Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder i Särö Centrum.
Nybyggnad av kontor, butiker och parkeringshus i Kungsbacka
Avser parkeringshus i fem våningar med ett plan under mark. Plats för 400 bilar. Intilliggande kontorsbyggnad samt butikslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12
Nybyggnad av parhus i Björkris, Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i parhusform med egen uteplats. Utanför husen finns en innergård med lekplats.
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus. Planerad byggstart under 2018. Etapp 1 har objekt nr 1309683.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Planer finns på två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter.
Nybyggnad av förskola på Varlaberg, Kungsbacka
Avser förskola med 8 avdelningar. Grunden blir platta på mark. Upptaget i investeringsbudget för 2013 - 2017.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Kungsbacka
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar. Kommer att utföras under en 5-års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar samt anläggande av intilliggande parkområde.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 radhus plus ett fristående hus.
Anläggande av park, vägar och parkeringar i Kungsbacka
Planer i tidigt skede som är under utredning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av simhallen och idrottsområdet.
Ny- och ombyggnad av ställverk i Hanhals, Kungsbacka kommun
Om- och nybyggnation av 130, 50 och 10 kV ställverk i Hanhals. Avser bl a markarbeten, ny byggnad, kompletteringar i 130 kV och 50 kV ställverk, nytt 10 kV ställverk mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av 2 hus med 16 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.
Paviljonger för skolverksamhet i centrala Kungsbacka
Avser uppförande av paviljonger avsedda för skolverksamhet på Varla- samt Tingbergsskolan, med placering på Tingbergsskolan.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 3 kedjehus (äganderätter) med tillhörande carport.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av restaurangverksamhet om ca 600 kvm i två våningar.
Anläggande av gator och ledningar i Kungsbacka, etapp C01
Objektet avser nybyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, pumpstationer och grönytor.
Nybyggnad av gc-väg i Kungsbacka
Avser nybyggnad av belyst GC-cäg mellan Dalslyckevägen och Hvilan, ca 4100 kvm. Ombyggnad av busshållplatserna Särö Kyrka, Sunnegärde, Klev och Guntofta. Ombyggnad av korsningen Västra Särövägen - Guntoftavägen. Ny GC-passage samt anslutning till befintlig GC-väg i korsningen mellan Särö Danska väg - Västra Särövägen.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 4 villor.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av butik i Kungsbacka
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av rondell i Kungsbacka
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lagelhall om ca 300 kvm.
Ny anslutning vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Verksamhetslokaler (22 lagerlokaler i 2 hus) - nybyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Nybyggnad av brunn i Kungsbacka
Strandskyddsdispens-nedgrävning av ny avloppsbrunn.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Enbostadshus,carport-nybyggnad Algusered 2:50,2:12,Nötegång 5:2, 5:3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-nybyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering 3 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
11 st Enbostadshus+garage-nybyggnad, Kyvik 26:52,26:51,26:56,26:57,26:60,26:59,26:50,26:48,26:49,26:58,26:53.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad-förråd cyklar.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad + rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad och garage.
Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Brygga m. sjöbod-nybyggnad + rivning.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - paviljonger för skola.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - restaurangverksamhet i en flyttbar container.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation - nybyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Sjöbodslängor - nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd-nybyggnad.
Manskapsbodar för omklädning mm, Kungsbacka sjukhus
Bodarna kommer inrymma omklädning samt matsal/pentry.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: