Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gislaved

Nytt naturgasnät mellan Reftele & Jönköping, etapp 1

Nybyggnation av industri, Smålandsstenar
Projektet avser nybyggnation av anläggning med en BTA på 23.000 m2 vid Kärrvägen.

Ny multiarena för jakt o. fiske i Hedenstorp
Restaurang/Cafe/Butik kommer ha en yta på 2500 m2. Även 2 stycken skyttehallar skall byggas inne i arenan. En stor castingbana skall anläggas ute för syftet sportfiske. Samt konferenslokaler & Konstgräshall för agility.

Nybyggnad av fastbränslepanna i Gislaved
Avser tillbyggnad för ny fastbränslepanna (FB2) vid Gislaveds Energirings fjärrvärmecentral mellan Gislaved och Anderstorp. Entreprenaden omfattar leverans av en komplett pannanläggning from bränslelager (planlager) tom skorstensmynningen. Kringutrustning såsom kanaler, rör, isolering, armaturer, pumpar, elkraft, instrument, styr- och övervakningssystem ingår.

Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.

Nybyggnad av industriområde i Gislaved
Byggbara tomter. Intresserade byggherrar kan kontakta planansvarig. Uppskattad start och kostnad. 3-5 tomter

Nybyggnad av flerbostadshus i Anderstorp
Nybyggnad av ett punkthus, 4 våningar, 16 lägenheter, kooperativa hyresrätter samt vindsvåning med förråd och teknik samt miljöhus.

Nybyggnad av industri, verkstad, kontor mm i Nöbbele
Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Ej exploaterat område, cirka 2,9 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Ej exploaterat område, cirka 4,7 hektar. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Ej exploaterat område. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri i Skeppshult
Byggbara tomter. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med komunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. Totalt ca 31,000 m2

Nybyggnad av fritidshusby i Gislaved
Avser nybyggnad av fritidshusby. Omfattning oklar.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Byggbara tomter, totalt ca 150 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri i Smålandsstenar
Byggbara tomter, totalt ca 32 hektar. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnad saknas.

Nybyggnad av industri i Broaryd
Totalt cirka 18,000 m2. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av vindkraftverkspark i Frostnäs i Gislaved
Uppförande av en vindkraftspark som består av 6 vindkraftverk med en maximal effekt om 2,3 MW per verk och totalhöjd av högst 150 meter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Reftele, Gislaved
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar med souterräng.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Byggbar tomt på cirka 1,6 hektar. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Byggbar tomt, cirka 7600 m2. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Ej exploaterat, cirka 2400 m2. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Ej exploaterat, cirka 5,200 m2. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Byggbara tomter, totalt cirka 2,4 hektar. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Ramavtal avseende fjärrvärme i Anderstorp, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Avtalstid är tre år, 2016-12-15 - 2019-12-14, med ensidig rätt för B till 1+1 års förlängning

Anläggande av dagvattenledning i Skeppshult
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Tveksamt om och när objektet kan komma till utförande.

Industriobjekt gata, Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017..

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st skärmtak på industri.

Industriobjekt VA, Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017..

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Reftele
I entreprenaden ingår att utföra projektering (med beaktande av bl.a. gasledning i området), grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material

Nybyggnad av mur i Gislaved
Marklov för ändring av marknivån samt bygglov för uppförande av mur.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av personallokal i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbyggnad ( 6 st moduler).

Nybyggnad av paviljong i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 3 st paviljonger och 4 st förråd.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av industri med lagertält.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av toalett i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av toalett anpassad för rullstolar.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Reftele 2:5,3:1,Rosendal 1:7,Sibbo 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vä 5:3,6:5,6:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.

Anläggande av GC-väg, Gislegatan i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart år 2017.Längd 600 m.

Anläggande av gc-väg i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Trafikverket ansvarar för projektet och kommunen delfinansierar.

Anläggande av gc-väg Eneströmsgatan, Gyllenforsområdet, Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Anläggande av gc-väg i Gislaved
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Lekplats Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Anläggande av spontan-/näridrottsplats i Burseryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Anläggande av park vid Nordinskolan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: