Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.

Flerbostadshus vid Åkeritomten i Gnosjö.
Marken kan användas till bostäder, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.

Exploatering för industriområde i Gnosjö
Byggstart och kostnad kan ej anges.

Förnyelse av VA-ledningar, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019

Ombyggnad av en GC-väg i Gnosjö centrum

Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.

Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av industritält.

Nybyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: