Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strömsund

Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127).
Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Strömsund
Nybyggnad av utomhusarena för multisport.
Svetsning av fiber i Fyrås
Avser svetsning och dokumentation av fiberkabel till fiberföreningens bredbandsnät.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av stugby i Strömsund
Nybyggnad av uthyrningsstuga/fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
Nybyggnad av cistern samt rivning av bef cistern.
Fiberblåsning för fibernät i Hammerdal
Objektet avser blåsning av fiber i befintlig 14/10 kanalisation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: