Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strömsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund

Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127). Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.

Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 i Strömsund
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).

Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.

Nybyggnad av stationsbyggnad i Strömsund
Nybyggnad av stationsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av allaktivitetshus i Strömsund
Nybyggnad av multiarena.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Nybyggnad av mast i Strömsund
Uppförande av telemast på 294m.

Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstationer 5 st Tåsjö-Norrby 2:14, 1:177, 1:14, 1:17, 1:38.

Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.

Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av silo i Strömsund
Nybyggnad av en industrisilo.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av en parkeringsplats, 2 st parkeringsyrot på Minken 3, parkeringsplatser på Bodum 1:90 och Backe 4:169.

Fiberblåsning för fibernät i Hammerdal
Objektet avser blåsning av fiber i befintlig 14/10 kanalisation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: