Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Laholm

Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand
Ca 100 villor samt 50-tal bostäder i 5 huskroppar 2-3 våningar. Detaljplanen är under bearbetning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Omfattar ett 60-tal lägenheter, varav 16 st i trygghetsboende samt parkeringsgarage under husen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Laholm
Planer finns på nybyggnad av 50 bostäder med en stor livsmedelsbutik i bottenplan. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.
Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet avser anläggande av överföringsledningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Laholm
Avser nybyggnad av ett parkeringshus i tre våningar om ca 6500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning.
Nybyggnad av seniorvillor i Laholm
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av silo i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 stycken spannmålssilor.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ett vinkelformat centrumhus med verksamhetslokaler och hyresrättslägenheter i 2,5 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Planer finns på uppförande av 3 verk.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Exploatering för industriområde i Nyby, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av industriområde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation. Total bruttoarea ca 363 000 kvm. Dagvattenledning kan påbörjas sommaren 2018 på grund av arkeologi. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor i Laholm
Stationsområdet kan innehålla bl a kontor, handel, utvidgning av stationsområdet.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av överföringsledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad samt förnyelse av överföringsledningar för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Laholm
Bygglov nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad av uthyrningsrum/lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, Anmälan attefallshus och tillkommande bostad Hasslöv 1:80.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikhus för laddstation.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av rad-kedjehus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av reningsverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av reningsverksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Gosterbygget 1:33, Uddekulla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer och rivning Vallberga 8:1, Vessinge 1:73.
Nybyggnad av växthus i Laholm
Bygglov nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Laholm
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Tidsbegränsat bygglov förskolepaviljonger tom. 2027-11-06.
Nybyggnad av lager i Laholm
Tidsbegränsat bygglov lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Tidsbegränsat bygglov parkeringsplatser from 2017-11-01 tom. 2017-12-31.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uppförande av förrådstält from. 2017-11-01 tom. 2022-11-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: