Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Jönköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2013-2017 (möjligt bostadsbyggande). Stadsbyggnadsvisionen. Byggstart tidigast 2016. Kostnad kan ej anges.

Uppförande av flerbostadshus i Munksjö, Jönköping, etapp 2 mfl
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Det planeras för 17 kvarter med en byggnation om ca 150 000 BTA innefattande 1500 bostäder och kommersiella lokaler. Första delen av projektet se objektnummer 938150, nybyggnad av lägenheter som kommer att byggas av Gärahovs Bygg.

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Jönköping
Idéstadiet. Uppskattad byggstart och byggkostnad.

Nybyggnad av bostäder på Östra Kålgården i Jönköping
Projektet omfattar uppförande av fyra bostadsbyggnader i fyra till fem våningar - ca 206 lägenheter samt fyra lokaler i bottenplan.

Om- och nybyggnad av bostäder i Jönköping
Projektet avser 260 lägenheter som är fördelat i 1 befintlig huskropp samt 2 stycken huskroppar som skall nybyggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av affärs/kontorshus i Jönköping
Projektet omfattar kontorslokaler 4.800 kvm, affärslokaler 4.800 kvm, parkeringshus 4.400 kvm, 177 parkeringsplatser samt 1.000 kvm trapphus, fläktrum m.m. I markplan finns 70 parkeringsplatser för besökare.

Nybyggnad av flerbostadshus, Jönköping etapp 2
Tosito skall etablera sig i området Munksjön. Projektet avser nybyggnation av 100 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869

Nybyggnad av bostäder i Taberg-Månsarp
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i Taberg-Månsarp. P

Nybyggnad av Stadshus och ICA i Huskvarna
Nya förvaltningslokaler för stadshuset samt butik för ICA fastigheter består av 5 plan varav 3 stycken kontor, 1 st bibliotek m.m. samt soutterängplan med butik. Ytorna är uppdelade på ca 4000 kvm för ICA och ca 8000 kvm för Jönköpings kommun. Entreprenaden är uppdelat i 3 huvuddelar. Huvuddel 1: Kommunhuset. Huvuddel 2: ICA. Huvuddel 3: GA Parkering. Kostnad okänd. Byggnaden kommer att inrymma arbetsplatser för drygt 300 medarbetare. Ica-butiken beräknas vara klar vecka 07/17. Stadshuset beräknas vara klart vecka 33/2017. Markstart våren 2015.

Nybyggnad av centrumfunktioner, kontor, museum, undervisning och bostäder i Jönköping
Detaljplanen syftar till att planlägga för de passande typer av verksamheter som finns inom området idag, till exempel bostäder, restauranger, kontor och handel, samt att planlägga marken mellan husen som allmän platsmark. Området är i dagsläget planlagt som kvartersmark för industri, men har under lång tid inte använts till detta och ska inte heller användas för industriverksamhet längre. En avsikt med detaljplanen är att säkerställa dess befintliga kulturhistoriska värden. Avser även del av Väster 1:1.

Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt. 83 st lägenheter. Byggstart om ca 3-4 år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, Etapp 1
Omfattar tvåhundra hyresrätter samt 14 radhus.

Nybyggnad av kontorslokaler vid Högskolan i Jönköping
Hus 10 omfattar nybyggnad för ServiceCenter, Tentamensalar och adm lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 Byggnaden ska ha garage, tekn. utrymmen och förråd i plan 0 Plan 1 ska ha huvudentrè med allmänt tillgängliga, publika lokaler med Entrèhall, ServiceCenter, Tentamensalar och Studiemiljö. Plan 2, 3 och 4 ska rymma adm. och personallokaler för högskolan. Plan 2, 3, och 4 ska vara generellt och flexibelt utformade Totalt omfattar byggnaden c:a 7200 m2 BTA.

Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.

Nybyggnad av flerbostadshus på Österängen, Jönköping
Uppförande av 55 bostäder fördelade på 6 huskroppar med 3-5 våningar.

Nybyggnad av färskvarulager i Jönköping
Avser nybyggnad av färskvarulager i Jönköpning på 11 000 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:24). Markanläggningen ligger på 1426267.

Nybyggnad av Bilanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av en bilanläggning i Jönköping.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, omfattar i 3 huskroppar, 45 lägenheter samt i 4-5 våningar.

Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.

Nybyggnad av radhus i Jönköping, Etapp 2
Tomten medger uppförande av flerbostadshus eller stadsradhus. Byggnaderna får byggas i två våningar exkl ev suterrängvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 588826. Ett kvarter med ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor på ca 500 kvm samt parkeringshus på 2500 kvm

Nyb av villor i Jönköping, etapp 5 och 6
Etapp 5 och 6 är sammanslaget och omfattar ca 40 radhus och kedjehus. Byggstart planeras för våren 2017. Et5 - 29 enheter. Et2 - 11 enheter.

Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av barack och sedan nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter och 5 våningar det ska även in garage i källarutrymme med ca 70-80 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta totalt med etapp 2, 6 huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage. Se etapp 1: 1413527

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta totalt med etapp 2, 6 huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage. Se etapp 2: 1437526

Nybyggnad av terminal i Jönköping
Nybyggnad av terminalbyggnad för bussar.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter), Dalen i Jönköping
Uppförande av 66 lägenheter. Takfönster: Velux

Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Avser nybyggnad av byggvaruhus i 1 plan +sutterängplan. yta: 15000-15500.

Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Nybyggnad av personbilsanläggning samt bilverkstad.

Nybyggnad av kyrka i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av kyrka samt ett mindre café.

Nybyggnad av lägenheter och villor i Jönköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Samset, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 45 stycken hyreslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barnarp, Jönköping, etapp 3
Avser option. Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 1076970. Etapp 1, se objektnummer 1185637. Igångsättning tidigast 2017 under förutsättning att beslut tagits om projektets genomförande.

Nybyggnad av behandlingshem i Jönköping
Nybyggnad av behandlingshem i 2 plan, bra-yta 1200 kvm.

Nybyggnad av stängsel i Småland

Nybyggnad av hyresrätter i Jönköping
Avser nybyggnad av hyresrätter i Jönköping.

Nybyggnad av södra infarten i Gränna
Avser tvåfälts väg med intilliggande GC-bana, 2,5 kilometer. Politiska beslut ej tagna.

Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Förvärvat mark för framtida byggnation.

Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Nybyggnad av gymnastikhall på ca 2000 kvm.

Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.

Nybyggnad av radhus i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av kedjehus på Tallkullen, etapp 1
Detta projekt avser etapp 1 ( etapp 2 =1079145) och omfattar 17 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Jönköping
Huset uppföres i 3 våningar + indragen vind. Grundläggning: platsgjuten.

Uppförande av vindkraftverk i Jönköping
Uppförande av 4 st vindkraftverk (höjd 150 meter).

Nybyggnad av flerbostadshus/studentlägenheter i Bymarken, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 16 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 3 stycken våningar.

Nybyggnad av radhus i Ekhagen Jära, Jönköping
Avser nybyggnad av 12 radhus i maximalt 2 våningar.

Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser en förskola med 8 avdelningar och med plats för 70 barn. Byggstart tidigast 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 14 nya bostäder i Drättinge.

Anläggande av VA-ledningar på Torpa, Jönköping
Avser förnyelseområde i Torpa.

Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation

Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 3
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.

Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.

Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.

Uppförande av vindkraftverk i Jönköping
Projektet omfattar 3-4 vindkraftverk. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av kontor och produktionslokaler i Jönköping
Nybyggnad av kontor och produktionslokaler med en total BTA på 2000 m2. 1400 m2 varmlager och 600 m2 kontor.

Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av förskola Rosenlund, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av prefabricerad förskola för permanent uppställning med en yta på 350 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping.
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrahammar
Projektet avser nybyggnation av 12 stycken hyreslägenheter uppdelat på 4 stycken våningar. Asfalterad parkering kommer även anläggas på mellan 10-12 platser.

Nybyggnad av kontorshus/industribyggnad i Jönköping
Nybyggnad av 15 kontor i 2 våningar.

Nya gator med va-ledningar m.m i Fagerslätt.
Exploatering för ett nytt bostadsområde med anslutande gata ca 810 m med en sidogata på 100m. Avser även gång och cykelväg.

Nybyggnad av bostäder i Flahult, Jönköping
Avser nybyggnad av radhus i Jönköping.

Nybyggnad av driftscentral i Jönköping
Nybyggnad av drifthall och påbyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av bostäder i Barnarp, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 8 nya bostäder i Barnarp.

Ny behandlingsyta i Jönköping
Tillbyggnad av mottagningsanläggning för externslam. Byggstart trol. tidigast 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Sökt bygglov. Byggstart under 2016. Kostnad kan ej anges.

Ny paviljong för Antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Objektet avser ett köp inklusive transport och montage av en nytillverkad, flyttbar paviljong. Paviljongen har ett plan med en beräknad BTA på ca 400 m2 som ska anpassas för en antenatalmottagning som består av specialistmödravård, mottagning för gravida patienter med behov av akut bedömning och ultraljudsmottagning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.

Nybyggnad av förskola i Lekeryd, Jönköping
Projektet avser byggnation av tillfällig förskola i Lekeryd av paviljonger.

Nybyggnad av flyktingbostäder i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd som skall bli flyktingbostäder.

Nybyggnad av radhus i Jönköping,
Nybyggnad av 5 radhus uppdelat i 2 stycken våningar.

Anslutning fritidshusområde till allmänt VA, Ulvstorp, etapp 2
Byggstart uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av bef enplansbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Ödestugu, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.

Nybyggnad av radhus och kedjehus
Omfattar nybyggnad av parhus och kedjehus i bostadsrättsform.

Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs i Jönköping
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs. Området är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen. I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som industriområde.

Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Jönköping
Nybyggnad av ackumulatortank för fjärrvärme med en höjd på 60 meter som skall rymma 40.000 kubikmeter. Skall vara lokaliserad i stadskärnan, specificerad plats är oklart.

Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.

Nybyggnad av flerbostadshus, Vaggeryd

Leverans och uppställning av 52 kV ställverk i Jönköping
Projektet avser leverans och uppställning av 52 kV ställverk i befintligt ställverksrum.

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (sorterhall).

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad med lager.

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad (lokaler i Bostadsrättsform, blivande Hedenstorp 2:23).

Skapande av entréplatser vid Rocksjön, Jönköping
Två tydliga entréplatser till Rocksjöns naturreservat och kanotstadion för att öka tillgängligheten, orienterbarheten för naturreservatets besökare med anvisning till parkering, skyltning, belysning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visingsö, i Jönköping
Avser nybyggnad av ett en planshus med 3 lägenheter.

Ombyggnad av anläggande av gc-väg i Jönköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak utbyggnad av gång- och cykelväg längs Birger Jarlsgatan, Jönköping. I projektet ingår även ombyggnationer av busshållplatser och byggnation av passager/överfarter

Nybyggnad av gc-bro i Jönköping
Uppförande av gångbro mellan byggnader.

Ny gc-väg samt ombyggnad av korsning i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av östra gångbanan till GC-bana på norra delen av Hallmansvägen fram till korsningen med Björnebergsvägen. Total sträcka på knappt 500 meter. Även ombyggnation av korsningen Hallmansvägen/Björnebergsvägen ingår i projektet.

Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.

Utredning förnyelseområden Bymarken, Norrahammar

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:31).

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande hedenstorp 2:36).

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.

Processledare inom samhällsplanering, i Jönköping
Processledare inom projekt för mer integrerad planering i fyra kommuner i södra vätterbygden, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner och de har en målsättning att uppföra 14000 bostäder fram till 2035. Avtalets uppskattade värde under avtalstiden uppgår till ca 600 000:- , värdet kommer att definieras i upphandlingens nästa steg.

Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Rivning och nybyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad (verkstadshall och ny port).

Leverans och uppställning av krafttransformator i Jönköping
Avser en leverans av 25 MVA 45/11 kV ONAN krafttransformator.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: