Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mullsjö

Nybyggnad villor,radhus,parhus,flerbostadshus,Mullsjö,etapp 4
Detaljplaneärende. Arkeologiska undersökningar skall bland annat göras. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder av varierad bebyggelsetyp såsom villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Planprocessen beräknas kunna påbörjas under 2'a halvåret 2017. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av 10 marklägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av busshållplats i Mullsjö
Nybyggnad av busskur väderskydd.
Nybyggnad av toalett i Mullsjö
Nybyggnad av komplementbyggnad, toalett.
Nybyggnad av plank i Mullsjö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Mullsjö
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: