Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strömsund

Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127). Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.
Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Strömsund
Nybyggnad av utomhusarena för multisport.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av stationsbyggnad i Strömsund
Nybyggnad av stationsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstationer 5 st Tåsjö-Norrby 2:14, 1:177, 1:14, 1:17, 1:38.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av stugby i Strömsund
Nybyggnad av uthyrningsstuga/fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
Nybyggnad av cistern samt rivning av bef cistern.
Nybyggnad av silo i Strömsund
Nybyggnad av en industrisilo.
Nybyggnad av mast i Strömsund
Uppförande av telemast på 294m.
Fiberblåsning för fibernät i Hammerdal
Objektet avser blåsning av fiber i befintlig 14/10 kanalisation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: