Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östersund

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) på stadsdel Norr i Östersund. etapp 2

Nybyggnad av äldrebostäder i Remonthagen/främre delen

Nybyggnad av flerbostadshus i Storsjöstrand, Östersund

Nybyggnad av förskola i Östersund

Nybyggnad av konsthall och magasin i Östersund

Nybyggnad av bostäder, industrilokaler m.m. i Östersund

Nybyggnad till bostäder i Lugnvik

Nybyggnad av bostäder, kontor och butiker i Östersund

Nybyggnad av gc-väg längs väg 604 mellan Slandrom-Vallsundsbron

Markförvärv i Östersund

Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund

Nybyggnad av äldreboende i Östersund

Nytt fiberoptiskt nät för bredband, i Brunflo

Anläggande av gc-väg på Frösön

Nytt stationärt gaslager i Östersund

Uppförande av attefallshus i Östersunds kommun

Anläggande av supercykelväg i Östersund

Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand

Nybyggnad av flytbrygga till Surfbukten i Östersund

Uppförande av pergolor vid förskolor i Östersund

Nybyggnad Flytbrygga

Uppförande av attefallshus på Frösön, Östersund

Uppförande av attefallshus på Körfältet, Östersund

Uppförande av attefallshus på Torvalla, Östersund

Publika laddstationer inom Östersunds kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: