Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eksjö

Nybyggnad av sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö
Uppförande av en ny huskropp som innefattar ny huvudentré med tillhörande funktioner, restaurang och café, operationsavdelning med IVA m.m. samt teknisk försörjning. Ny elstation som ska innehålla högspänningsställverk med kontrollrum, 3st. Huset ska sammanbyggas med befintligt sjukhus via en ljusgård. Även ombyggnad av befintlig anslutning mot resterande sjukhus ska ske, t.ex. yttervägg, ytor i plan 2 och 3. Total bruttoarea ca 29.000 kvm. Bruttovolym ca 120.000 kbm. Behandlad tomtarea ca 10.000 kvm. Markarbetet påbörjas i februari 2016. ALT Hiss upphandlad för hissar och rulltrappor.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 50-60 tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 20 tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 20 radhus i bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
VA-utbyggnad Södra Hunsnäsen i Eksjö
Omfattar schakt, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation.
Nybyggnad av förråd/maskinhall i Eksjö
Avser nybyggnad av förråd/maskinhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Avser ett provhus från den nya fabriken i Eksjö.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.
Nybyggnad av bensinstation i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta Nybyggnad Bensinstation.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad lagerlokal.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad automatstation för drivmedel.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Eksjö
Bygglov nybyggnad montering av underjordisk cistern, ovanjordisk cistern samt oljeavskiljare.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: