Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gislaved

Nybyggnation av industri, Smålandsstenar
Projektet avser nybyggnation av anläggning med en BTA på 23.000 m2 vid Kärrvägen.
Nybyggnad av fastbränslepanna i Gislaved
Avser tillbyggnad för ny fastbränslepanna (FB2) vid Gislaveds Energirings fjärrvärmecentral mellan Gislaved och Anderstorp. Entreprenaden omfattar leverans av en komplett pannanläggning from bränslelager (planlager) tom skorstensmynningen. Kringutrustning såsom kanaler, rör, isolering, armaturer, pumpar, elkraft, instrument, styr- och övervakningssystem ingår.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Reftele, Gislaved
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 14 lägenheter, i 2 våningar med souterräng.
Nybyggnad av produktionslokal i Gislaved
Förhandsbesked för nybyggnad av produktionslokal.
Anläggande av gång- och cykelväg Glasbruksgatan i Gislaved
Längd 220 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av ställverk i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Gislaved
Anmälan för nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av gäststuga i Gislaved
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad ( gäststuga).
Nybyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats och nybyggnad av carport och cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enkel bod.
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Anläggande av gc-väg i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Trafikverket ansvarar för projektet och kommunen delfinansierar.
Anläggande av gc-väg i Gislaved
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: