Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eksjö

Nybyggnad av husfabrik i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler för hustillverkning samt kontor, matsal och lager.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
I Augusti 2015 utbröt en storbrand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan, Eksjö! Den drabbade byggnaden gick under namnet Forsellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Ett stort hål på en strategisk plats mitt i stadens hjärta uppstod efter branden.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt punkthus på ca 55-60 tal bostäder.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 13 radhus i bostadsrätt.
Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.
Nybyggnad av dagvattensystem vid Nifsarp Industriområde, Eksjö kommun
Objektet avser nybyggnad av dagvattensystem för industriområdet Nifsarp. Total bruttoarea ca 7 ha (etapp 1) + 5,9 m2 (etapp 2, option).
Anläggande av brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp, Eksjö kommun
Objektet avser schakt, anläggning och återställning för brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp i Eksjö kommun.
Rivning och nybyggnad av bro över Eksjöån på Grenadjärgatan i Eksö
Avser rivning av befintlig bro och utförande av ny bro över Eksjöån på Grenadjärgatan samt ombyggnad av VA-anläggning.
Nybyggnad av förråd/maskinhall i Eksjö
Avser nybyggnad av förråd/maskinhall.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mariannelund
Avser nybyggnad av anläggning av tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation i mark som är beläget i Eksjö kommun, 40km öster om centrala Eksjö.
Nybyggnad av minsökbana för hund på Ränneslätts skjutfält, Eksjö Garnison
Objektet avser en inhägnad minsökbana för hundar med tillhörande kabeldragning för att koppla upp anläggningen med fiber, beläget inom Eksjö garnisonsområde, på Ränneslätts skjutfält.
Nybyggnad av grupphus i Eksjö
Avser nybyggnad husfabrik samt gruppbyggda småhus/radhus som kommer bli först att bli levererade därifrån.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eksjö
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två pumpstationer Mariannelund 9:1, Stocksnäs 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två transformatorstationer Åsarp 2:1, Prosttorp 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: