Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Berg

Uppförande av gondolbana m.m. Örndalen
Nybyggnad av gondolbana med dal- och bergstation samt parkeringsplatser.
Anläggande av rastplatser i Svenstavik, Häggeån och Strömsund
Projektet avser 3 nya rastplats vid Olstavägen i Svenstavik, rastplats vid Hårkan i Häggeån och vid Strömsundsbron Näsviken i Strömsund.
Nybyggnad av skidlift i Rätan
Nybyggnad av skidlift.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 4 st fritidshus. Kontakta byggherre för övrig information.
Ny gång- och cykelväg längs väg 315 genom Rätan
Objektet avser utförande av en 2,5 meter bred gång- och cykelväg på sträckan mellan Norsgården i Rätan och avtagsvägen vid transformatorstationen i Sved. Längd ca 2600 meter. Befintlig belysning längs sträckan ska rivas och ersättas med ny belysning som täcker både väg och gång- och cykelväg. Objektet avser även åtgärder vid korsningen väg 315/Postvägen, 3 gångpassager utmed sträckan samt en perrong för på-/avstigande bussresenärer. Gång- och cykelvägen samt väg 315 ska beläggas.
Nybyggnad av sporthus i Storhogna, Berg
Nybyggnad av sport och eventhus, innehållande skiduthyrning och skidverkstad, café och försäljning av sportartiklar m m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av butik mm Klövsjö
Avser nybyggnad av butik. Klart med lagfarten.
Uppförande av campingstugor i Storhogna
Planer finns för nybyggnad av minst 6 st småstugor för uthyrning samt anläggande av ca 6 st uppställningsplatser för husvagnar. Troligen prefabstugor.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Avser nybyggnad av 3 st fritidshus i 1½ plan.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 3 st parfritidshus.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 5 st parfritidshus.
Nybyggnad av kyrkogård i Rätan
Nybyggnad av askgravlund.
Nybyggnad av butik i Rätan
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Rätan
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstaioner.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnad av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av återvinningsstation i Rätan
Nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad av miljöstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: