Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Aneby

Nybyggnad av vindkraftverk i Bordsjö, Aneby
Planerat projekt. HS Kraft AB utreder på uppdrag av Bordsjö Fideikommiss AB möjligheter att uppföra ca 10 vindkraftverk i Bordsjö. Uppskattad byggstart och byggtid.

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 1
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 2: 1326021

Nybyggnad av trygghetsboende i Aneby
Omfattar nytt trygghetsboende.

Nybyggnad av blåljushus i Aneby
Nybyggnad av räddningsstation med lokaler för räddningstjänst, polis och ambulans.

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 2
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 1: 1321797

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät, Haurida-Vireda Framtidsfiber Ekonomisk Förening

Nybyggnad av aktivitetscenter i Aneby
Ansökan bygglov och nybyggnad av aktivitetshall på ca 230 kvm.

Nybyggnad av garage i Aneby
Ansökan bygglov rullstolsgarage.

Nybyggnad av transformatorstation i Aneby
Ansökan bygglov transformatorstation Katrineholm 1:1,Gärde 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Aneby
Ansökan bygglov transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Aneby
Ansökan bygglov återvinningsstation.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansöjkan bygglov nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Aneby
Ansökan bygglov enbostadshus och carport.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation Tockarp 1:1,2:1.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation, Dagstorp 2:1.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: