Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mullsjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 172 lägenheter i Mullsjö.
Nybyggnad av vindkraftverk och väg i Ryfors
Avser 16 vindkraftverk om max 3 MW vardera, totalhöjd max 150 meter. Byggherre Vento Energi AB/Ryfors Bruk Nedre AB. Byggstart kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 48 lägenheter fördelade på 3 huskroppar i 3-5 våningar.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Planprocessen beräknas kunna påbörjas under 2'a halvåret 2017. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av 10 marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 10 st hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av vattenverk och reservvattentäkt i västra Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av vattenverk och reservvattentäkt. Byggstart oviss.
Nybyggnation av multisportarena och skejtpark vid skola i Mullsjö
Avser anläggande av utemiljö vid Trollehöjdsskolan med en multisportarena och en skejtpark.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av markanläggning i Mullsjö
Enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder, planteringsanläggning samt plank runt uteplats.
Nybyggnad av mast i Mullsjö
Nybyggnad av fackverkstorn (antennbärare) 42 m samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Mullsjö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av scen i Mullsjö
Nybyggnad av scen för sång- och musikunderhållning i mindrre skala.
Nybyggnad av gc-väg i Mullsjö
Anläggning av ny G/C-väg, pendlar-parkering samt ny bussgata på v. industriområdet i Mullsjö. Kostnad för gång- och cykelvägen är 250 000 kr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: