Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eksjö

Nybyggnad av volymhusfabrik i Eksjö
Nybyggnad av volymhusfabrik. Kostnad minst 100 mkr. Ev byggstart hösten 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i kv. Lunden, etapp 2, Eksjö
Etapp 2 och 3 är sammanslagna till ett projekt, uppförande av 49 lägenheter. Nybyggnad av 2 stycken lamellhus med 33 stycken respektive 16 stycken lägenheter samt tillhörande markanläggningar. 2-3 r.o.k

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Omfattar nybyggnad av industrihus i Vallnäs.

Uppförande av barnfilmbyn i Mariannelund, Eksjö
Uppförande av utställningslokal samt en filmstudio. Markområdet är på 17.000 kvm. Snickarboa Mariannelund AB kommer att driva verksamheten. Nytt fastighetsbolag kommer att bildas för att bygga barnfilmbyn av Eksjö Industrilokaler AB, Snickarboa AB samt Peab.

Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i området. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.

Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.

Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.

Ev. anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö

Nyb av verksamhetsomr (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark

Anslutning till kommunalt avlopp i Mariannelund
Avser nybyggnad av anläggning av tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation i mark som är beläget i Eksjö kommun, 40km öster om centrala Eksjö.

Nybyggnad av kontor i Eksjö
Nybyggnad av kontor. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.

VA-utbyggnad Norra Hunsnäsen i Eksjö
Omfattar schakt, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation.

Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.

Nybyggnad av tvätthall i Eksjö
Nybyggnad av biltvätt -"gör det självtvätt" personbilar.

Anläggande av GC-väg, Hunsnäsen, Eksjö
Skall flytta en gc-väg som går runt sjön så vägen ej går bredvid motorväg.

Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.

Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av campingstuga i Eksjö
Bygglov nybyggnad 2 st campingstugor.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad garage och carport, ändring av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: