Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Håbo

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bålsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Håbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 2

Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 6-8 avdelningar i området Frösundavik, Bålsta.

Nybyggnad av matsal och tillagningskök i Bålsta
Avser nybyggnad av matsal, soprum, tillagningskök och andra byggnads- och installationsarbeten.

Nybyggnad av hamn och kaj i Bålsta

Nybyggnad av särskilt boende, Bålsta

Nybyggnad av skola i Bålsta
Nybyggnad av skol- och administationsbyggnad.

Nybyggnad av va-ledningar i Håbo kommun
Avser nybyggnad av VA-ledningar för spillvatten och vatten på sträckan Kivinge-Biskops Arnö. Projektet innefattar i huvudsak följande: Utbyggnad av ytligt förlagt ledningsnät, ca 4900 m 2. Svavelreducerare, 1st.

Nybyggnad av tillfälligt parkeringsdäck i Bålsta
Avser komplett leverans av tillfälligt parkeringsdäck som ska monteras nära Bålsta centrum under sommaren 2017. Det ska demonteras av annan leverantör om ca 10 till 15 år och ska därför vara så demonterbart som möjligt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov.

Nybyggnad av skärmtak i Bålsta
Nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av växthus i Bålsta
Avser rivning av 2st växthus samt flytt av befintliga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: