Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Tölö Syd i Kungsbacka
Planer finns för nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer. Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen.
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet.
Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av tre nya kvarter med ca 300 lägenheter i varierad bebyggelse med 6-7 våningar samt butiks- och handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus i Särö Centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, 9 hus med 2 våningar och 2 hus med 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Nybyggnad av affärshus i Kungsbacka
Utbyggnad av köpcentret med 10000 m2.
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus. Byggstart oviss. 2018. Etapp 1 har objekt nr 1309683.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och 6 radhus.
Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 radhus plus ett fristående hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 24 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Projektet är framflyttat. Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i två våningar innehållande sex st kontor-/lager-lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 2 hus med 16 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus.
Återuppbyggnad av butiker efter brand i Kungsbacka
Planer finns för återuppbyggnad av butiker, med lägenheter åvan, efter brand. Planfrågor måste lösas. Byggstart oviss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 3 kedjehus (äganderätter) med tillhörande carport. Trappleverantör: Arvidssons Snickeri.
Nybyggnad av gc-väg i Torpa
Ny gc-väg längs väg 939 mellan Torpavägen-Torkelstorpsvägen. Del av Kattegattleden.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Nybyggnad av rondell i Kungsbacka
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av logistiklokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och kontor med lager på entrésolplan (1000-1500 kvm). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av maskinhall i Vallda, Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av prefab maskinhall om ca 14x20 m.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad inkl garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Annat - mur/plank, flytt av åv-plats samt nytt cykelskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplatser Skårby 3:33,3:41.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad + skylt.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenpumpstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Taköverbyggd mopedparkering.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Teknikbod för fiberkablar och bredband-nybyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Uppförande av enbostadshus (lokalisering).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: