Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av grundskola
Avser nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av en befintlig 0-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Nybyggnation av flerbostadshus 4 lägenheter i Hillerstorp.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö
Bygglov för biltvättsanläggning, Rivningslov för rivning av biltvättsanläggning Gårö 1:265.
Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö kommun
Avser nybyggnad av mindre biltvättsanläggning.
Förnyelse av VA-ledningar, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Töllstorp 1:595,Hillerstorp 11:20.
Nybyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt l -stöd.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gårö 1:231,Töllstorp 1:495,Brännehylte 1:39.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Gnosjö
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av kontorspaviljong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: