Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gnosjö

Rivning och nybyggnation av skola, Värnamo
Projektet avser rivning av mögelskadad skolbyggnad C-längan) och nybyggnad av skola. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Gnosjö
Avser nybyggnad av förskola och gymnastikhall samt om- och tillbyggnad av en befintlig 0-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Avser nybyggnad av 12 lägenheter. SABO kombohus.
Fiberutbyggnad i Åsenhöga, Gnosjö
Projektet omfattar markarbeten och nedläggning av kanalisation (tomrör) och ledningsmarkeringsnät för utbyggnad av fibernät i området Åsenhöga församling med omnejd i Gnosjö kommun, Jönköpings län och i norra delen av projektområdet även i Gislaved och Vaggeryds kommun
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Nybyggnation av flerbostadshus 4 lägenheter i Hillerstorp.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet avser nybyggnad av kontor och ombyggnad av befintligt kontor. Uppskattad kostnad.
Anbud - fjärrvärmeleverans Gnosjö
Avser leverans av fjärrvärme som skall tillgodose behovet av värme till befintliga och tillkommande direktägda kommunala byggnader. Avser även bla installation av en fjärrvärmecentral i varje leveranspunkt som överför energin från fjärrvärmekulverten.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Nybyggnad av parkeringsplats
Planer finns på att detta kommer att bli en parkeringsplats.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Anläggande av överföringsledning i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2017 - 2019.
Nybyggnad av kontor i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av toalett i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av rullstolsanpassad toalett.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av servicehus, Rivningslov för rivning av befintligt byggnad Stackebo 1:13.
Nybyggnad av telestation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Nissafors 1:167,1:86.
Nybyggnad av kvarn i Gnosjö
Avser återuppbyggnad av kvarn efter brand vid Töllstorps industrimuseum.
Nybyggnad av förskola i Gnosjö
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av förskolelokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: