Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eksjö

Nybyggnad av husfabrik i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler för hustillverkning samt kontor, matsal och lager.

Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt punkthus på ca 55-60 tal bostäder.

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Omfattar nybyggnad av industrihus i Vallnäs.

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.

Nybyggnad av dagvattensystem vid Nifsarp Industriområde, Eksjö kommun
Objektet avser nybyggnad av dagvattensystem för industriområdet Nifsarp. Total bruttoarea ca 7 ha (etapp 1) + 5,9 m2 (etapp 2, option).

Anläggande av brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp, Eksjö kommun
Objektet avser schakt, anläggning och återställning för brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp i Eksjö kommun.

Nybyggnad av minsökbana för hund på Ränneslätts skjutfält, Eksjö Garnison
Objektet avser en inhägnad minsökbana för hundar med tillhörande kabeldragning för att koppla upp anläggningen med fiber, beläget inom Eksjö garnisonsområde, på Ränneslätts skjutfält.

Nybyggnad av grupphus i Eksjö
Avser nybyggnad husfabrik samt gruppbyggda småhus/radhus som kommer bli först att bli levererade därifrån.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av förråd i Eksjö
Nybyggnad komplementbyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två pumpstationer Mariannelund 9:1, Stocksnäs 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två transformatorstationer Åsarp 2:1, Prosttorp 1:3.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad garage och carport, ändring av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: