Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Krokom

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.

Nybyggnad av parhus i Krokom, etapp 2
Vilande projekt, osäkert om det kommer till utförande. 70 bostadsenheter. Oklart hur de kommer att fördelas. Vi har uppskattat byggstarten. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Planerat projekt som ligger stilla för närvarande. Uppskattad kostnad och byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Dvärsätt
Projektet ligger på is. Uppskattad start och kostnad.

Om- och tillbyggnad av ny skolbyggnad i Ås, Krokom
Avser byggnationer på två ställen. Om- och tillbyggnad av Åsgård ligger på fastighet Ås-Hov 1:126, färdigställande i augusti 2017. Nybyggnad av trä - och metallslöjd ligger på Ås-Hov 1:6, färdigställande november 2017. BTA c:a 300 m².

Nybyggnad av enbostadshus i Krokom, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Avser uppförande av ytterligare 6 enbostadshus, 2 plan, 145 kvm.

Nybyggnad av verkstad, kontor och personallokal i Krokom
Plintar som grund. Omfattar 500 kvm kontor och personallokaler, 8 kontorlokaler. Ca 900-1000 kvm verkstad.

Expl.område för styckebyggda enbostadshus i Ås, etapp 5
Planerat projekt efter etapp 4 se objektnummer 1178317. Tomter säljs genom kommunens tomtkö. Uppskattad kostnad.

Exploatering för ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Planerat projekt. Byggstart och kostnad okänd.

Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.

Nybyggnad av förskola i Krokom
Nybyggnad av förskola i form av modul. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av magasin i Krokom
Nybyggnad av virkesmagasin.

Nybyggnad av återvinningsstation i Krokom
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av utställningshall i Krokom
Nybyggnad för enkel byggnad för utställning.

Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Nybyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: