Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härjedalen

Nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser iordningställande av totalt 24 tomter i Tänndalen. Dessa kommer att styckas av till försäljning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Avser markarbete och iordningställande av tomter i Funäsdalen. Dessa kommer att styckas av till försäljning.

Nybyggnad av enbostadshus i Lofsdalen
Planerat projekt som ligger still. Ev säljer man området. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av kraftstation vid Tännån
Projektet omfattar ombyggnad av intagsdammen, byggande av omlöp vid regleringsdammen i Östershön, ny utloppskanal samt ny kraftstation med tub.

Nybyggnad av bostäder i Sveg, etapp 2
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av vindkraftverk i Härjedalens kommun
Vindmätning pågår. Max 6 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk, väg och markanläggning
Uppförande av 5 vindkraftverk 10.15 MW.

Nybyggnad av fritids- och lägenhetshus i Funäsdalen
Avser 14 tomter som är sålda till privatpersoner för styckebyggnation.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sveg
Nybyggnad av 24 lägenheter i 1 hus med 4 våningar.

Nybyggnad av konferenscentrum i Björnrike
Planer finns för nybyggnad av ett konferenscentrum för bioenergiutveckling. Byggs i 2 våningar med en souterrängvåning, en del av souterrängvåningen kommer att användas till garage. Byggnaden kommer att ha en gemensam köksavdelning och konferensavdelning, 2 stycken lägenheter och 8 stycken boenderum. Varje våning kommer att bli ca 200 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsberget
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lgh i 4 våningar med suterräng.

Utbyggnad av fibernät i 6 byar i Härjedalen
Projektet avser nytt fiberoptiskt bredbandsnät i byarna Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg som sammankopplar i princip alla fastigheter i respektive område med utbyggnadsmöjligheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 2 huskroppar i 2 våningar. Totalt 12 lägenheter. Huskropparna går ihop gemensamt med ett maskinrum.

Nybyggnad av lägenheter för uthyrning i Tänndalen
Nybyggnad av 10 lägenheter för uthyrning. Ev monteringsfärdiga hus. Byggstart kan för dagen ej anges, beroende på konjunkturläget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Planer finns för nybyggnad av 1 hus med 5 lägenheter. Huset ska uppföras nära linbanan, ca 50 meter bort.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen för personalboende.

Nybyggnad av skjutbana i Sveg
Svegs Ik kommer att bygga 30 nya skjutbanor samt anslutningsspår på beställning av Skidgymnasiumet, Erik Albinder.

Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 84 i Hede

Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus Vemdalens Kyrkby 56:49,56:48.

Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.

Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande garage.

Nybyggnad av plank i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande plank.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande sandförråd, tidsbegränsat Vemdalens Kyrkby 43:168,43:105,43:309.

Nybyggnad av telestation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande teknikbodar.

Nybyggnad av ställverk i Sveg
Förhandsbesked för nybyggnad gällande ställverksbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Komplementbyggnad.

Nybyggnad av kontor i Sveg
Tidsbegränsat bygglov för kontor.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Strandskyddsdispens för förrådstält.

Nybyggnad av lager /tält/ i Sveg
Nybyggnad gällande lagerbyggnad. (tält)

Uteaktivitetsplats Sveg
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: