Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nässjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4 huskroppar med en byggyta på ca 2150 kvm, 32 stycken lägenheter med 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppförande av flerbostadshus med 56 st lägenheter. 13 stav lägenheterna ska reserveras för socialförvaltningen som bostäder till personer med funktionsnedsättning.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 st avdelningar á 20 elever. Samt 26 personal med tillhörande personalutrymmen och ett mottagningskök.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm i Anneberg
Ledningsåtgärder, ny reaktor, ny 400 kv brytare.
Nybyggnad av infrastruktur industrimark i Nässjö
Avser nybyggnad av infrastruktur industrimark på ca 15 HA.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 1: 1326401
Nybyggnad av grupphus i Nässjö
Uppförande av 10 enbostadshus och komplementbyggnad Ivalde 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
Nybyggnad av kontor i Nässjö
4.2 handlägga lovärenden nybyggnad kontor/handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppförande av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: