Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Nybyggnation av flerbostadshus 4 lägenheter i Hillerstorp.

Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö
Bygglov för biltvättsanläggning, Rivningslov för rivning av biltvättsanläggning Gårö 1:265.

Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö kommun
Avser nybyggnad av mindre biltvättsanläggning.

Förnyelse av VA-ledningar, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019

Ombyggnad av en GC-väg i Gnosjö centrum

Nybyggnad av kontor i Gnosjö
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av kontorspaviljong.

Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.

Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt l -stöd.

Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gårö 1:231,Töllstorp 1:495,Brännehylte 1:39.

Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: