Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Laholm

Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Omfattar ett 60-tal lägenheter, varav 16 st i trygghetsboende samt parkeringsgarage under husen.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Mellbystrand
Projektet avser nybyggnad av ett affärs- och flerbostadshus med ca 50 lägenheter och butikslokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet kommer att samupphandlas med vattenledning under objektsnummer 915228. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.
Nybyggnad av radhus i Allarp, Laholm
Avser nybyggnad av 27 lägenheter i 9 huskroppar med två våningar.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett vinkelformat centrumhus med verksamhetslokaler och hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Planer finns på uppförande av 3 verk.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Avser nybyggnad av ett äldreboende med 14 lägenheter ett plan.
Exploatering för industriområde i Nyby
Avser nytt industriområde.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Avser nybyggnad av 2 parhus samt 2 trippelhus.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.
Anläggande av vattenledning i Laholm
Projektet kommer att samupphandlas med överföringsledningen objekt 925076. Byggstart planeras till sommaren 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Laholm
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Ramavtal avseende moduler för förskola och skola, Laholm
Laholmshem AB och kommunfastigheter i Laholm AB avser att genomföra en ramavtalsupphandling avseende förhyrning av moduler för användning som tillfälliga lokaler för förskole- och skolverksamhet (med tillhörande personal- och kontorsutrymmen).
Nybyggnad av lägenheter i Laholm
Avser nybyggnad av 4 lägenheter med sovloft.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm etapp 2
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2013. Etapp 1 har objektnr 914768. Denna etapp är mycket oviss.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av kallager i Laholm
Avser nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm.
Nybyggnad av väg i Laholm
Bygglov väg och p-plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av sju parhus.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod fiber.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Laholm
Bygglov nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Kasteberg 1:22, 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov Våxtorp 9:62, 2:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd/grilltak.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation, tillbyggnad av slamavvattningsbyggnad samt diverse rivning Lagaholm 3:17.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av restaurang i Laholm
Tidsbegränsat bygglov restaurangverksamhet from. 2017-06-12 tom. 2017-08-31.
Nybyggnad av servering i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uteservering - fom. 2017-05-20 tom. 2017-09-30.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: