Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mullsjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 172 lägenheter i Mullsjö.
Nybyggnad villor,radhus,parhus,flerbostadshus,Mullsjö,etapp 4
Detaljplaneärende. Arkeologiska undersökningar skall bland annat göras. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder av varierad bebyggelsetyp såsom villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 48 lägenheter fördelade på 3 huskroppar i 3-5 våningar.
Nytt bostadsområde samt förskola.
Avser nytt bostadsområde samt förskola.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 10 st hyresrättslägenheter.
Exploateringsarbeten för bostäder,Mullsjö,etapp 4
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av markanläggning i Mullsjö
Enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder, planteringsanläggning samt plank runt uteplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mullsjö
Marklov, iordningställande av ÅVC.
Nybyggnad av mast i Mullsjö
Nybyggnad av fackverkstorn (antennbärare) 42 m samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Mullsjö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av scen i Mullsjö
Nybyggnad av scen för sång- och musikunderhållning i mindrre skala.
Nybyggnad av gc-väg i Mullsjö
Anläggning av ny G/C-väg, pendlar-parkering samt ny bussgata på v. industriområdet i Mullsjö. Kostnad för gång- och cykelvägen är 250 000 kr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: