Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Berg

Anslutning av vindkraft Rätan CT269
Anslutning för vindkraft.
Nybyggnad av skidlift i Rätan
Nybyggnad av skidlift.
Nybyggnad av stugby i Klövsjö, etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av 4 st fritidshus i Klövsjö.
Ny gång- och cykelväg längs väg 315 genom Rätan
Objektet avser utförande av en 2,5 meter bred gång- och cykelväg på sträckan mellan Norsgården i Rätan och avtagsvägen vid transformatorstationen i Sved. Längd ca 2600 meter. Befintlig belysning längs sträckan ska rivas och ersättas med ny belysning som täcker både väg och gång- och cykelväg. Objektet avser även åtgärder vid korsningen väg 315/Postvägen, 3 gångpassager utmed sträckan samt en perrong för på-/avstigande bussresenärer. Gång- och cykelvägen samt väg 315 ska beläggas.
Nybyggnad av sporthus i Storhogna, Berg
Nybyggnad av sport och eventhus, innehållande skiduthyrning och skidverkstad, café och försäljning av sportartiklar m m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av butik mm Klövsjö
Avser nybyggnad av butik. Klart med lagfarten.
Nybyggnad av fritidshus i Storhogna
3 tomter. Marken är förberedd med gata och VA.
Uppförande av campingstugor i Storhogna
Planer finns för nybyggnad av minst 6 st småstugor för uthyrning samt anläggande av ca 6 st uppställningsplatser för husvagnar. Troligen prefabstugor.
Nybyggnad av fritidshus.
Fortsatta arbeten med att iordningställa tomter till försäljning för styckebyggnation. Ett 20-tal tomter är redan färdigställda. Totalt 61 tomter.
Nybyggnad av stugby i Storhogna
Nybyggnad av 3 st fritidshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av butik i Rätan
Nybyggnad av butikslokal på 600kvm.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstaioner.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av toalett i Rätan
Nybyggnad av utedass.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnadav lusthus.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Tidsbegränsat lov för förråd.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av gäststuga i Rätan
Uppställning av härbre.
Nybyggnad av Askgravlund i Hoverberg
Nybyggnad av askgravlund i Hoverberg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: