Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Åre

Nybyggnad av flerbostadshus och fritidshus i Åre
Oklar omfattning.

Nybyggnad av flerbostadshus
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av köpcentrum, i Storlien.
Omfattar nybyggnad av ett nytt köpcentrum på 20.000 kvadratmeter i Storlien. Läget är mellan E14 och Svarttjärnarna. Köpcentrumes fasad planeras att byggad av sten mot E14, ytterväggar i trä på väggar och torvtak. Det ska även finnas ett parkeringsgarage med plats för 800 bilar under köpcentret sk Byggnaden blir rundade hörn och asymmetrisk konstruktion. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av lägenheter och garage i Åre
Avser fyra nya lägenhetshusen med byggrätter för cirka 95 nya lägenheter på i genomsnitt 80 kvadratmeter längs med vänstra sidan av vägen upp till Fjällgården. Husen kan variera i höjd, men kan i huvudsak få möjlighet att vara 6–8 våningar ovanför marken.

Nybyggnad av komplett liftanläggning i Åre
Avser ny komplett skidanläggning med tillhörande mark- och väganläggningar. Byggkostnad minst 100 mkr.

Nybyggnad av hotell, butik och parkeringsgarage i Åre
Rivning av tre mindre villor på Årevägen för uppförande av 68 hotellsviter (uthyrbara bostadsrätter), ca 800 kvm för 3 butiker samt ett underjordiskt garage med 54 parkeringsplatser, 1 hus i 3 våningar, och 3 hus i 4 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Åre
Området ska planläggas. Byggstart, antal lägenheter m.m. kan ej anges.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bydalens dalgång
Oviss byggstart.

Expl.område för fritidslgh, skidbacke mm i Storvallen
Uppskattad byggstart. Ca 80 st fritidslägenheter (fristående hus & mindre lgh)

Uppförande av bostadsrättslägenheter vid Åre Bergbana
Avser uppförande av flerbostadshus med 3 våningar och suterräng. Totalt 20 stycken bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Åre
Flervåningshus med upplåtelseformen hyresrätt. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av förskola i Undersåker, hus 1, 2, 3, 4
Uppförande av energisnål förskola med 4 avdelningar med kök och matsal för skola och förskolor i byn. Huvubyggnad: Hus 1, 2 plan (varav 1 i suterräng) + vind/fläktrum, kommer att inrymma 4 stycken förskoleavdelningar, skolmatsal för 130 elever och skolpersonal, storkök för 350 portioner, då ingår catering till 2-4 förskolor i kommunen. Komplementbyggnad: Hus 2, 1 plan inrymmer 1 soprum. Komplementbyggnad: Hus 3, 1 plan inrymmer 1 förråd, ouppvärmt. Komplementbyggnad: Hus 4, 1 plan inrymmer 1 förråd, ouppvärmt.

Nybyggnad av hotell och rivning av restaurang i Ullådalen
Projektet omfattar rivning av restaurang och café för att på platsen uppföra ett bågformat lägenhetshotell. Hotellet kommer att inrymma 40 rum med 160 bäddar, en restaurang, en bar och ett gym. Fasaden består av mycket sten och lärkträribbor. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av fjällboende i Åre By
Fjällboende uppförs i Åre By intill bergbanan. Hotellbyggnaden uppföres i 2 våningar + souterrainvåning och kommer att inrymma 13 bostadsrättslägenheter med en boarea om ca 1047 kvm, 8 stycken garageplatser, 13 parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus/hotellägenheter i Duved
Avser nybyggnad av flerbostadshus (hotellägenheter) i 4 våningar med 39 mindre lägenheter samt övriga lokaler, LOA 1738 kvm.

MBEST och elektrifiering vid järnväg mellan Storlien-Norska Gränsen

Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter .

Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av fritidshus, 3 huskoppar med total 12 lägenheter i 2 plan + loft.

Nybyggnad av fritidshus i Duved
Planer finns. Osäker byggstart och kostnad. Söker finansiärer.

Nybyggnad av ridhus i Björnänge
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ridhus, omklädningsrum och cafeteria. Etapp 1 se objektnummer 1085026. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av lägenheter i Åre.
Avser nybyggnad av 5 stycken lägenheter i Åre.

Anläggande av tryckledningar för vatten och avlopp mellan Ocke och Mörsil, Åre kommun
Arbetena omfattar anläggande av tryckledningar för vatten och avlopp mellan Ocke och Mörsil. Upphandlingen utgör även underlag för upphandling av ramavtal för markentreprenader.

Utbyggnad av stugområde i Vålådalen
Planerat projekt. Nybyggnad av 10-12 stycken en- och tvåvånings stugor "häbren".

Nybyggnad av gruppbostad för funktionshindrade i Mörsil,E3
Projektet framflyttad på obestämd tid.

Nybyggnad av skidtorg m.m. vid Årebjörnens centrum
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Uppförande av skidtorg med bl.a. restaurang. Uppskattad kostnad.

Nytt avloppsreningsverk i Handöl
Ett minireningsverk som är i behov av nya vatten- och spillvattenledningar i Handöl.

Nybyggnad av stall i Björnänge
Avser nybyggnad av stall för ca 30 hästar, två ridbanor och hagar. Markarbetet kommer att utföras för hela byggnationen, etapp 1 och 2. Etapp 2, se objektnummer 1310407, omfattar nybyggnad av ridhus, omklädningsrum och cafeteria. Plattsättningsentreprenör kommer utföras av en privat aktör.

Byte av pelletscentral i Järpen
Avser rivning av befintlig panncentral samt komplett installation av en panncentral i Järpen.

Hydrologisk utredning

Förstärkningsledning i Åre
Avser grävning av förstärkningsledning mellan Åre Skola och Mörviken 2:62 i Åre.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: