Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nässjö

Nybyggnad av flerbostadshus, i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö med 5 huskroppar och totalt 48 lägenheter samt 2-3 våningar.

Nybyggnad av kedje/radhus/hyresrätter/, Handskeryd i Nässjö
Projektet omfattar nybyggnad av 3 hus i 2 eller 3 våningar med 36 lägenheter.

Uppförande av Logistiklager i Nässjö
Nybyggnad av logistikanläggning i direkt anslutning till kombiterminalen i Nässjö och i nära anslutning till Rv 40. Ca 8.800 kvm lager och ca 400 kvm kontorslokaler. Höglands Logistik AB i Nässjö kommer att hyra ca 6.800 kvm.

Rivning samt nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt iordningställande av en större lekyta för förskolan Duvan.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sävsjö
Avser nybyggnad av ca 24-32 lägenheter i tre till fyra huskroppar i två våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4 huskroppar med en byggyta på ca 2150 kvm, 32 stycken lägenheter med 2 våningar.

Nybyggnad av seniorvillor i Nässjö
Avser för nybyggnad av 6-8 seniorvillor inom gamla folkparken.

Nybyggnad av kedjehus Gambrinus Sjösida, etapp 2, Nässjö
Avser nybyggnad av 8 kedjehus.

Nybyggnad av varuhus i Nässjö

Nybyggnad av järnvägstunnel i Forserum
Upptaget i investeringsbudget 2016-2018.

Nybyggnad av tvättstugor i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av 2 stycken huskroppar som innehåller 8 stycken tvättstugor på innergård vid flerbostadshus.

Nybyggnad av infrastruktur industrimark i Nässjö
Avser nybyggnad av infrastruktur industrimark på ca 15 HA.

Utbyte av ställverk vid vårdcentrum i Nässjö
Objektet avser demontering av 2 st befintliga ställverk och ersätta dessa med 2 st nya ställverk i hus 05 vid Nässjö Vårdcentrum.

Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 2:1326402

Spåruppbyggnad efter sanering i Nässjö
Två elektrifierade uppställningsspår på fd saneringsområdet i Nässjö.

Anläggande på industrimark i Gamlarp
Projektet avser nyläggning på ca 250 meter lång vägsträcka i Gamlarp utkanten av Nässjö tätort.

Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 1: 1326401

Anläggande av skatepark i Nässjö centrum
Projektet avser nybyggnad av skatepark.

Anläggande av GC-väg i Nässjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg från korsningen vid Fridhemsgatan till Sporthallsrondellen. Byggstart tidigast våren 2017.

Utveckling av Sjöparken
Projektet omfattar uppförande av en träbrygga och en brygga med plats för båtar, samt en grillplats. Byggstart under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: