Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Berg

Nybyggnad av fritidshus, radhus och parhus i Klövsjö
Detaljplaneärende. Planen ger möjlighet att bygga 26 friliggande hus och 44 radhus inom delplan 3 B och 18 friliggande hus, 51 parhus och 32 radhus inom delplan 3 C. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Hotelletablering i Ljungdalen
För närvarande finns tre områden som det finns möjlighet att uppföra hotellet på.

Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och bostäder i Klövsjö
Detaljplanen syftar till att komplettera Klövsjö centrum med lokaler för kontor, handel och bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Storhogna
Planerat projekt. Byggrätt på 4000 kvm som kommer att bebyggas med flerbostadshus samt byggnader för olika inomhusaktiviteter. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av stugor i Klövsjö
Detaljplaneärende. Planförslaget innehåller möjlighet att utveckla skidstadion. Planen skapar även ett boende i anslutning till anläggningen i två områden med totalt 26 stugor. Byggstart om tidigast 2 år. Uppskattad kostnad

Nybyggnad av stugby i Klövsjö, etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av 4 st fritidshus i Klövsjö.

Nybyggnad av stugby i Klövsjö, etapp 1
Nybyggnad av 3 st fritidshus i Rätan med fastighetsbeteckningar; Klövsjö 5:542, Klövsjö 5:543 samt Klövsjö 5:544.

Ny gång- och cykelväg längs väg 315 genom Rätan
Avser sträckan mellan Norsgården i Rätan till transformatorstationen i Sved. 2,5 m bred gc-väg på östra sidan av vägen.

Nybyggnad av parhus i Hackås
Projektet avser nybyggnad av 3 st parhus.

Nybyggnad av parhus i Hackås
Uppförande av 3 hus i 1 plan med totalt 6 lägenheter.

Nybyggnad av butik mm Klövsjö
Klart med lagfarten. Projektet vilar för närvarande.

Nybyggnad av fritidshus i Storhogna
3 tomter. Marken är förberedd med gata och VA.

Nybyggnad av sporthus i Storhogna, Rätan
Nybyggnad av sport och eventhus, innehållande skiduthyrning och skidverkstad, café och försäljning av sportartiklar m m. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad. Uppskattad kostnad.

Uppförande av campingstugor i Storhogna
Planer finns för nybyggnad av minst 6 st småstugor för uthyrning samt anläggande av ca 6 st uppställningsplatser för husvagnar. Troligen prefabstugor.

Nybyggnad av fritidshus.
Fortsatta arbeten med att iordningställa tomter till försäljning för styckebyggnation. Ett 20-tal tomter är redan färdigställda. Totalt 61 tomter.

Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 3 st fritidshus.

Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Rätan
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av skärmtak i Rätan
Nybyggnad av vindskydd mm.

Nybyggnad av skärmtak i Rätan
Nybyggnad av vindskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: