Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eksjö

Nybyggnad av husfabrik i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler för hustillverkning samt kontor, matsal och lager.

Nybyggnad av flerbostadshus i kv. Lunden, etapp 2, Eksjö
Etapp 2 och 3 är sammanslagna till ett projekt, uppförande av 49 lägenheter. Nybyggnad av 2 stycken lamellhus med 33 stycken respektive 16 stycken lägenheter samt tillhörande markanläggningar. 2-3 r.o.k

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Omfattar nybyggnad av industrihus i Vallnäs.

Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i området. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Ev. anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda

Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.

Nyb av verksamhetsomr (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark

Nybyggnad av kontor i Eksjö
Nybyggnad av kontor. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.

VA-utbyggnad Norra Hunsnäsen i Eksjö
Omfattar schakt, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation.

Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.

Anläggande av brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp, Eksjö kommun
Objektet avser schakt, anläggning och återställning för brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp i Eksjö kommun.

Nybyggnad av tvätthall i Eksjö
Nybyggnad av biltvätt -"gör det självtvätt" personbilar.

Anläggande av GC-väg, Hunsnäsen, Eksjö
Skall flytta en gc-väg som går runt sjön så vägen ej går bredvid motorväg.

Nybyggnad av minsökbana för hund på Ränneslätts skjutfält, Eksjö Garnison
Objektet avser en inhägnad minsökbana för hundar med tillhörande kabeldragning för att koppla upp anläggningen med fiber, beläget inom Eksjö garnisonsområde, på Ränneslätts skjutfält.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.

Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av campingstuga i Eksjö
Bygglov nybyggnad 2 st campingstugor.

Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två pumpstationer Mariannelund 9:1, Stocksnäs 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två transformatorstationer Åsarp 2:1, Prosttorp 1:3.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad garage och carport, ändring av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: