Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gislaved

Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av panncentral i Gislaved
Avser nybyggnad av en prefab panncentral samt anläggande av ca 1000 m fjärrvärmerör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Reftele, Gislaved
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 14 lägenheter, i 2 våningar med souterräng.
Ny överföringsledning mellan Smålandsstenar-Burseryd
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 1 mil.
Nybyggnad av produktionslokal i Gislaved
Förhandsbesked för nybyggnad av produktionslokal.
Utbyggnad av bredbandsnät Fiber 35, Gislaved
Avser utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden mellan Smålandsstenar-Burseryd.
Anläggande av gång- och cykelväg Glasbruksgatan i Gislaved
Längd 220 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Anläggande av gc-väg, Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2020.
Nybyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av ställverk i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av väderskydd (utbyte av befintligt).
Nybyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats och nybyggnad av carport och cykelskjul.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av gäststuga i Gislaved
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad ( gäststuga).
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Anläggande av gc-väg i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Trafikverket ansvarar för projektet och kommunen delfinansierar.
Anläggande av gc-väg i Gislaved
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: