Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strömsund

Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127).
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 i Strömsund
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Strömsund
Rastplats vid Strömsundsbron Näsviken i Strömsund.
Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Strömsund
Nybyggnad av utomhusarena för multisport.
Svetsning av fiber i Fyrås
Avser svetsning och dokumentation av fiberkabel till fiberföreningens bredbandsnät.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Ansökan om bygglov för helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Nybyggnad av telestation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en teknikbod för bredband.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett förråd.
Nybyggnad av garage i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett garage för lastmaskiner, tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av 3 transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Jansjö 2:84, 1:57, 2:25, 2:19, 1:24 Backe 4:36.
Nybyggnad av carport i Strömsund
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av stugby i Strömsund
Nybyggnad av uthyrningsstuga/fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: