Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eksjö

Nybyggnad av husfabrik i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler för hustillverkning samt kontor, matsal och lager.

Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt punkthus på ca 55-60 tal bostäder.

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Omfattar nybyggnad av industrihus i Vallnäs.

Uppförande av barnfilmbyn i Mariannelund, Eksjö
Uppförande av utställningslokal samt en filmstudio. Markområdet är på 17.000 kvm. Snickarboa Mariannelund AB kommer att driva verksamheten. Nytt fastighetsbolag kommer att bildas för att bygga barnfilmbyn av Eksjö Industrilokaler AB, Snickarboa AB samt Peab.

Nybyggnad av kontor i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. Expl.arbetet är klart. Planområde ca 6200 m2.

Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 13 radhus i bostadsrätt.

Nyb av verksamhetsomr (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark

Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.

Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.

Anläggande av brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp, Eksjö kommun
Objektet avser schakt, anläggning och återställning för brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp i Eksjö kommun.

Nybyggnad av minsökbana för hund på Ränneslätts skjutfält, Eksjö Garnison
Objektet avser en inhägnad minsökbana för hundar med tillhörande kabeldragning för att koppla upp anläggningen med fiber, beläget inom Eksjö garnisonsområde, på Ränneslätts skjutfält.

Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.

Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två pumpstationer Mariannelund 9:1, Stocksnäs 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två transformatorstationer Åsarp 2:1, Prosttorp 1:3.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad garage och carport, ändring av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Nybyggnad av lagertält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: