.763 till Hagens Camping,Vrigstad
Kostnad okänd.

Ev. anläggande av gc-väg längs väg 825 i Sävsjö
Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Nybyggnad av lager i Sävsjö
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: